Categories
Medici/personal medical Salarizare Sănătate Ştiri

Noi reglementări în domeniul salarizării personalului medical

Ordonanța nr. 42/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Ordonanța aprobată de Guvern introduce reglementări în domeniul salarizării personalului medical.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modelul de contract pentru plata contravalorii voucherelor de vacanţă pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, aprobat!

Ordinul nr. 2592/2023 prevede punerea în aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităţilor sanitare, precum şi stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public şi pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii şi în domeniul fiscal.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Ştiri

Asigurarea asistenţei medicale a elevilor din unităţile de învăţământ

A fost aprobată Metodologia privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Personalul didactic medico – farmaceutic beneficiază de integrare clinică în unităţile coordonate de Ministerul Sănătății

Legea nr. 310/2022 prevede aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Personalul didactic medico – farmaceutic din universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unităţile şi instituţiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, în unităţile medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în unităţile şi instituţiile medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spitale şi cabinete private.

De aceleaşi prevederi beneficiază şi medicii specialişti/primari care au calitatea de asistenţi universitari pe perioadă determinată, pe perioada cât au această calitate. Ministerul Sănătăţii va aduce în concordanţă structurile aferente în vederea asigurării normelor de integrare clinică.

Categories
Articole Protecţie socială Social

Noutăți privind înființarea centrelor de permanenţă

Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă a fost recent completată de Ordonanța nr. 17/2022.

Ținând cont că zonele rurale, zonele izolate și orașele mici se confruntă cu un deficit de personal medical, actul normativ permite funcționarea centrelor de permanență și cu 5 sau 6 medici acolo unde este imposibilă constituirea unei echipe complete de 7 medici, cât este prevăzut în textul inițial al Legii nr. 263/2004, și a fost redus și numărul de posturi de asistenți medicali din aceste centre, de la 7 la 5.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Ce sporuri sunt acordate personalul medical pentru tratamentul pacienţilor suspecţi şi confirmaţi cu COVID – 19?

Ultimele moficări aduse Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice reglementează cuantumul sporului acordat personalul de specialitate medico – sanitar şi auxiliar sanitar pentru tratamentul pacienţilor suspecţi şi confirmaţi cu COVID – 19.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Regulamentul de organizare a unităţilor de dializă publice şi private, modificări!

A fost modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Reglementări specifice privind cerinţele de şcolarizare şi pregătire în protecţie radiologică

În Monitorul Oficial nr. 1152/2021 a fost publicat Ordinul nr. 2195/2021 pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind cerinţele de şcolarizare şi pregătire în protecţie radiologică a personalului medical.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Personalul sanitar care desfăşoară activitate în cadrul centrelor de vaccinare poate încheia contracte de prestări servicii ca persoană fizică

Prin derogare de la prevederile art. 383 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, personalul medico – sanitar care desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID – 19 poate încheia contracte de prestări servicii ca persoană fizică.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Persoanele care se confruntă cu presiunea cauzată de pandemie beneficiază de servicii gratuite de sprijin psihologic

Persoanele afectate de pandemia COVID-19, personalul medical supus condiţiilor de stres sau oricine se confruntă cu presiunea cauzată de pandemie beneficiază de servicii gratuite de sprijin psihologic prin apelarea liniei telefonice cu tarif normal 021 9081.