Categories
Autorităţi şi instituţii publice Grefieri, arhivari, registratori Profesii juridice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ministerul Justiției anunță că a finalizat proiectul de Lege privind statutul grefierilor

Ministerul Justiției anunță că a finalizat proiectul de Lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal.

Noile reglementări permit validarea și recunoașterea importanței profesionale a grefierilor și a altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și al INEC, atribuțiile și responsabilitățile profesionale sporite impunând modificări pe linie de recrutare și gestionare a carierei, înființare de noi funcții, corelare drepturi și obligații.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Guvernul a aprobat majorarea salariilor personalului din sectorul bugetar

Guvernul a aprobat, printr-o ordonanță de urgență, majorări salariale pentru personalul plătit din fonduri publice, având în vedere faptul că, în ultimii doi ani, drepturile salariale ale acestor persoane au fost înghețate, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare adoptate în contextul economic actual, determinat de criza generată de pandemia de COVID-19, dar și de criza războiului din Ucraina.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

MAI. Procedura desfăşurării examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul angajat în perioada stării de alertă

Ordinul nr. 55/2022 prevede modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.

Categories
Ştiri Transporturi

Bugetul de venituri pe anul 2022 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale.

Conform Ordinului nr. 73/2022 cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Noutăţi privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic

În Monitorul Oficial nr. 688/2021 a fost publicat Ordinul nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Ştiri

Noutăţi privind dreptul la concediu de odihnă al personalului de probaţiune!

Legea nr. 327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului de probaţiune a fost recent modificată de Legea nr. 169/2021.

Conducerile Direcţiei de probaţiune şi ale serviciilor de probaţiune au obligaţia să asigure efectuarea concediului de odihnă de către personal în cursul anului calendaristic în care s-a născut acest drept.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministerul Educaţiei face publice rezultatele raportărilor privind vaccinarea personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar

Ministerul Educaţiei face publice rezultatele raportărilor privind vaccinarea personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar (de stat) şi din sistemul de învăţământ superior (de stat şi privat).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia privind selecţia participanţilor la programele de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie

Metodologia privind selecţia participanţilor la programele de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie a fost aprobată de Ordinul nr. 604/2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

ÎCCJ. Stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ

ÎCCJ a fost sesizată asupra unei chestiuni de drept iar prin Decizia nr. 64/2020 a adus lămuriri asupra interpretarii Legii privind salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ce reprezintă dispoziţia pe zi de unitate?

Dispoziţia de zi pe unitate, respectiv ordinul de zi pe unitate, DZU/OZU, reprezintă un document de decizie şi/sau planificare operaţională privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de interes general pentru Ministerul Afacerilor Interne, precum şi de consemnare sau, după caz, constatare a unor activităţi desfăşurate la nivelul unităţii.