Tag-Archive for » persoana vatamata «

Codul care a generat cele mai multe excepții de neconstituționalitate admise este Codul de procedură penală. Inadvertențele existente între textele de lege arată faptul că la elaborarea unor astfel de legi trebuie să cumpănești bine înainte de a crea un astfel de instrument juridic. Scăpările legislative nu fac decât să îngreuneze activitatea instanțelor și să ducă la soluții contradictorii care pot face obiectul unor acțiuni la CEDO. Și uite așa iar ajungem să fim buni de plată, pentru că CEDO nu trece cu vederea astfel de nereguli. Mai mult …

Infracțiunea de abandon de familie s-a regăsit în Codul penal din 1969 și a fost preluată și în actuala lege penală. Această infracțiune se referă la cazul în care o persoană care are obligația legală de întreținere față de o altă persoană (de exemplu, părinții față de copii) nu achită, cu rea-credință, timp de trei luni pensia de întreținere stabilită prin hotărâre judecătorească. Pedeapsa este amenda sau  închisoarea de la 6 luni la 3 ani. În vechiul Cod penal, era prevăzut termenul de neplată de două luni, iar pedeapsa era de la unu la 3 ani sau amenda.

Problema care a generat o practică neunitară la nivelul instanțelor de judecată a fost cea determinată de cazul în care o persoană a fost obligată printr-o hotărâre judecătorească să achite pensia de întreținere mai multor persoane. De exemplu, tatăl a fost obligat să achite celor 3 copii ai săi o pensie de întreținere și nu face acest lucru. A fost necesară sesizarea ÎCCJ pentru a stabili dacă, într-o astfel de situație, ne aflăm în fața unei infracțiuni unice sau a unei pluralități de infracțiuni de abandon de familie. Mai mult …

justitie41
Codul de procedură penală prevede faptul că oricare dintre părți, persoana vătămată sau procurorul pot promova contestația în anulare. Cazurile în care această cale de atac poate fi exercitată sunt atunci când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părți sau când, deși citată a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a înștiința despre această posibilitate sau atunci când inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal.

Este legal să fie promovată contestația în anulare și atunci când hotărârea a fost pronunțată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului, când instanța nu a fost compusă conform legii sau a existat un caz de incompatibilitate sau când judecata a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului când aceasta era obligatorie conform legii. Mai mult …

justitie1
România a transpus Directiva 11/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecție. În acest sens, a fost elaborată legea 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care a fost publicată în Monitorul Oficial 545 din 20 iulie 2016. Prevederile sale se aplică începând cu 23 iulie 2016. Mai mult …