Tag-Archive for » persoană fizică «

O vorbă de duh din Țările de Jos spune că „nu există arta de a deveni țăran, arta este de a rămâne țăran”. S-ar putea spune, rămânând pe linia acestui proverb, că este o artă să rămâi țăran inclusiv atunci când faci comerț, când vinzi, în piață, produse agricole.

Un gânditor român spunea că țăranul rămâne țăran chiar și atunci când a devenit academician. Și bine face! Un țăran autentic îți poate oferi surprinzătoare lecții de viață și minunate pilde de înțelepciune. Un țăran autentic nu va renunța la felul său firesc de a fi nici atunci când va juca, vremelnic, rolul unui mic negustor. Un producător agricol harnic, onest, are șanse maxime de a deveni un negustor cinstit, de bună-credință.

Mai mult …

Necesitatea și utilitatea existenței unei evidențe a salariaților sunt evidente, pentru oricine. Codul Muncii arată că fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților. Așadar, necesitatea registrului general de evidență a salariaților derivă, în primul rând din lege. Unde-i lege nu-i tocmeală!

HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților a fost publicată în „Monitorul Oficial” 1005/2017. Noul act normativ stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor şi de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă, de către două categorii de angajatori: persoanele fizice sau juridice de drept privat (fără a conta dacă au sau nu statutul de utilitate publică) și instituţiile sau autorităţile publice ori alte entităţi juridice ce angajează persoane în baza unor contracte individuale de muncă. Mai mult …

Nimeni nu a dat faliment plătind prea multe impozite deoarece a câștigat prea mulți bani.” (Murphy). Și, totuși, sunt mulți români care nu au mai putut face față costurilor zilnice, au acumulat datorii, astfel încât legiuitorul a decis să le acorde șansa de a se redresa financiar, de a-și acoperi datoriile și a ieși basma curată din această încurcătură.

Astfel, a fost elaborată Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Prevederile sale se vor aplica la de 1 august 2017. Modul în care o persoană fizică își poate declara insolvența, modul în care se vor desfășura ședințele de conciliere, modul de comunicare dintre debitor și creditori, onorariile pentru administratorul procedurii și pentru lichidator fac obiectul HG 419/2017 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice publicată în Monitorul Oficial 436 din 13 iunie 2017. Aceste norme vor intra în vigoare la 1 august 2017. Mai mult …

vanzare teren
Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a anunţat că persoanele fizice nu vor putea cumpăra mai mult de 50 de hectare de teren agricol.

Anunţul vine drept precizare la modificarea legislației privind tranzacționarea suprafețelor din agricultura românească.

“Dacă ne uităm la legea acum în vigoare din 2014, putem observa că s-au introds niște condiții, dar fermierii nu sunt mulțumiți. Există la nivelul UE să se considere terenul ca patrimoniu națioal și să aibă alte conotații în legislația europeană, care vorbește despre libera circlație a capitalului, mărfurilor, serviciilor și persoanelor”, a declarat Achim Irimescu.

La acest moment, există mai multe proiecte de moficare a legislației privind vânzarea terenurilor agricole, dar nici o inițiativă nu este depusă încă în Parlament.

DSC03875-440x247Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.1.017/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 987/2015, începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.

Astfel, persoanele fizice care nu obţin venituri, inclusiv cele cu domiciliul în ţară, dar care lucrează în străinătate fără forme legale, vor datora un cuantum majorat la contribuţia la sistemul public de sănătate (CASS).

Însă în cazul în care un proiect de act normativ al Ministerului Finanţelor Publice (MFP) va fi aprobat de Guvern, obligativitatea plăţii CASS de către persoanele menţionate anterior ar putea dispărea, astfel cei care nu realizează venituri să poată opta să plătească contribuţia lunar sau doar la momentul în care vor avea nevoie de servicii medicale.

De aceea, începând cu luna mai, contribuţia datorată de o persoană fără venituri va fi în cuantum de 68,75 de lei/lună (5,5% x 1.250 lei), comparativ cu primele patru luni ale anului, aceasta a avut o valoare de 57,75 de lei pe lună (5,5% x 1.050 lei).

