Categories
Articole Pensii

Au fost aduse modificări Legii pensiilor! Noutăţi privind acordarea ajutorul de deces!

Legea privind sistemul unitar de pensii publice a suferit recent modificări în ceea ce priveşte încadrarea în grupă de muncă şi acordarea ajutorului de deces.

OUG nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 595/2020.

Ţinând seama de faptul că noxele măsurate, valorile biologice şi biotoxicologice depăşesc valorile/limitele admise pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă din industria de armament, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, iar aceste condiţii de muncă nu pot fi ameliorate prin modificări ale tehnologiei folosite de către angajatori, este necesar ca aceste persoane să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.

În locurile de muncă în condiţii speciale au fost introduse şi cele din activităţi referitoare la fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia; operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

Persoanele care au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.

Atenţie! Beneficiază de aceste prevederi, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Iar drepturile de pensie recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

În ceea ce priveşte acordarea ajutorului de deces OUG nr. 97/2020 a introdus unele modificări.

Potrivit noutăţilor legislative, ajutorul de deces se acordă şi în cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, dacă, anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu.

Ajutorul de deces se va acorda şi în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate în concediul pentru creşterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie! Persoana care solicită ajutorul de deces trebuie sa dovedească ca decesul persoanei pentru care se solicita ajutorul de deces a survenit începând cu data de 12. 06.2020, data intrării în vigoare a ordonanţei.

Categories
Pensii Ştiri

Pensiile ar putea fi plătite în avans!

Ministrul Muncii a anunţat că pensile ar putea fi plătite în avans cu câteva luni, pentru ca oamenii să poate face faţă cheltuielilor.

Categories
Pensii Ştiri

Informaţiile necesare determinării stagiului de cotizare vor fi accesate la nivel naţional!

Casa Naţională de Pensii Publice a anunţat că începând cu luna martie, în cadrul procesului continuu de debirocratizare şi simplificare a procedurilor de instrumentare a dosarelor de pensii, realizăm un nou progres.

Categories
Pensii Ştiri

Noi reguli privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

În Monitorul Oficial nr. 143/2020, a fost publicată Norma nr. 5/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat.

Categories
Pensii Ştiri

A fost stabilit cadrul legislativ al pensiei ocupaţionale

Legea care prevede organizarea şi funcţionarea fondurilor pentru pensiile ocupaţionale precum şi stabilirea schemei de pensii ocupaţionale a fost publicată în Monitorul Oficial.

Categories
Articole Economie

Ce aduce nou Legea bugetului asigurărilor sociale?

Legea bugetului asigurărilor sociale nr. 6/2020 a fost adoptată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 3/2020.

Potrivit ştirilor juridice, bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 87.327.121 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 87.327.121 mii lei atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare.

Categories
Magistraţi Pensii Profesii juridice Ştiri

Unii judecătorii au reacţionat faţă de avansarea procedurilor privind eliminarea pensiei de serviciu

Unii judecătorii au reacţionat faţă de avansarea procedurilor privind eliminarea pensiei de serviciu şi a potenţialelor demersuri care ar putea conduce la afectarea independenţei financiare a magistraţilor raportat la diminuarea remuneraţiei acestora.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Pensiile speciale pentru primari ar putea fi adoptate cât de curând!

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a declarat că instituirea indemnizaţiei pentru limită de vârstă în cazul primarilor ar urma să aibă un impact bugetar de 100 – 150 de milioane de lei.

Pensiile speciale pentru aleşii locali sunt incluse în Codul Administrativ pe care Executivul vrea să îl adopte prin OUG, după ce legea adoptată de Parlament a picat la CCR. Daniel Suciu a prezentat, luni, într-o conferinţă de presă, principalele prevederi ale proiectului Codului administrativ şi a pledat pentru adoptarea acestuia prin ordonanţă de urgenţă, adăugând că acesta este susţinut de către primari de toate culorile politice.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

O propunere legislativă are ca obiect modificarea legii privind pensiile militare de stat

Plenul Senatului a adoptat o propunere legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea legii privind pensiile militare de stat, în sensul posibilităţii prelungirii activităţii militarilor şi poliţiştilor care au îndeplinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, la cerere, pentru o perioadă cuprinsă între trei şi cinci ani.

Proiectul a fost adoptat cu 71 de voturi „pentru”, 11 „împotrivă” şi 28 de abţineri.

Categories
Pensii Ştiri

Se discuta despre o nouă OUG cu privire la fondurile de pensii administrate privat

Apar noi informații despre ce vrea să facă Executivul cu fondurile de pensii din Pilonul II. Un document apărut recent prezintă un nou OUG pe care Guvernul îl pregătește.

Executivul discută în prezent o nouă Ordonanţă de urgenţă prin care vrea să reducă cerinţele de capital pentru fondurile de pensii administrate privat, din Pilonul II, dar şi să le amâne pentru o perioadă. În fondurile de pensii private cotizează peste 7 milioane de români.