Categories
Articole Magistraţi Profesii juridice

Acordarea pensiei de urmaș pentru copiii judecătorilor, motiv de sesizare la ÎCCJ

Legea prevede faptul că soțul supraviețuitor al judecătorului sau procurorului are dreptul, la împlinirea vârstei de 60 de ani, la pensia de urmaș calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susținătorul, actualizată.

În plus, copiii minori ai judecătorului sau procurorului decedat, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmaș, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susținătorul decedat, actualizată, și în procentele prevăzute de lege, în funcție de numărul de urmași.

Categories
Articole Pensii

Cererea privind acordarea pensiei de urmaş trebuie să parcurgă procedura administrativă!

Beneficiază de pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor iar în cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urmaş se acordă dacă aceştia urmează studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Cum se acordă această pensie de urmaş? Care este procedura de urmat?

Potrivit practicii judiciare, într-un caz practic, s-a stabilit că cererea privind acordarea pensiei de urmaş formulată direct în instanță, fără parcurgerea procedurii administrative, este inadmisibilă.

Categories
Articole Pensii Social

Organizarea și funcționarea Casei de Pensii a MAI și acordarea pensiilor de stat militarilor

pensii-militare
„Este nedrept ca viața, viitorul unui om să atârne mereu de condiții asupra cărora el nu are nici o putere, sau să depindă de alții mai tari ca el”.
(Alba de Cespedes) Și totuși, mulți români au simțit pe propria piele și pe propriul buzunar că soarta lor a fost pecetluită în 2011 când pensiile militare deveneau doar o amintire.

Un proverb românesc spune că „dreptatea iese la lumină ca untdelemnul deasupra apei.”  Așa s-a întâmplat și în cazul militarilor, polițiștilor și funcționarilor cu statut special din sistemul administrației penitenciare care vor primi înapoi pensiile militare de stat începând cu 1 ianuarie 2016. În sistemul pensiilor militare de stat se acordă: pensia de serviciu care poate fi pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțială, pensia de invaliditate și pensia de urmaș.

Categories
Articole Avocaţi Profesii juridice

Toți avocații se vor pensiona la 65 de ani! Cu ce alte noutăți vine legea?

justitie
Legislația cu privire la vârsta de pensionare și stagiul complet de cotizare a suferit modificări în timp. Cea mai importantă prevedere este creșterea vârstei de pensionare la 65 ani pentru bărbați și 63 pentru femei, cu un stagiu complet de cotizare de 35 ani.

Deși ar trebui să se aplice tuturor cetățenilor, există o anumită categorie care face excepție de la regula de mai sus: avocații. Având în vedere ca aceștia funcționează după o lege proprie, legiuitorul a găsit de cuviință să adopte anumite principii specifice și cu privire la vârsta de pensionare, modul de acordare a pensiei și tipurile de pensie de care pot beneficia avocații.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Care sunt normele pentru acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului Diplomatic și consular al României?

diplomatie
Cei care au îmbrățișat cariera diplomatică beneficiază începând cu 21 august 2015 de pensie de serviciu, stabilită prin legea 216/2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial 546 din 22 iulie 2015.

Cei vizați au așteptat răbdători normele de aplicare care și-au făcut apariția după aproape 4 luni de zile. Astfel, în Monitorul Oficial 925 din 14 decembrie 2015 a fost publicată HG 954/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României. Prevederile sale intră în vigoare chiar de la data publicării.

Categories
Articole Grefieri, arhivari, registratori Pensii Social

Grefierii vor primi pensie de serviciu! Ce acte trebuie să depună la casa de pensii?

pensie de serviciu(1)

După 5 ani de așteptare, iată că legiuitorul a readus grefierilor pensiile speciale care le fuseseră tăiate pe nedrept în 2010. După ce li s-a tăiat aproape 80% din pensie, iată că a venit și momentul  în care primesc înapoi ceea ce de drept li se cuvine.

