Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD poate fi preluat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă

Prin derogare de la prevederile art. 40 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale, la cererea acestora, se preia cu statut de cadru militar – subofiţer de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene în a căror zonă de competenţă îşi desfăşoară activitatea.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Noi categorii de beneficiari din sistemul medical vor primi stimulentul financiar

Toate categoriile de personal sanitar în cazul cărora există riscul să se infecteze cu COVID-19, inclusiv asistenţii medicali comunitari şi personalul din reţeaua de medicină legală, vor primi stimulentul financiar de 2.500 de lei, conform Ordonanţei aprobate în Guvernul României. Concret, este vorba despre:

Categories
Protecţie socială Ştiri

Au fost introduse noi măsuri pentru protecţia persoanelor private de libertate

În Monitorul Oficial nr. 334/2020 a fost publicat Ordinul nr 64/2020 pentru completarea art. 214 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

A fost suplimentat numărul de posturi la serviciul de ambulanţă!

În Monitorul Oficial nr. 272/2020, a fost publicată Hotărârea nr. 254/2020 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.

Categories
Salarizare Sănătate Ştiri

Drepturile salariale ale personalului medical în anul 2017!

Drepturile salariale ale personalului din domeniul sănătății plătit din fonduri publice vor fi menținute și după 1 martie 2017 la nivelul aflat în plată în luna februarie 2017, pentru angajații care lucrează în aceleași condiții și în același loc de muncă. Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență care prezervă drepturile salariale ale personalului din sănătate și după 1 martie 2017, în lipsa elaborării regulamentului care stabilește locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia.

Practic, prin completarea legislativă se stabilește că se mențin drepturile salariale deja acordate chiar dacă regulamentul de acordare a sporurilor nu a fost elaborat până la 1 martie 2017.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Proiect: Stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public

spitalMinisterul Sănătâții a supus spre consultare publică proiectul de Ordin pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public.

Potrivit actului normativ, managerul interimar al spitalului public are următoarele atribuţii:

1. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
2. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
3. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
4. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
5. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Plata sporurilor pentru personalul medical la nivelul anului 2016

medicinaAmendamentul care prevede plata sporurilor pentru personalul medical la nivelul anului 2016, cum ar fi sporuri precum cele pentru gărzi, de weekend sau cele acordate de sărbători a fost votat în unanimitate în comisiile reunite de Buget şi Muncă.

De asemenea în amendament este inclus şi faptul că începând cu 1 decembrie, se va majora cu 25% salariul de bază de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Negocieri la Ministerul Sănătăţii pe tema gărzilor suplimentare

medicMembrii Federaţiei Sindicale Hipocrat au discutat cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii referitor la gărzile suplimentare din spitale, care începând cu 1 august ar trebui să fie realizate în baza unui contract.

Astfel, în urma discuţiilor dintre sindicate şi reprezentanţii MS nu s-a ajuns la nicio concluzie, iar de la 1 august 2016, sistemul s-ar putea confrunta cu o criză acută de personal medical în spitale, dacă medicii refuză să semneze contractul.

Laurenţiu Colintineanu, purtătorul de cuvânt al MS, a afirmat că se face tot posibilul să se ajungă la o soluţie.

„Am avut o discuţie care din punctul tuturor de vedere cred că a fost constructivă. S-au discutat propuneri şi sugestii concrete făcute de reprezentanţii medicilor, urmează să anunţăm calendarul următoarelor întâlniri, ne străduim să rezolvăm problema. Ministerul Sănătăţii este ferm de părere că situaţia nu este normală şi că trebuie să se ajungă la o soluţie pentru a face sistemul de gărzi suplimentare funcţional şi la parametri care să asigure satisfacţia medicilor”, a precizat Colintineanu.

Categories
Asigurări de sănătate Medici/personal medical Programe de sănătate Ştiri

Noi schimbări în sistemul de asigurări de sănătate

cercetare-medicalPotrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat noul Contract Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

Hotărârea de Guvern nr. 161/2016 va intra în vigoare la 1 iulie 2016.

Astfel, conform actului normativ, pacienţii vor beneficia de decontarea analizelor de tip RMN la sân, copiii vor beneficia de consultaţii decontate de CNAS o dată la 6 luni, faţă de o dată la 12 luni cum este în prezent, iar asiguraţii vor avea două noi proteze decontate de CNAS.

Totodată, noul Contract Cadru stabileşte suplimentarea valorii plăţilor pentru medicina de familie şi tratamentul ambulator astfel încât categoriile de personal medical să se armonizeze cu prevederile OUG privind salarizarea în sectorul bugetar.

Categories
Funcţionari publici Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

O.G. privind majorarea salariilor unor categorii de personal medico-sanitar

lc
Potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă aprobată de Guvern, începând cu 1 octombrie vor fi majorate cu 25% salariile pentru personalul medical din cabinetele medicale şi de medicină dentară al MApN, MAI, SRI, din cabinetele medicale şcolare, din centrele de asistenţă medicală comunitară şi din centrele medico-sociale publice.

În conţinutul aceleiaşi ordonanţe este menţionat faptul că salariile nu vor fi majorate în cazul personalului din direcţiile de sănătate publică şi structurile similare ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cu excepţia personalului din cabinetele medicale şi dentară, de unitate.

Actul normativ mai prevede şi creşterea, la 3.875 de lei, începând cu 1 octombrie 2015, a cuantumului salariului lunar brut/soldei brute lunare în funcţie de care se stabileşte bursa de rezidenţiat.

Noile categorii de personal medico-sanitar se adaugă celor prevăzute iniţial după negocierile pe care prim-ministrul Victor Ponta şi ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, le-au avut cu liderii sindicatelor din Sănătate.