Tag-Archive for » persoană impozabilă «

Pragul de la care firmele au obligația să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) va crește de la 220.000 la 300.000 de lei, potrivit unui act normativ publicat în Monitorul Oficial.

Guvernul a adoptat Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 260 din 23.03.2018 care prevede că de la 1 aprilie 2018 planonul pentru scutirea de TVA ca fi de 300.000 de lei.

Legea nr. 72/2018 prevede majorarea plafonului de scutire de TVA, la suma de 300.000 lei anual. Mai mult …

Prin Ordonanța 23/2017 s-a prevăzut posibilitatea pentru contribuabili de a plăti defalcat TVA. Astfel, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA. La fel, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA au aceeași obligație privind contul pentru încasarea TVA. Aceste conturi de TVA se deschid în lei și valută.

Cei care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 notifică organul fiscal cu privire la intenția lor și vor aplica mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA pentru facturile emise și avansurile încasate începând cu această dată. Mai mult …

TVA
Bine cunoscutul formular 088 privind evaluarea intenției și a capacității de a desfășura afaceri ce implică TVA a fost adoptat în 2015, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 și începând cu 1 februarie 2017 devine istorie.

Legiuitorul a decis care este procedura pentru înregistrarea în scopuri de TVA prin Ordinul ANAF 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 93 din 1 februarie 2017. Mai mult …

descarcare-88Potrivit ştirilor juridice, în urma sedinţei care a avut loc în data de 10.10.2016 Înalta Curte se Casaţie şi Justiţie a soluţionat trei sesizări în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Mai mult …

TVA

Având în vedere că multe firme declarau că doresc să se înregistreze în scopuri de TVA și, ulterior, se constata că acestea declarau achiziții de bunuri și servicii de la societăți fantomă, era necesar să se creeze un cadru legislativ care să permită retragerea de îndată a codului TVA acestor firme. În plus, legiuitorul a stabilit anumite criterii pentru ca firmele să poată obține codul de TVA și modalitatea în care se va desfășura  procesul de analiză pentru înregistrarea în scopuri de TVA.

Mai mult …

TVACu toţii ne-am dori o Românie schimbată la faţă! Schimbarea la faţă a României (o idee de-a lui Cioran) s-ar traduce, zicem noi, şi prin reformarea sistemului fiscal. Deocamdată avem o legislaţie fiscală stufoasă, supraponderală, complicată, lipsită de vino-ncoace. Dar fiscalitatea n-a fost zămislită pentru a-i fi admirată estetica (inexistentă, oricum). Ci pentru a o cunoaşte şi respecta, evitând sancţiunile şi prejudiciile! Mai mult …