Legiuitorul a stabilit categoriile de persoane care vor primi pensia de serviciu, condițiile de acordare, cuantumul și actele ce trebuie depuse în vederea obținerii acestui drept. Astfel, în Monitorul Oficial  670 din 3 septembrie 2015 au fost publicate normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice din 26.08.2015. Prevederile au intrat în vigoare chiar de la data publicării.

Categories
Articole Pensii Social

Noi acte la dosarul de pensie al militarilor

bani(1)Atunci când se apropie vârsta de pensionare una dintre principalele griji ale celor ajunși aici este să aibă toate adeverințele de vechime de la locurile de muncă unde au trudit de-a lungul vieții, să aibă toate documentele care să probeze că angajatorii le-au achitat contribuțiile la stat pentru banii pe care ei i-au încasat. Într-un cuvânt, trebuie să fie pregătiți să îți poată întocmi în mod corect dosarul de pensie pentru a evita ulterioare neplăceri.

După ce își depun dosarul de pensie, fiecare așteaptă cuminte acasă decizia de pensie pentru  a vedea cu ce s-a ales din munca lui de o viață, ce va primi după ce a muncit zi de zi. Există o anumită categorie de persoane pentru care întocmirea dosarului de pensie trebuie să se supună unor reguli aparte: militarii. Legiuitorul a stabilit în Monitorul Oficial 668 din 2 septembrie 2015 instrucțiunile privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Categories
Articole Pensii Social

De la 1 ianuarie 2016 militarii și polițiștii vor beneficia de pensii militare de stat

bani

La 1 ianuarie 2011 pensiile militare deveneau doar o amintire, pentru că legea 263/2010 le abroga fără milă. Iată că după 5 ani, prin legea 223/2015 publicată în Monitorul Oficial 556 din 26 iulie 2015, începând cu 1 ianuarie 2016 acestea se vor acorda din nou militarilor, polițiștilor și funcționarilor cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

Legiuitorul a stabilit că administrarea sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin case pensii teritoriale, iar evidența drepturilor de pensii militare de stat și a drepturilor de asigurări sociale are loc în baza codului numeric personal.

Categories
Articole Pensii Social

Se va acorda pensie de serviciu membrilor Corpului Diplomatic și consular al României

pensie de serviciu„Arta diplomației constă în a nu spune nimic, mai ales atunci când vorbim mult.”  (Will Durant)  Cei care lucrează în cadrul Corpului Diplomatic și consular cunosc prea bine acest lucru. Munca acestora de a media conflictele, de a menține relații bune cu celelalte state, presupune arta de a ști să își asculte partenerul de dialog, să fie fermi în a-și apăra țara pe care o reprezintă și să încerce să își ducă la bun sfârșit misiunea încredințată  de statul care i-a numit.

Este o meserie pe cât de frumoasă și interesantă, pe atât de solicitantă pentru cei care aleg această carieră. Având în vedere aceste aspecte, legiuitorul a decis să introducă pensiile de serviciu pentru această categorie de persoane.

Categories
Articole Pensii Proiecte şi propuneri legislative Social

Proiect – Noua lege privind pensiile militare de stat

pensii militare

În iunie 2010 pensiile militare de stat deveneau pensii în sensul legii 19/2000 privind sistemul public de pensii. Consecința a fost scăderea acestui tip de pensii, sens în care au fost afectați în mod direct cei vizați. În prezent, legiuitorul a lansat în dezbatere publică un proiect privind legea pensiilor militare fără a se intenționa reintroducerea pensiilor speciale așa cum au fost odinioară, scopul fiind acela de a repara răul făcut în timp acestei categorii de persoane.

Ce tipuri de pensii se pot acorda în sistemul pensiilor militare de stat și cine beneficiază de ele?

Știrile juridice arată că se poate acorda pensia de serviciu, de invaliditate și de urmaș. Categoriile vizate sunt: militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care pot beneficia de un singur tip de pensie militară de stat.