Tag-Archive for » pescuit «

Gradul de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) este de circa 35%, a declarat directorul general al Autorităţii de Management (AM) a programului.

Una dintre cele mai accesate măsuri de finanţare din cadrul POPAM este cea prin care se acordă despăgubiri fermelor de acvacultură pentru daunele produse de păsările ihtiofage, bugetul acestei măsuri de circa 25 de milioane de euro fiind deja cheltuit. Mai mult …

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, cu unanimitate de voturi, că Legea de modificare a OUG privind pescuitul şi acvacultura este neconstituţională în ansamblul său.

Potrivit unui comunicat CCR a fost sesizată de preşedintele României, în cadrul controlului anterior promulgării, cu soluţionarea obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. Mai mult …

Protecţia, conservarea, administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultura, procesarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultura sunt reglementate prin dispoziţii speciale.

Astfel, OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura este actul normativ care clarifică anumite aspecte în acest domeniu.

OUG nr. 23/2008 prevede şi anumite infracţiuni ca pe exemplu, producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial, care se sancţionează cu amendă şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani. Mai mult …

imagespescReglementarea protecţiei, consevării, administrării şi exploatării resurselor acvatice vii, activitate de acvacultură, procesarea şi comercializărea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură sunt reglementate prin O.U.G. nr. 23/2008. Ordonanţă care a fost adoptată în contextul adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului.

Mai mult dat fiind contextul european s-au impus modificări acestui act normativ, modificări aduse prin O.U.G. nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial nr. 957/2016. Mai mult …

program-pescuit
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura a fost recent modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2016, publicată în Monitorul Oficial
.

Una din modificări constă în atribuirii unor noi definiţii a termenilor precum:
acvacultura – creşterea sau cultivarea de organisme acvatice utilizând tehnici destinate creşterii producţiei organismelor în cauză peste capacitatea naturală a mediului, într-un cadru în care organismele respective rămân proprietatea unei persoane fizice sau juridice pe întreaga perioadă de creştere/cultivare şi recoltare;
exploatare durabilă – exploatarea resurselor acvatice vii prin metode şi procedee care să asigure productivitatea şi biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor acvatice naturale;
jurnal de pescuit – registrul aflat la bordul navelor/ambarcaţiunilor de pescuit comercial, în care sunt înregistrate zilnic activităţile de pescuit şi capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;

Totodată au fost introduse două noi concepte, şi anume, cel recreativ – activităţi necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau sportiv şi pescuit comercial ce reprezintă activităţi de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale.

De asemenea, S-au schimbat şi atribuțiile Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

fonduri-europene
Executivul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.

Reglementările aprobate vizează eficientizarea procedurilor de plată, monitorizare şi control al implementării programelor în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, pescuit şi afaceri maritime.

Actul normativ reglementează distinct şi detaliat mecanismele pentru gestionarea fluxurilor fondurilor europene alocate României din FEADR, FEGA şi FEPAM. Mai mult …

pescuitÎn data de 9 iunie, potrivit ordinului comun de prohibiţie emis de Ministerul Mediului şi cel al Agriculturii, prohibiţia pescuitului în Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD) s-a încheiat.

Astfel, în activitatea de pescuit, pescarii din Complexul Razim-Sinoe nu vor putea folosi năvoade până la data de 30 septembrie 2016, iar setcile sunt şi ele interzise în lacurile, canalele şi gârlele din Delta Dunării.

Referitor la speciile de peşti care pot fi capturate, pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii până la Gura Timocului, pescuitul scrumbiei este interzis până sâmbătă inclusiv, chiar dacă pe teritoriul RBDD, această activitate este permisă începând cu data de 9 iunie.

pescuitConform ordinului comun al ministerelor Agriculturii şi Mediului privind măsurile de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit pentru anul 2016, pescarii din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD) vor avea dreptul anul acesta la capturi mai mari decât cele din 2015 cu peste 48,9 tone de peşte.

Astfel, potrivit actului normativ, pescarii din Rezervaţie au dreptul la o captură totală de 4.320.568 de kilograme de peşte. Specia pentru care autorităţile naţionale au acordat cea mai mare cantitate în acest an, respectiv 2.032.566 kilograme, este carasul auriu, iar la celălalt pol este lufarul, pescarii din Rezervaţie având dreptul să captureze doar 13 kilograme din această specie.

Conform prevederilor legale în vigoare, cei care nu au realizat în 2015 cel puţin 2/3 din cota alocată de Administraţia RBDD riscă să nu mai primească în acest an dreptul de a pescui.

fishPescarii temerari nu se lasă niciodată influențați de capriciile vremii, dar sosirea primăverii, cerul senin și soarele prietenos oferă motive în plus împătimiților pescuitului să se prezinte la locurile știute, nădăjduind la o captură pe cinste. Adevăratul pescar nu urmărește doar să plece acasă cu traista doldora, după o zi petrecută „pe baltă” și chiar dacă se va bucura mereu de o captură strașnică, mai are în vedere și ocrotirea speciilor de interes piscicol… El mai cugetă și la viitor! Mai mult …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) Tulcea a început să distribuie, din 2 februarie 2016, permisele unice de pescuit comercial în Delta Dunării.

Permisul unic de pescuit comercial cuprinde toate datele de identificare ale posesorului, el urmând să fie prezentat reprezentanților instituțiilor subordonate. Astfel, pescarii din Rezervație pot renunța la toate celelalte documente pe care erau obligați să le aibă asupra lor, cu excepția permisului de barcă eliberat de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA).

Până la apariția Ordinului de prohibiție a pescuitului în acest an, cei peste 1.000 de pescari din Deltă își pot desfășura legal activitatea și în baza permiselor primite anul trecut de la ARBDD, potrivit unei decizii a instituției luată la începutul acestui an.