Tag-Archive for » perioadă determinată «

Orice fel de meserie nu e rău omul să știe”, spune proverbul. Competențele suplimentare sunt apreciate pretutindeni, atunci când există. Ce-i de făcut atunci când se ivește, la nivelul unei organizații sau instituții, o problemă a cărei rezolvare este greu de găsit? Deși se spune că „nevoia te-nvață” (și adesea cam așa se întâmplă), în unele situații devine limpede că adevărata rezolvare nu poate veni decât de la un specialist. De la o persoană calificată. Este o soluție ce poate să coste, să se simtă la buzunar, dar… există, oare, o altă posibilitate?!

Mai mult …

Art. 82 alin. (4) din Codul muncii prevede că se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată între aceleaşi părţi, iar alin. (5) din acelaşi articol, spune că contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la data încetării unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. Odată cu expirarea celui de-al 3-lea contract individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai un singur contract individual de muncă pe durată nedeterminată.
Însă, la fiecare angajare se întocmesc toate documentele necesare nefiind nicio diferenţă între contractul individual de muncă pe durată determinată şi contractul individual de muncă pe durată nedeterminată.