Categories
Pensii Ştiri

Aderarea participanţilor la fondurile de pensii facultative

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative a fost completată.

Categories
Pensii Ştiri

Norma privind calculul provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat a suferit modificări

Activitatea de depozitare a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se desfăşoară în baza unui contract încheiat între administrator şi depozitarul fondului de pensii administrat privat, care are un conţinut minim similar cu cel al contractului de depozitare încheiat pentru activele fondului de pensii administrat privat.

Categories
Pensii Ştiri

Operaţiunile referitoare la achitarea drepturilor de pensie pentru luna septembrie 2020 au fost încheiate

Casa Naţională de Pensii Publice informează beneficiarii sistemului public de pensii că operaţiunile referitoare la achitarea drepturilor de pensie pentru luna septembrie 2020 au fost încheiate.

Documentele de plată/informare a plăţii pensiei au fost expediate către Compania Naţională “Poşta Română” SA şi au fost finalizate toate celelalte operaţiuni care implică plata pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale în luna septembrie 2020.

Categories
Pensii Ştiri

Legea sistemului unitar de pensii publice a fost din nou modificată!

Legea sistemului unitar de pensii publice a fost din nou modificată.

Legea nr. 188/2020 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Categories
Articole Pensii

Este oficial! De la 1 septembrie pensiile vor fi majorate!

Bugetul de stat a fost rectificat prin OUG nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 751/2020.

Categories
Organizare judiciară

Proiect privind unele măsuri în domeniul pensiilor publice!

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice.

Categories
Organizare judiciară

Noutăţi privind reducerea vârstei standard de pensionare

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a suferit modificări.

Categories
Articole Pensii

Au fost aduse modificări Legii pensiilor! Noutăţi privind acordarea ajutorul de deces!

Legea privind sistemul unitar de pensii publice a suferit recent modificări în ceea ce priveşte încadrarea în grupă de muncă şi acordarea ajutorului de deces.

OUG nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 595/2020.

Ţinând seama de faptul că noxele măsurate, valorile biologice şi biotoxicologice depăşesc valorile/limitele admise pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă din industria de armament, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, iar aceste condiţii de muncă nu pot fi ameliorate prin modificări ale tehnologiei folosite de către angajatori, este necesar ca aceste persoane să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.

În locurile de muncă în condiţii speciale au fost introduse şi cele din activităţi referitoare la fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia; operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

Persoanele care au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.

Atenţie! Beneficiază de aceste prevederi, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Iar drepturile de pensie recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

În ceea ce priveşte acordarea ajutorului de deces OUG nr. 97/2020 a introdus unele modificări.

Potrivit noutăţilor legislative, ajutorul de deces se acordă şi în cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, dacă, anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu.

Ajutorul de deces se va acorda şi în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate în concediul pentru creşterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie! Persoana care solicită ajutorul de deces trebuie sa dovedească ca decesul persoanei pentru care se solicita ajutorul de deces a survenit începând cu data de 12. 06.2020, data intrării în vigoare a ordonanţei.

Categories
Pensii Ştiri

Pensiile ar putea fi plătite în avans!

Ministrul Muncii a anunţat că pensile ar putea fi plătite în avans cu câteva luni, pentru ca oamenii să poate face faţă cheltuielilor.

Categories
Pensii Ştiri

Informaţiile necesare determinării stagiului de cotizare vor fi accesate la nivel naţional!

Casa Naţională de Pensii Publice a anunţat că începând cu luna martie, în cadrul procesului continuu de debirocratizare şi simplificare a procedurilor de instrumentare a dosarelor de pensii, realizăm un nou progres.