Categories
Articole Dreptul muncii Legislaţie utilă

Normă privind aderarea participanților la fondurile de pensii facultative

Persoanele care-și doresc un grad de stabilitate financiară mai ridicat atunci când ies la pensie, pot opta pentru o pensie facultativă.
Pensia facultativă presupune contribuirea la pilonul III de pensii, pentru a avea certitudinea finanțării dintr-o altă sursă, în contextul în care asupra pilonului II, cel al pensiilor private, planează o incertitudine, dată fiind intenția continuă de a diminua contribuția aferentă acestuia în favoarea Pilonului I, de stat.

Categories
Pensii Ştiri

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de aproximativ 1,96 miliarde de lei în luna august!

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de aproximativ 1,96 miliarde de lei, la 31 august 2018, în creştere cu 13,51% comparativ cu nivelul de la 31 august 2017, conform datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 1,156 miliarde de lei, respectiv 58,96%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 408,153 milioane de lei (20,8%). Obligaţiunile corporative se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 128,339 milioane de lei, respectiv 6,54% din totalul activelor.

Categories
Articole Fiscalitate

Ce presupune sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private?

pensie facultativa jpg

În mai 2008 se înregistrau primele contribuții care erau virate către pensiile private obligatorii cunoscute sub denumirea de Pilonul II. Anul trecut aceste fonduri și-au înjumătățit câștigurile față de 2014 din cauza inflației negative și a unor performanțe reduse a acțiunilor listate la Bursa de Valori București.

Dincolo de fluctuațiile înregistrate în cadrul Pilonului II, societățile care administrează acești bani trebuie să se supună unor reguli clare privind modul în care întocmesc raportările contabile. Astfel, în Monitorul Oficial 620 din 12 august 2016 a fost publicată Norma ASF 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, prevederile sale aplicându-se de la publicare.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de Normă privind autorizarea fondului de pensii facultative, lansat în dezbatere publică

lc
La 8 octombrie 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Normă privind autorizarea fondului de pensii facultative. Actul normativ se aplică administratorilor fondurilor de pensii facultative şi fondurilor de pensii facultative.

Modificările aduse prin proiectul de act normativ sunt:
– prezentarea mai detaliată a documentelor necesare a fi depuse de administrator pentru solicitarea modificării contractului de societate;
– introducerea unui termen de răspuns în documentul de informare şi solicitare a consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate, document care va fi transmis acestora ulterior obţinerii avizului prealabil de modificare a contractului;
– completarea prevederilor referitoare la procedura de obţinere a consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate;
– modificarea denumirii unor documente doveditoare referitoare la îndeplinirea condițiilor de autorizare a fondului de pensii facultative, pentru corelare cu modificările survenite în cadrul legislației primare și secundare;
– completarea procedurii de autorizare a fondului de pensii facultative;
– eliminarea anumitor redundanțe și îmbunătățirea structurii actului normativ.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de modificare a Normei privind aderarea la fondurile de pensii facultative, lansat în dezbatere publică

lc
La 21 iulie 2015 Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Normă pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative.

Obiectivul principal al proiectului de act normativ îl reprezintă îmbunătăţirea modului de încasare a contribuţiilor fondului de pensii facultative. În acest sens se impune modificarea prevederilor Normei nr. 2/2011 în ceea ce priveşte conţinutul alin. (1) al articolului 10, astfel:
(1) Participantul poate, în orice moment, să suspende, să înceteze plata contribuţiei sau să modifice nivelul acesteia, în condiţiile Legii.”

În paralel cu modificarea Normei nr. 2/2011, pentru armonizarea prevederilor acestora, a fost modificată şi Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de Normă prv. calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative – lansat în dezbateri

asef

Autoritatea de Supraveghere Financiară a supus spre dezbatere  proiectul de Normă privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

Proiectul de act normativ se aplică administratorilor de fonduri de pensii facultative.

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în actualizarea, consolidarea şi îmbunătăţirea reglementărilor privind regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire şi de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative.

Prin proiectul de act normativ s-au propus următoarele dispoziții:

  1.  definirea noilor termeni utilizaţi în conţinutul proiectului de normă;
  2. prevederi referitoare la investirea, utilizarea, păstrarea şi evidenţa activelor care acoperă
    provizionul tehnic;
  3.  prevederi referitoare la metodologia de calcul actuarial a modelului standard şi regulile de
    verificare a provizionului tehnic;
  4.  prevederi referitoare la datele utilizate în calcul, raportarea rezultatelor şi periodicitatea
    evaluărilor provizionului tehnic.
Categories
Asigurări sociale Pensii Ştiri

Norma pentru vânzarea poliţelor de asigurare în mediul online, aprobată

asf_dcnews_ro_04285400Potrivit unui comunicat al ASF, Norma privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, prin care se doreşte o reglementare adecvată a vânzării produselor de asigurare în mediul online a fost aprobată de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Conform instituţiei, a fost pus în discuţie şi aprobat proiectul Normei de modificare şi completare a Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, cu modificările şi completările ulterioare. Modificările prevăd actualizarea şi flexibilizarea cadrului de reglementare secundară aplicabil investirii activelor fondurilor de pensii în vederea diversificării portofoliilor acestora.

Totodată, Consiliul ASF a mai aprobat proiectul Normei privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative şi proiectul Normei cu privire la obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative administrate privat.

De asemenea, în cadrul şedinţei s-a aprobat şi ‘Ghidul participantului la Sistemul de Pensii Administrate Privat Pilonul II’ din seria publicaţiilor destinate educaţiei financiare. Ghidul constituie funcţionarea concretă şi beneficiile Pilonului II, etapele aderării la un fond de pensii administrat privat şi modalităţile de plată a pensiei, dar şi măsurile concrete de asistenţă pe care ASF le pune la dispoziţia participanţilor.