Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Un nou model al Declaraţiei 112 este obligatoriu începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie!

Ordinul nr. 203/2021 prevede aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Categories
Formulare/declaraţii Legislaţie utilă Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate

cc
La 9 martie 2016, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.”

Formularul prevede atât informaţii privind obligaţiile fiscale ale contribuabililor, cât şi informaţii necesare stabilirii, de către casele de asigurări sociale, a stagiilor de cotizare şi a drepturilor cuvenite asiguraţilor, potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În proiectul de ordin este precizat faptul că persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, prevăzute la art. 147 alin. (1) și (2), art. 153 alin. (1) lit. f) – o), din Legea nr. 227/2003 privind Codul fiscal, au obligația de a depune Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Modificările aduse formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” prevăd următoarele:
– actualizarea și modificarea nomenclatoarelor din formular, prin eliminarea unor indicatori, ca urmare a eliminării unor obligații de reținere la sursă a contribuțiilor sociale de către plătitorii de venituri;
– modificarea denumirii unor indicatori din nomenclatoarele conținute de formular, conform noilor prevederi legale;
– modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a formularului, prin eliminarea sau actualizarea trimiterilor la noul text de lege.