Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Ce interzice Ordonanţa militară nr. 3 şi cum ne afectează libertatea de mişcare?

În contextul pandemiei s-a impus necesitatea adoptării unor măsuri mai stricte în ceea ce priveşte libertatea de mişcare a populaţiei.

În Monitorul Oficial nr. 242/2020 a fost publicată Ordonanţa militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19,

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

Un proiect prevede 15% spor pentru personalul care îngrijeşte persoane vârstnice la domiciliu

Guvernul României discută un proiect de hotărâre care vizează, printre altele, introducerea unui spor de până la 15% din salariul de bază personalului care oferă îngrijire la domiciliul pentru persoanele vârstnice.

Pentru a acorda acest spor, executivul va modifica regulamentul care stabileşte sporurile persoanelor care lucrează în asistenţă socială. Astfel, printre categoriile de beneficiari ai unui spor de până la 15% se va număra şi personalul care îngrijeşte la domiciliu persoanele vârstnice, dacă proiectul guvernului va fi adoptat.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Înființarea mai multor cămine pentru persoane vârstnice

camin-batrani-660x375Un nou proiect legislativ, care urmează să fie înaintat, prevede înființarea unui cămin pentru persoane vârstnice la fiecare 20.000 de locuitori, instituind totodată posibilitatea unităților administrativ-teritoriale de a se asocia în acest sens.

La moment, în România există 3,4 milioane de vârstnici, şi  doar 105 centre de batrâni. Pe listele de aşteptare sunt incluşi mii de bătrâni, cazuri sociale sau persoane care nu au aparținător. Serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice sunt asigurate obligatoriu de primării, însă acest lucru este, din păcate, mai curând o excepție în România.

La 1 ianuarie 2015, România avea 3,4 milioane de bătrâni, în timp ce copiii de până în 14 ani sunt doar 3,3 milioane, iar din punct de vedere demografic: vârsta medie a românilor continua să crească. Astfel, dacă în 2015, 15,5% din populația țării sunt copii sub 14 ani, 60% au între 15 si 59 de ani, 24% între 60 și 80 de ani și 4% peste 80 de ani. În 2050, doar 14% din populația României vor fi copii sub 14 ani, 49% între 15 și 59 de ani, 26% între 60 și 80 de ani, și aproape 9% peste 80 de ani.

Categories
Programe de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Plan operaţional pentru implementarea obiectivelor prevăzute de Strategia pentru promovarea îmbătrânirii active

batran varstnicMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică Proiectul de H.G. pentru aprobarea Planului operaţional de acțiuni pentru implementarea, în perioada 2016-2018, a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune prevăzute de Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 aprobată prin H.G. nr. 566/2015, pentru înființarea compartimentelor de coordonare a implementării, de monitorizare și evaluare a măsurilor care vizează domeniile îmbătrânirii active și îngrijirii de lungă durată din Planul strategic de acțiuni, precum și pentru aprobarea Mecanismului de monitorizare și evaluare a Planului operaţional de acțiuni pentru implementarea Strategiei, în perioada 2016-2018.

Planul operațional pentru perioada 2016-2018 vizează obținerea principalelor rezultate prevăzute în Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, și anume:
– o viață mai lungă și mai sănătoasă;
– creșterea nivelului de ocupare a forţei de muncă la vârste mai înaintate;
– creşterea participării sociale şi politice a grupurilor de persoane vârstnice;
– scăderea dependenţei persoanelor vârstnice;
– îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire de lungă durată.

Categories
Programe de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Program de interes național ce vizează finanțarea căminelor publice pentru persoane vârstnice

lcMinisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a publicat, spre dezbatere publică, proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea programului de interes naţional “Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”.

Potrivit proiectului, schimbările preconizate se referă la aprobarea unui Program de interes național ce vizează finanțarea căminelor publice pentru persoane vârstnice într-un procent de maxim 30% din standardul de cost la nivel național (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.978/2015), în funcție de capacitatea centrului și lista de așteptare a acestuia, pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului de specialitate angajat al căminului pentru persoane vârstnice sau cu care acesta a încheiat contract de prestări de servicii de evaluare/elaborare/implementare plan de intervenție/plan de îngrijire și asistență/management de caz.

Acordarea de finanţare se realizează în baza cererilor de finanțare întocmite de serviciile publice de asistență socială în subordinea/coordonarea cărora funcţionează căminele pentru persoane vârstnice. Finanţarea Programului se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice. Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 9.000 mii lei, perioada de derulare fiind în limita bugetului alocat, dar numai târziu de 30.11.2016.

Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice în termen de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a hotărârii Guvernului de aprobare a Programului. Monitorizarea implementării şi controlul fondurilor alocate în cadrul programului de interes național se asigură de către Agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a Municipiului București. județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a Municipiului București.

Categories
Organizare judiciară

Proiect: Prelungirea cu doi ani a programului privind căminele pentru vârstnici

lc
Ministerul Muncii a lansat în dezabatere publică un proiect de hotărâre a Guvernului ce prevede prelungirea cu încă doi ani a programului privind înfiinţarea de cămine pentru persoanele vârstnice în clădirile unor spitale desfiinţate, până în octombrie 2017, din cauza faptului că autorităţile locale nu dispun de fondurile necesare care să asigure funcţionarea acestor cămine.

Iniţial, programul destinat susţinerii funcţionării căminelor pentru persoane vârstnice, a fost aprobat cu un buget de 200.000.000 lei, luându-se în calcul standardul de cost pentru căminele pentru persoane vârstnice, revăzut în Hotărârea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, respectiv de 1.411 lei/beneficiar/lună, raportat la capacitatea totală a spitalelor, pentru a perioadă de derulare de 33 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013.

În prezent, în România există un număr foarte mic de cămine pentru persoane vârstnice, raportat la numărul de persoane aflate la o vârstă înaintată, fără familie sau care trăiesc singure şi care, din cauza polipatologiei specifice vârstei a treia, devin dependente de ajutorul unui terţ, având nevoie de îngrijire şi supraveghere permanentă în regim rezidenţial.

Proiectul de act normativ va fi în dezbatere publică până în 26 noiembrie.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Am putea avea “Ziua Bunicilor”

ziua bunicilor
Senatul României a adoptat o iniţiativă legislativă, potrivit căreia “Ziua Bunicilor” ar putea fi sărbătorită în prima zi din octombrie.

Potrivit proiectului, de “Ziua Bunicilor” ar urma să fie organizate evenimente publice finanţate din bugetul autorităţilor locale sau centrale.

Initiatorii, mai mulţi senatori PNL, au aratat în expunerea de motive, că toate statele membre ONU sărbătoresc, pe 1 octombrie, “Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice”, instituită de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în anul 1990.