Categories
Protecţie socială Ştiri

Persoanele care se confruntă cu presiunea cauzată de pandemie beneficiază de servicii gratuite de sprijin psihologic

Persoanele afectate de pandemia COVID-19, personalul medical supus condiţiilor de stres sau oricine se confruntă cu presiunea cauzată de pandemie beneficiază de servicii gratuite de sprijin psihologic prin apelarea liniei telefonice cu tarif normal 021 9081.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Personalul sanitar din centrele de vaccinare are obligaţia să efectueze procesul de vaccinare cu respectarea programării!

OUG nr. 7/2021 prevede că personalul medico – sanitar din centrele de vaccinare are obligaţia să efectueze procesul de vaccinare cu respectarea programării în platforma naţională Rovaccinare, conform fiecărei etape, astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID – 19 în România.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Personalul medical beneficiază de un singur stimulent de risc !

Beneficiază de stimulent de risc personalul medical, medico – sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID – 19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID – 19 în urma activităţii desfăşurate.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD poate fi preluat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă

Prin derogare de la prevederile art. 40 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale, la cererea acestora, se preia cu statut de cadru militar – subofiţer de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene în a căror zonă de competenţă îşi desfăşoară activitatea.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Noi categorii de beneficiari din sistemul medical vor primi stimulentul financiar

Toate categoriile de personal sanitar în cazul cărora există riscul să se infecteze cu COVID-19, inclusiv asistenţii medicali comunitari şi personalul din reţeaua de medicină legală, vor primi stimulentul financiar de 2.500 de lei, conform Ordonanţei aprobate în Guvernul României. Concret, este vorba despre:

Categories
Protecţie socială Ştiri

Au fost introduse noi măsuri pentru protecţia persoanelor private de libertate

În Monitorul Oficial nr. 334/2020 a fost publicat Ordinul nr 64/2020 pentru completarea art. 214 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

A fost suplimentat numărul de posturi la serviciul de ambulanţă!

În Monitorul Oficial nr. 272/2020, a fost publicată Hotărârea nr. 254/2020 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.

Categories
Salarizare Sănătate Ştiri

Drepturile salariale ale personalului medical în anul 2017!

Drepturile salariale ale personalului din domeniul sănătății plătit din fonduri publice vor fi menținute și după 1 martie 2017 la nivelul aflat în plată în luna februarie 2017, pentru angajații care lucrează în aceleași condiții și în același loc de muncă. Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență care prezervă drepturile salariale ale personalului din sănătate și după 1 martie 2017, în lipsa elaborării regulamentului care stabilește locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia.

Practic, prin completarea legislativă se stabilește că se mențin drepturile salariale deja acordate chiar dacă regulamentul de acordare a sporurilor nu a fost elaborat până la 1 martie 2017.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Proiect: Stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public

spitalMinisterul Sănătâții a supus spre consultare publică proiectul de Ordin pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public.

Potrivit actului normativ, managerul interimar al spitalului public are următoarele atribuţii:

1. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
2. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
3. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
4. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
5. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Plata sporurilor pentru personalul medical la nivelul anului 2016

medicinaAmendamentul care prevede plata sporurilor pentru personalul medical la nivelul anului 2016, cum ar fi sporuri precum cele pentru gărzi, de weekend sau cele acordate de sărbători a fost votat în unanimitate în comisiile reunite de Buget şi Muncă.

De asemenea în amendament este inclus şi faptul că începând cu 1 decembrie, se va majora cu 25% salariul de bază de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.