Categories
Funcţionari publici Pensii Social Ştiri

Norme privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene

Hotărârea nr. 1319/2022 prevede aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene.

Categories
Pensii Social Ştiri

Noutăţi privind reluarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat a fost recent modificată de Norma nr. 19/2022.

Categories
Pensii Social Ştiri

Cota de contribuţie la fondul de pensii administrare privat a fost majorată

Guvernul a aprobat OUG nr. 23/2022 care prevede majorarea cu un punct procentual, începând cu 1 ianuarie 2024, a contribuţiilor la fondurile private de pensii (Pilon II).

Măsura este inclusă în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), care prevede totodată, ca termen de adoptare, data de 31 martie 2022.

Aşadar începând cu data de 1 ianuarie 2024 cota de contribuţie la fondul de pensii este de 4,75%.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificări privind prospectul schemei de pensii facultative

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică Proiectul de Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede constituirea comitetului de monitorizare a reformei sistemului public de pensii

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind constituirea comitetului de monitorizare a reformei sistemului public de pensii potrivit Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Categories
Articole Pensii

Ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici !

Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor financiar în luna ianuarie 2022, ca măsură de protecţie socială a persoanelor vulnerabile, mai ales în perioada de iarnă.

OUG nr. 132/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1201/2021, prevede acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID – 19, pe perioada stării de urgenţă.

Categories
Legislaţie utilă

Ordonanţa de Urgenţa nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022

Având în vedere prevederile Programului de guvernare 2021 – 2024 referitoare la adoptarea, în anul 2022, a măsurii privind acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii şi beneficiari de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.600 lei,
    luând în considerare că la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca măsura propusă să fie aprobată prin act normativ,
    ţinând cont că ajutorul financiar reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetul de stat, adoptarea acestei măsuri pentru anul 2022 fiind necesară pentru fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2022,
    ţinând seama de necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, în scopul de a evita excluderea socială a unei părţi dintre beneficiarii sistemului public de pensii, pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă, avându-se în vedere situaţia economică şi socială din România,

Categories
Pensii Protecţie socială Social Ştiri

Până la data de 31 decembrie 2024 pensionarii trebuie să intre să intre în posesia legitimaţiei de transport tip card

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război a fost modificată de Legea nr. 275/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Ştiri

Legea privind cuponul de pensie electronic a fost promulgată!

Preşedintele României, a semnat joi, 11 noiembrie 2021, următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii privind completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 .

După publicarea în Monitorul Oficial rămâne să analizăm conditiile, modul de expediere a cupoanelor electronice către pensionari.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Ministerul Muncii aduce clarificări privind reformele în domeniile pensiilor și salarizării din fonduri publice

Având în vedere că în spaţiul public a apărut o serie de afirmaţii legate de modificări la legea pensiilor şi a salarizării, MMPS face următoarele clarificări: