Tag-Archive for » plată «

Suedia ar putea fi prima țară din lume care renunță definitiv la banii cash, în favoarea plăților mobile și a cardurilor. Iar acest lucru ar putea să se întâmple până în 2023.

În ultimii ani, în majoritatea țărilor lumii au început să renunțe la folosirea banilor lichizi, în favoarea plații cu cardul sau, mai nou, a plăților prin intermediul aplicațiilor mobile.

În China, de exemplu, numărul plăților mobile s-a dublat anul trecut. În Suedia, fenomenul este mult mai amplu, iar țara scandinavă mai folosește banii lichizi în doar 18% din tranzacții. Experții estimează că este o chestiune de câțiva ani până când Sedia nu va mai folosi cash deloc. Mai mult …

guvern-ccr-noutatilegislative-ro

Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere, pe 23 noiembrie 2016, sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României referitoare la dispoziţiile Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 sunt neconstituţionale.

CCR a constatat o încălcare a articolului 16 alineatul (1) din Constituție, referitor la principiul egalității.

formular-constare-amibila-de-accidentMinisterul Finanţelor Publice (MFP) a supus spre consultare publică proiectul de Ordin pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobate prin Ordinul MFP nr. 105/2016.

Astfel, în vederea reglementării cadrului legal pentru soluționarea cererilor privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata TVA este necesară investirea comisiilor instituite în temeiul art. 1 din Procedura aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016, cu competențe în analiza și soluționarea cererilor de autorizare depuse potrivit prevederilor art. 2 din OMFP 105/2016.

Totodată, pentru asigurarea cadrului legal pentru soluționarea cererilor privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata TVA, depuse în perioada cuprinsă între data abrogării OMFP nr. 2400/2010 și data intrării în vigoare a noilor prevederi ale art. 2 alin. (2) din OMFP 105/2016, este necesară adoptarea de dispoziții tranzitorii.

medicinaAmendamentul care prevede plata sporurilor pentru personalul medical la nivelul anului 2016, cum ar fi sporuri precum cele pentru gărzi, de weekend sau cele acordate de sărbători a fost votat în unanimitate în comisiile reunite de Buget şi Muncă.

De asemenea în amendament este inclus şi faptul că începând cu 1 decembrie, se va majora cu 25% salariul de bază de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

baniÎncepând cu prima zi a lunii octombrie, medicii care efectuează gărzi suplimentare vor fi plătiţi în baza noilor salarii majorate de la 1 august, iar fondurile suplimentare sunt asigurate printr-o administrare mai eficientă a resurselor actuale ale sistemului medical de stat.

Astfel că, gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, tariful orar se determină în funcție de salariul de bază, corespunzător funcției de execuție.

De spor de condiții deosebit de periculoase vor beneficia şi personalul care lucrează în secții și compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie și hematologie oncologică, dar şi personalul care lucrează în secțiile/compartimentele pentru arși

copil
În şedinţa din 13 septembrie, Senatul a adoptat un proiect de Lege, potrivit căruia copiii de până la trei ani vor putea fi excluşi din numărul persoanelor care plătesc cheltuielile cu apa, căldura sau gazul în cadrul asociaţiilor de proprietari.

Proiectul a fost iniţiat de senatorul PNL Dragoş Luchian şi fost adoptat cu 74 de voturi “pentru”.

Iniţiativa legislativă mai presupune extinderea termenului de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, de la maximum 20 de zile calendaristice la maximum 30.

1938-sigla-apia
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a informat că, în perioada 16 octombrie – 1 decembrie 2016, va efectua plata în avans aferentă Campaniei 2016.

Conform art. 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, este prevăzut că: “Plăţile din cadrul schemelor de sprijin şi al măsurilor menţionate la articolul 67 alineatul (2) se fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor. Plăţile se fac în maximum două tranşe, în perioada menţionată. În pofida primului şi celui de-al doilea paragraf, statele membre pot plăti, înaintea datei de 1 decembrie, dar nu înaintea datei de 16 octombrie, avansuri de până la 50 % în cazul plăţilor directe şi de până la 75 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la articolul 67 alineatul (2).

Până la acest moment, APIA a efectuat plăţi pentru Campania 2015, în valoare de 1.936,12 milioane euro pentru un număr de 929.420 beneficiari (98,44 % din numărul total de beneficiari), pe toate tipurile de fonduri.

asigurator RCAProiectul de act legislativ pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, adoptată de senatori, propune ca persoanele cu handicap grav sau accentuat care deţin maşini să fie scutite de la plata timbrul de mediu, indiferent dacă autoturismele sunt sau nu adaptate handicapului proprietarului. Pentru a intra în vigoare, documentul va avea nevoie şi de votul decisiv al Camerei Deputaţilor, forul decizional în acest caz.

Altfel spus, acest proiect îndreaptă situaţia creată de la 1 ianuarie, când noul Cod fiscal a abrogat anumite facilităţi în acest sens.

Propunerea legislativă prevede ca persoanele cu handicap grav sau accentuat să nu plătească timbrul de mediu (fosta taxă auto), iar persoanele cu handicap să fie scutite de la plata taxei doar dacă maşinile pe care le conduc sunt adaptate corespunzător handicapului,  facilitatea va fi valabilă pentru o singură maşină.

agro1Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a demarat, pe 6 iunie 2016, plata pentru acciza la motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul I 2016, conform Ordinului nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 416/2016.

Astfel, valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 93.913.700,242 lei, iar plata se efectuează pentru un număr de 12.185 beneficiari şi pentru o cantitate de 52.246.842,972 litri motorină. Pentru sectorul vegetal suma totală autorizată la plată pentru cererile depuse de fermieri în Campania 2015 constituie 1,184 miliarde euro, din care: 255,44 milioane euro plăţi în avans FEGA; 685,77 milioane euro plăţi regulare efectuate din FEGA; 89,24 milioane euro Ajutor Naţional Tranzitoriu în sectorul vegetal (ANT 1) cu finanţare din Bugetul Naţional; 153,87 milioane euro (FEADR plus cofinanţare de la bugetul naţional) pentru Măsura 13 – “Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”- PNDR 2014 – 2020.

Suma de 6,5 milioane euro a fost autorizată la plată pentru Măsura 14 – (FEADR plus cofinanţare de la bugetul naţional) “Plăţi în favoarea bunăstării animalelor”.

p_195825_470x250-00-65Proiectul de Hotărâre privind plata unei contribuții financiare voluntare a României pentru co-finanțarea lucrărilor de refacere și de dotare a clădirii școlii generale din localitatea Susnjevica, Republica Croația, și înființarea în cadrul acesteia a unui Centru multifuncțional destinat prezervării și promovării dialectului istro-român a fost publicat, spre dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Astfel, potrivit proiectului, schimbările preconizate se referă la contribuţia statului român cu suma de 60.000 euro la costurile de renovare exterioară, amenajare a parterului și curții și la finalizarea lucrărilor de renovare a etajului și dotării corespunzătoare a obiectivului de învățământ și Centrului multifuncțional preconizat a fi înființat.

Finalizarea și darea în funcțiune a clădirii Centrului multidisciplinar destinat prezervării și promovării dialectului istroromân face parte din obligațiile morale pe care România, împreună cu Republica Croația, ca State Membre ale Uniunii Europene, le au pentru prezervarea patrimoniului cultural imaterial european.