Tag-Archive for » pescari «

Gradul de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) este de circa 35%, a declarat directorul general al Autorităţii de Management (AM) a programului.

Una dintre cele mai accesate măsuri de finanţare din cadrul POPAM este cea prin care se acordă despăgubiri fermelor de acvacultură pentru daunele produse de păsările ihtiofage, bugetul acestei măsuri de circa 25 de milioane de euro fiind deja cheltuit. Mai mult …