Tag-Archive for » piaţa muncii «

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 639 din data de 23 iulie 2018, a fost publicată Legea nr. 189/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați.

Pentru garantarea protecției tinerilor dezavantajați, pentru a dobândi abilități profesionale în vederea facilitării integrării acestora pe piața muncii, pentru stimularea incluziunii sociale, precum și pentru responsabilizarea comunității locale, au fost reglementate, prin prezenta lege, facilitățile acordate tinerilor dezavantajați în vederea încadrării pe locurile de muncă vacante din instituțiile publice de la nivel local. Mai mult …

A fost promulgată legea internshipului, care le permite firmelor şi instituţiilor publice să încheie contracte de internship cu tineri care au împlinit vârsta de 16 ani, activitatea unui intern fiind de cel mult 30 de ore pe săptămâni, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

În Monitorul Oficial nr. 626/2018 a fost publicată Legea nr. 176/2018 privind internshipul.

Mai mult …

Se spune că munca îl scapă pe om de (cel puțin) trei lucruri nedorite: de plictiseală, de fapte rele și de sărăcie. Cu condiția ca omului să-i placă munca. În România, asistăm la o situație paradoxală. Deși unii antreprenori se plâng de lipsă de personal, de numărul mare de posturi neocupate, există sute de mii de persoane ce nu muncesc și nici n-au de gând.

Alții ar vrea să se angajeze, dar au dificultăți pe piața muncii. Poate fi vorba despre șomeri de lungă durată, persoane discriminate din cauza vârstei avansate sau tineri absolvenți care n-au reușit să acumuleze o experiență consistentă. E clar, pentru anumite categorii de cetățeni accesul la un loc de muncă este mai anevoios.

Mai mult …

Plenul Senatului ar putea dezbate proiectul de lege privind reglementarea activităţii de telemuncă sau muncă la distanţă.

Iniţiator al proiectului este Guvernul şi, potrivit notei de fundamentare, actul normativ are în vedere flexibilizarea şi adaptarea relaţiilor de muncă la realităţile socio-economice actuale, în raport cu evoluţia dinamică a pieţei muncii, urmând să ofere avantaje atât salariatului, cât şi angajatorului.

Potrivit proiectului de lege, o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator va putea fi desfăşurată de salariat şi la distanţă de această locaţie, în mod regulat şi voluntar, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Salariatul îşi poate exprima acordul cu această formă de organizare a muncii prin semnarea contractului individual de muncă sau a unui act adiţional, după caz.

Proiectul, prioritate legislativă a Guvernului, a primit raport de admitere din partea Comisiei de muncă a Senatului.

Comisia Europeană a publicat raportul anual privind evoluțiile pieței muncii și ale salariilor din Europa, care arată că ocuparea forței de muncă din UE depășește nivelurile dinaintea crizei, cu peste 235 de milioane de persoane încadrate în muncă, iar șomajul, care în prezent este de 7,6%, se apropie și el de nivelurile anterioare recesiunii, informează un comunicat de presă.

În plus, raportul arată că a devenit mai ușor pentru șomeri să își găsească un loc de muncă. Pe de altă parte, regimurile de muncă mai flexibile au generat avantaje atât pentru întreprinderi, cât și pentru persoane, dar în unele cazuri au dus la un decalaj între lucrătorii care dețin diferite tipuri de contracte, astfel încât lucrătorii cu un contract temporar și cei care desfășoară o activitate independentă sunt mai puțin protejați.

pfaAnul 2017 aduce schimbări importante şi în ceea ce priveşte legislaţia în domeniul somajului, atât în privinţa persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cât şi în tabăra angajatorilor care angajează şomeri.

Prima noutate este introducerea primei de activare pe piaţa forţei de muncă, o primă care constă într-o sumă de 500 de lei neimpozabilă, pentru şomerii care nu beneficiază de îndemnizaţia de somaj.

O altă noutate este prima de instalare – această constă într-o sumă de 12.500 de lei, pentru persoanele care se angajează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 de km de domiciliu. Iar o altă caracteristică a pieţei muncii, ce se va resimţi în anul 2017, este faptul că românii sunt din ce în ce mai puţin interesaţi de locuri de munca în străinătate, iar multe sectoare se confruntă cu găsirea de personal chiar şi pentru România.