 

lcHotărârea Guvernului nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 208/2016.

Actul normativ cuprinde clarificări referitoare la depunerea declarațiilor de către persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială.

Astfel, se stabileşte că în cazul persoanelor care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă pentru care suprafețele utilizate în scop rezidențial și cele utilizate în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, dacă proprietarul depune declarația cu privire la destinația mixtă a clădirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere prin care se atestă faptul că “nici una din cheltuielile cu utilitățile nu este înregistrată în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică” se va datora impozitul pe proprietăți utilizate în scop rezidențial.

De la Winston Churchill ne-a rămas, printre altele, și afirmația că ”responsabilitatea este un preț al măreției”. Însă chiar și fără a urmări făurirea unui destin măreț, responsabilitatea te va însoți pretutindeni, zi de zi, fie că ești conștient de prezența sa, fie că nu. Pe tărâmul economic, există posibilități legale de angajare limitată a răspunderii – în sens patrimonial, dar se pare că, până la urmă, fiecare plătește pentru tot ceea ce a făcut, însă și pentru ceea ce ar fi trebuit să facă dar… nu s-a obosit. Mai mult …

taxverOrganele fiscale tind să devină din ce în ce mai capabile să cunoască situaţia financiară reală a contribuabililor “secretoşi”, inclusiv să-i identifice pe aceia care au evitat achitarea unor dări către stat. Ce metode foloseşte Fiscul pentru descoperirea banilor rămaşi neimpozitaţi? Vom afla imediat!

Ordinul 3733/2015 al preşedintelui ANAF privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora a fost publicat în “Monitorul Oficial” 981/2015, intrând în vigoare la 1.01.2016. Potrivit recentelor ştiri din contabilitate, metodele indirecte de stabilire a veniturilor sunt: metoda sursei şi utilizării fondului, metoda patrimoniului net şi metoda fluxurilor de trezorerie. Mai mult …

etnobotanice
Fiind parte a Uniunii Europene, am luat și bune și mai puțin bune din spațiul european. Unul dintre lucrurile negative care a curmat vieți și a creat dependență în rândul tinerilor a fost deschiderea magazinelor de vise care comercializau etnobotanice. Din 2008 până în 2010 când au fost interzise, aceste magazine de vise vindeau la liber o serie de substanțe cu efect halucinogen folosindu-se de vidul legislativ care nu prevedea în nicio lege care erau substanțele interzise.

În 2010, a apărut legea care a stabilit care sunt plantele și substanțele etnobotanice interzise, fapt ce a dus la închiderea magazinelor de vise. Aparent problema se rezolvase, dar comerțul cu astfel de substanțe s-a mutat în spațiul virtual. Mai mult …

41832

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat că amnistia fiscală în baza căreia firmele scapă de penalităţile de întârziere va fi extinsă şi la persoanele fizice.

Potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă publicat de Finanţe, companiile care înregistrează la 30 septembrie datorii la bugetul de stat vor fi scutite de penalităţile de întârziere aferente dacă achită până la 31 martie obligaţiile principale de plată, iar până la 30 iunie dobânzile aferente.

Penalităţile de întârziere aplicate pentru datoriile înregistrate vor fi anulate dacă firmele îndeplinesc următoarele condiţii: stingerea, până la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală, a eventualelor dobânzi calculate până la data achitării obligaţiilor de plată principale şi achitarea datoriilor principale curente, până la data depunerii cererii de anulare a penalităţilor de întârziere, cu termene de plată cuprinse între 1 octombrie şi 31 martie 2016.

Prin proiectul de act normativ Guvernul intenţionează să anuleze şi penalităţile de întârziere datorate şi neachitate la 30 septembrie 2015, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată anterioare acestei date şi stinse până atunci, cu condiţiile ca până la 31 martie firmele să stingă dobânzile aferente respectivelor obligaţii de plată principale şi să depună cererea de anulare a penalităţilor de întârziere până la 30 iunie 2016.

Proiectul ar putea fi aprobat în Guvern săptămâna viitoare.