Tag-Archive for » pensii publice «

Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor a art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, potrivit unui comunicat.

Cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma ”preexistent calității de asigurat” cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este neconstituţională. Mai mult …

Din cele peste cinci milioane de români iesiți la pensie, un milion beneficiază de pensie socială minimă(indemnizație socială pentru pensionari). Mai mult, numărul persoanelor care primesc pensie socială minimă garantată a crescut în august cu mai mult de 250.000 față de totalul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel, numărul de beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari a fost, în august 2018, de 1.063.407 persoane, cu peste 31% mai mare (plus 254.244 beneficiari) faţă de cel din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice.    Mai mult …

Proiectul de lege privind Codul administrativ, care prevede, printre altele, pensii speciale pentru aleşii locali, precum şi eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minorităţilor naţionale în administraţia locală, va intra la dezbateri şi vot, în procedură de urgenţă, în plenul Camerei Deputaţilor. După adoptarea modificărilor la Codul penal, prioritatea acestei sesiuni extraordinare a Parlamentului este adoptarea Codului Administrativ.

Una dintre prevederile Codului Administrativ este că primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene aleşi după anul 1992 vor primi o pensie specială în limita a trei mandate.

Mai mult …

Antreprenorii ar putea beneficia de 1 an de vechime suplimentară în muncă pentru fiecare trei ani de activitate ca liber întreprinzător în mediul privat, reiese dintr-un proiect de lege depus recent la Parlament.

Este propusă, în acest scop, completarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice cu un nou articol, potrivit căruia: ”Persoanele care au desfășurat activitate economică de liber întreprinzător (persoană fizică autorizată, micro-întreprindere, întrerpindere individuală, asociație familială) sau activitate de antreprenoriat în mediul privat (inclusiv profesii liberale) minimum 3 ani, le este acordată vechime în muncă de cel puțin un an”.

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede în art. 179 că în cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabileşte în sarcina beneficiarilor obligaţia de restituire a acestor sume. Alin. 4 al aceluiaşi articol prevede: În cazul ajutorului de deces plătit necuvenit prin intermediul altor instituţii, recuperarea sumelor se efectuează de instituţia plătitoare a ajutorului de deces, în condiţiile legii. Mai mult …

S-ar putea spune că sistemul de pensii publice se bazează pe o schemă financiară prin care orice salariat este obligat prin lege să economisească pentru bătrânețe. O bătrânețe la care n-ajunge toată lumea, din motive arhicunoscute. Se știe, foarte bine, și unde ajung banii care îi sunt reținuți, lună de lună, fiecărui angajat, pentru viitoarea (și ipotetica) sa pensie „publică”: nu sunt depuși, undeva, pe numele angajatului cu pricina, ci sunt dirijați către pensiile aflate în plată. Mai mult …

Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II – a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii vor beneficia de plata pensiilor recalculate.

După un lung şir de incertitudini Guvernul a adoptat o hotărâre prin care se permite plata pensiei recalculate menţionată mai sus. Mai mult …

lc
La 27 ianuarie 2016, Guvernul României a aprobat o ordonanță de urgență prin care România devine membru afiliat al Asociației Internaționale a Securității Sociale (ISSA). În prezent ISSA are peste 300 de organizații membre din 160 de țări, iar România și Slovacia au fost singurele state membre ale Uniunii Europene care nu făceau parte din această asociaţie.

Prin afilierea la ISSA, Casa Națională de Pensii Publice va avea acces la schimburi de informații și experiență cu privire la politicile din domeniul pensiilor publice și managementul organizației; publicații, studii, cercetări, ghiduri, îndrumare practice și rapoarte analitice în domeniu, informaţii specializate, inclusiv baze de date on-line privind sistemele de pensii publice.

În document este precizat faptul că cuantumul cotizației se va stabili anual de către ISSA, în funcție de numărul total de asigurați. Pentru anul 2016, cotizația reprezintă echivalentul în lei al sumei de cca 43.500 franci elvețieni, echivalentul în lei al cotizației se va aproba anual de către Guvern, iar plata se va face de către Casa Națională de Pensii Publice, din bugetul asigurărilor sociale de stat aprobat pentru anul respectiv.

cod penalPlenul Curţii Constituţionale a României în şedinţa din 29 octombrie, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 1/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Gheorghe Gârbovan, Aurel Barz şi Adrian Nicolae Ghilea.

Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 1/2013 sunt neconstituţionale.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Tribunalului Arad – Secţia civilă.

Potrivit unei propuneri legislative iniţiată de senatori, privind modificarea alineatului (4) al articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se referă exclusiv la pensia anticipată parţială şi introduce o diferenţiere a procentului cu care se diminuează cuantumul acestei pensii, pentru fiecare lună de anticipare, de la 0,05 la 0,75 %, funcţie de stagiul de cotizare realizat suplimentar faţă de stagiul de cotizare prevăzut în lege. Astfel, se propune ca, la o depăşire a stagiului de cotizare prevăzut de lege cu până la 2 ani, penalizarea să fie de 0,75%, iar pentru o depăşire a stagiului de cotizare prevăzut de lege cu peste 7 ani, penalizarea să fie de 0,05%.
Prin urmare, Stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa 5 din Legea 263/2010 şi Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare, vor fi:
– până la 2 ani – 0,75%;
– între 2 şi 3 ani – 0,60%;
– între 3 şi 4 ani – 0,45%;
– între 4 şi 5 ani – 0,30%;
– între 5 şi 6 ani – 0,15%;
– între 6 şi 7 ani – 0,10%;
– între 7 şi 8 ani – 0,05%.