Mai mult …

construction site blue

Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), în 2017, contingentul de lucrători străini ce vor fi nou admişi pe piaţa forţei de muncă din România va fi de 5.500 de persoane.

Din totalul acestora, 3.000 vor fi lucrători permanenţi, 700 lucrători detaşaţi, 700 lucrători ICT, 500 lucrători înalt calificaţi, 400 lucrători sezonieri, 100 lucrători stagiari şi 100 lucrători transfrontalieri.

În anul 2016, numărul de lucrători străini nou admişi pe piaţa muncii a fost tot de 5.500 persoane.

Prin prezentul act normativ se asigură un control al numărului străinilor care intră în teritoriul României şi se limitează numărul lucrătorilor străini detaşaţi, pentru care se plătesc contribuţii de asigurări sociale în statul de origine.

Numărul lucrătorilor străini nou-admiși pe piața muncii din România se stabilește anual, prin Hotărâre de Guvern.

SomerComisia de muncă din Senat a dat aviz favorabil la OUG 60/2016 care stabileşte noi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, printre care o primă de instalare de 12.500 dacă hotărăsc să îşi schimbe domiciliul la o distanţă mai mare de 50 kilometri.

Actul normativ a fost adoptat de Executiv la finele lunii septembrie.

Astfel, pachetul de măsuri aduce modificări importante în legislaţia existentă pentru punerea în practică a măsurilor din Pachetul Anti-sărăcie, lansat de premierul Dacian Cioloş în februarie 2016.

Prin modificările legislative, este inclusă în rândul beneficiarilor de măsuri active de ocupare, categoria tinerilor care nu au loc de muncă şi nici nu urmează vreo formă de învăţământ sau de formare profesională.

O altă categorie nou inclusă în pachet pentru a beneficia de măsuri active de ocupare este cea a şomerilor de lungă durată, totodată un grup vulnerabil puţin sprijinit până în prezent.

Între măsurile concrete incluse în noul pachet se găsesc măsuri active destinate ocupării ce încurajează mobilitatea lucrătorilor prin acordarea unor prime (de activare, de încadrare sau de instalare) sau decontarea navetei.

Conform OUG, şomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni vor primi o primă de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă.

De asemenea, actul normativ care completează şi modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă majorează şi cuantumul subvenţiilor acordate angajatorilor.

Principalele propuneri de modificare şi completare se referă la introducerea, în cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, a procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi încadrarea lor în diverse categorii (niveluri) de ocupabilitate pe piaţa muncii: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil.

formareRecent, am asistat la o discuţie numai bună de reprodus. Un tânăr economist, de curând ieşit pe porţile uneia dintre numeroasele fabrici de diplome universitare, a adus în atenţia grupului său de amici următoarea problemă: “Care este cel mai bun mod de investire a câtorva mii de euro – bani moşteniţi de la o rudă?”

Dacă nu ştiaţi, românii, indiferent de vârstă, se pricep la toate. Nu doar la politică şi la fotbal, cum umblă vorba. S-o spunem pe cea dreaptă: suntem meşteri mari la sfaturi… atâta vreme cât aplicarea lor implică doar banii şi riscurile altora. Mai mult …

images (1)

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 23 din data de 13 ianuarie 2015.

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) este parte integrantă a Registrului Naţional al Calificărilor împreună cu Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale şi reprezintă un instrument care stabileşte structura calificărilor, asigură recunoaşterea naţională, precum şi compatibilitatea şi comparabilitatea internaţională a calificărilor dobândite în cadrul sistemului de învăţământ superior şi vizează introducerea unei calificări din piaţa muncii, în concordanţă cu Registrul Naţional al Calificărilor şi Cadrul european al calificărilor.

Potrivit actului normativ, înscrierea calificărilor în RNCIS este o condiţie necesară autorizării/acreditării programelor de studii oferite de către instituţiile de învăţământ superior abilitate de lege în acest scop, pentru a demonstra legătura dintre calificările obţinute şi cerinţele pieţei muncii.