Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

ÎCCJ. Stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ

ÎCCJ a fost sesizată asupra unei chestiuni de drept iar prin Decizia nr. 64/2020 a adus lămuriri asupra interpretarii Legii privind salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ce reprezintă dispoziţia pe zi de unitate?

Dispoziţia de zi pe unitate, respectiv ordinul de zi pe unitate, DZU/OZU, reprezintă un document de decizie şi/sau planificare operaţională privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de interes general pentru Ministerul Afacerilor Interne, precum şi de consemnare sau, după caz, constatare a unor activităţi desfăşurate la nivelul unităţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Categoriile de personal al Inspecţiei Judiciare !

Ordinul nr. 116/2020 a modificat Ordinul inspectorului – şef al Inspecţiei Judiciare nr. 134/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare.

Categories
Social Ştiri

Personalul angajat fără concurs în perioada stării de urgenţă poate fi menţinut în activitate peste termenul pentru care a fost încadrat!

Având în vedere starea de fapt obiectivă, determinată de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale privind răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, pentru continuarea misiunilor specifice fiecărei instituţii se impune luarea de măsuri pentru asigurarea la acelaşi nivel a resurselor umane implicate.

Categories
Pensii Ştiri

Legea sistemului unitar de pensii publice a fost din nou modificată!

Legea sistemului unitar de pensii publice a fost din nou modificată.

Legea nr. 188/2020 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Categories
Organizare judiciară

Personalul din cadrul direcţiilor de sănătate beneficiază de un spor pe perioada stării de alertă

Pe perioada stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti care execută, conduce sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 beneficiază de un spor calculat la salariul de bază după cum urmează:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Plan de protecţie privind asigurarea protecţiei personalului MAI

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2017 privind asigurarea protecţiei personalului Ministerului Afacerilor Interne a fost modificat.

Planul de protecţie este însoţit de declaraţia persoanei care face obiectul măsurilor de protecţie sau, după caz, a membrilor de familie ce au capacitate de exerciţiu deplină/reprezentantului legal, prin care se consemnează că aceasta:

Categories
Articole Medici/personal medical

Noutăţi privind evaluarea personalului contractual din sistemul sanitar!

Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de execuţie şi personalul de conducere au fost recent aprobate.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Cum vor fi desfăşurate slujbele religioase în perioada stării de alertă?

Ordinul nr. 1070/2020 prevede măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS – CoV – 2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii în lăcaşurile de cult pe perioada stării de alertă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost înfiinţat Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care se organizează şi funcţionează prin preluarea activităţii, structurii şi personalului Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi ale Centrului Naţional pentru Evaluare şi Examinare, care se desfiinţează.