Categories
Agricultură şi silvicultură Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional Ştiri

Producătorii pot utiliza soiuri ecologice adecvate pentru producţia ecologică

Directiva nr. 1647/2022 prevede modificarea Directivei 2003/90/CE în ceea ce priveşte o derogare pentru soiurile ecologice de specii de plante agricole adecvate pentru producţia ecologică.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia solicită statelor membre să protejeze mediul împotriva speciilor alogene invazive

Comisia invită Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovenia şi Slovacia să pună în aplicare diverse dispoziţii ale Regulamentului 1143/2014 privind prevenirea şi gestionarea introducerii şi răspândirii speciilor alogene invazive.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Normelor metodologice privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante

A fost lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Fermierii îşi pot asigura culturile cu bani europeni

Ministerul Agriculturii a anunţat că fermierii îşi pot asigura culturile cu bani europeni. Astfel, de la 1 aprilie se află în derulare sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsura „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Acesta are ca scop încurajarea fermierilor să îşi asigure culturile împotriva fenomenelor climatice nefavorabile, cum ar fi inundaţii, secetă, grindină, îngheţ, ploi torenţiale, tornade sau furtuni.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

MADR va desemna laboratoare pentru analiza produselor ecologice

Produse-bio-eco-620x310
Executivul a aprobat completarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu scopul îmbunătăţirii sistemului de producţie, verificare şi control în agricultura ecologică, în conformitate cu Politică Agricolă Comună şi cu implementarea eficientă a sistemului de agricultură ecologică.

Astfel, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va putea desemna laboratoare de referinţă pentru analiza probelor de sol, plante şi din produsele agroalimentare ecologice ale operatorilor înscrişi în sistemul de agricultură ecologică, în situaţiile în care există sesizări cu privire la încălcarea legislaţiei în domeniu.

În acest sens, compartimentul de inspecţii tehnice din cadrul MADR va avea atribuţii noi precum:

  • efectuarea controlului la operatorii înscrişi în sistemul de agricultură ecologică pe baza de sesizări sau pe baza sesizărilor din oficiu;
  • prelevarea de probe din plante, sol şi din produsele agroalimentare ecologice;
  • altă măsură prevăzută de ordonanţa adoptată astăzi stabileşte cadrul legislativ pentru plata unei taxe către bugetul de stat de către organismele de inspecţie şi certificare candidate pentru aprobare. Taxa se stabileşte pentru fiecare domeniu pentru care organismele de inspecţie şi certificare cer aprobarea. Cuantumul taxei va fi stabilit prin ordin comun MFP-MADR.

Toate aceste măsuri vor contribui la îmbunătăţirea sistemului de agricultură ecologică prin creşterea gradului de încredere al consumatorilor în produsele ecologice.

Categories
Administraţie publică centrală Agricultură şi silvicultură Articole Economie IMM Persoane juridice. Societăţi Substanţe periculoase/interzise

Plantele care conţin substanţe stupefiante pot fi cultivate… doar în condiţiile legii!

nodrgsDecenii la rând, România n-a reprezentat decât o zonă pe care traficanţii de droguri trebuiau s-o traverseze, în drumul lor spre alte meleaguri. Ulterior, prin anii ’90, plăcerile mortale ale consumului de droguri au început să fie experimentate frecvent şi-n România. “Moartea albă” a început să distrugă anual sute de destine. Cele mai multe victime ale consumului de droguri sunt persoane tinere, fără a conta deloc diferenţele de studii sau de venituri!

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Noi reglementări privind cultivarea unor plante tehnice

agricultura
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se modifică şi se completează Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin HG nr. 1915/2006.

Actul normativ adoptat prevede, în principal, măsuri prin care să poată fi extinse unele culturi valoroase, tradiţionale pentru România, aşa cum este cultura de cânepă pentru ulei şi fibre.

Până acum, legislaţia prevedea că numai agricultorii care deţin acte de proprietate pentru terenurile respective pot primi autorizaţia de cultivare a plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, iar pentru aceasta nu era prevăzut explicit că se eliberează anual şi nici un termen limită pentru eliberare. De asemenea, în ultimii ani, comasarea terenurilor în cadrul exploataţiilor s-a făcut şi prin utilizarea suprafeţelor agricole sub formă arendă, concesiune, asociere în participaţiune, etc., iar pe terenurile utilizate sub aceste forme, cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, precum cânepa, nu a fost posibilă.