Tag-Archive for » perioada de proba «

Identificarea unui loc de muncă corespunzător este aproape la fel de dificilă precum identificarea unui angajat compatibil cu oferta de muncă pe care o pune la dispoziție angajatorul. De cele mai multe ori, pentru a stabili parcursul unui angajat la locul de muncă, perioada imediat următoare angajării se dovedește crucială.

Această perioadă este definită drept perioadă de probă sau nu, în funcție de alegerea pe care au făcut-o părțile la încheierea contractului individual de muncă.  Perioada de probă este, astfel, o clauză facultativă; în practică, angajatorul și angajatul stabilesc, de cele mai multe ori și de comun acord, includerea unei astfel de clauze, dat fiind caracterul său util. Mai mult …

Parlamentul European a aprobat o propunere de directivă care introduce noi drepturi minime cu referire la durata perioadei de probă, orele de lucru și contractele cu restricții, potrivit unui comunicat.

 

Mai mult …

Codul muncii prevede că pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
Iar pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia. Mai mult …

Legislaţia prevede că pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

Astfel prin art. 31 din Codul muncii este reglementată perioada de probă ca modalitate de verificare a aptitudinilor salariatului şi întrucât în această perioadă salariatul are toate obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii este evident că, anterior expirării perioadei de probă, angajatul poate fi concediat în situaţiile prevăzute de actele normative.

Potrivit ştirilor juridice, încetarea contractului, care se realizează la sfârşitul perioadei de probă, în urma unei notificări scrise, la iniţiativa oricărei părţi nu are nicio legătură cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Mai mult …

proba

Se spune că omul sfințește locul. Dar ce te faci când îți dai seama că cel pe care vrei să îl angajezi pe un anumit post nu este potrivit pentru acest lucru? Cu titlu de știri juridice trebuie să știi, ca angajator, că legea îți permite în mod excepțional să îi mai dai o șansă, să îi mai acorzi o a doua perioadă de probă. Mulți gândesc că fiecare om merită o a doua șansă, chiar dacă pe prima nu a meritat-o!

Cum este reglementată a doua perioadă de probă la același angajator și în ce condiții se poate acorda?

Codul Muncii prevede că perioada de probă se stabilește în scris o dată cu încheierea contractului de muncă, dată la care părțile prevăd o singură perioadă de probă. În mod obligatoriu părțile trebuie să o prevadă în scris, existența ei nu se poate prezuma sau dovedi cu alte mijloace de probă (de exemplu, martori).

Legiuitorul a prevăzut și o excepție de la regula de mai sus. Art 32 alin. 2 din Codul Muncii prevede că în mod excepțional, perioada de probă se poate stabili și pe parcursul derulării contractului de muncă al unui salariat dacă acesta își schimbă funcția sau profesia în cadrul aceluiași angajator sau atunci când salariatul urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă în condiții grele, vătămătoare și periculoase.

Legiuitorul nu a reglementat ce se întâmplă dacă cel aflat în a doua perioadă de probă la același angajator nu corespunde locului de muncă. Angajatorul îl poate concedia sau este obligat să îl retrimită la primul loc de muncă? Are vreo posibilitate legală angajatorul de a clarifica din start o astfel de situație care poate apărea frecvent în practică?

Caz practic

Să presupunem că Mai mult …

skillsportfolioPuţine convenţii ne oferă luxul unei perioade de acomodare, de probă, în care să reflectăm dacă dorim sau nu să continuăm onorarea angajamentelor pe care ni le-am asumat. Contractul de muncă este una din ele, aceasta datorită prounţatului său caracter personal, fiind nu doar o legătură juridică, ci şi una personală şi socială. Datorită extremei sale importanţe, vă invit astăzi să analizăm dispoziţiile legale cu privire la perioada de probă. Mai mult …