Categories
Grefieri, arhivari, registratori Profesii juridice Ştiri

Promovarea în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare a fost recent modificat de Hotărârea nr. 85/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Dreptul muncii Pensii Profesii juridice Salarizare

CCR. Actualizarea pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti

Curtea Constituţională a României a admis o excepţie de neconstituţionalitate prin Decizia nr. 145/2022 cu privire la dispoziţiile art. II alin. (6) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti.

Dispoziţiile art. II alin. (6) din Legea nr. 130/2015 au următorul cuprins: “Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, al hotărârilor judecătoreşti definitive

Categories
Articole Profesii juridice

RIL admis. Suma sporurilor acordate personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii, vizând unificarea practicii judiciare în acţiunile prin care personalul auxiliar din cadrul instanţelor şi al parchetelor, căruia i s-au aplicat, începând cu data de 1 ianuarie 2018, dispoziţiile art. 38 alin. (3) lit. a) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 şi i s-au stabilit sporuri în cuantum de 30%, a solicitat acordarea de sporuri în cuantum maxim de 45%, prin raportare la personalul auxiliar din cadrul altor curţi de apel.

Categories
Organizare judiciară

Numărul de posturi pentru personalul didactic auxiliar va fi suplimentat

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Categories
Administraţie publică centrală Alegeri Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ce prevede Regulamentul de organizare a birourilor electorale constituite pentru Europarlamentare?

Atunci când două sau mai multe persoane lucrează, laolaltă, pentru realizarea unui obiectiv, organizarea muncii e unul dintre factorii care fac diferența între reușită și eșec. Organizarea este condiția cea dintâi a bunei funcționări unui grup, a unei instituții, a oricărei structuri sociale.

Pornind de la cele mai simple activități și ajungând până la cele mai complexe, organizarea presupune aplicarea unor reguli, norme, regulamente validate în urma unor experiențe anterioare sau elaborate în urma unor procese deliberative. Cum s-a făcut organizarea, așa va fi și funcționarea!

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Pensii Profesii juridice Social

Pensiile speciale ale personalului auxiliar din justiţie, motiv de sesizare CCR

Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti se bucura de unele drepturi şi privilegii prevăzute de lege. Legea nr. 567/2004 prevede statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

Potrivit art. 68 indice 5 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 se prevăd pensii speciale de care poate beneficcia personalul specializat. De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseşte din vechimea în specialitate integrală.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

lcMinisterul Justiţiei a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Prin proiectul de act normativ se prevede suplimentarea de posturi de judecător și personal auxiliar de specialitate în cadrul instanțelor; suplimentarea de posturi în cadrul aparatului Ministerului Justiției; suplimentarea de posturi la Direcția Națională de Probațiune; suplimentarea de posturi pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului şi suplimentarea posturilor de judecător din Fondul de rezervă.

De asemenea, proiectul de hotărâre mai cuprinde şi alte modificări care privesc activitatea generală a Ministerului Justiției.

Categories
Articole Grefieri, arhivari, registratori Pensii Social

Grefierii vor primi pensie de serviciu! Ce acte trebuie să depună la casa de pensii?

pensie de serviciu(1)

După 5 ani de așteptare, iată că legiuitorul a readus grefierilor pensiile speciale care le fuseseră tăiate pe nedrept în 2010. După ce li s-a tăiat aproape 80% din pensie, iată că a venit și momentul  în care primesc înapoi ceea ce de drept li se cuvine.

Legiuitorul a stabilit categoriile de persoane care vor primi pensia de serviciu, condițiile de acordare, cuantumul și actele ce trebuie depuse în vederea obținerii acestui drept. Astfel, în Monitorul Oficial  670 din 3 septembrie 2015 au fost publicate normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice din 26.08.2015. Prevederile au intrat în vigoare chiar de la data publicării.