Categories
Social Ştiri

Un proiect prevede obligaţia existenţei spaţiului special destinat desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport din centrele de detenţie

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a lansat în dezbatere publică proiectul Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind modificarea şi completarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor internate în centre educative şi centre de detenţie.

Categories
Protecţie socială Ştiri

În acest an persoanele private de liberate vor beneficia de supliment în ziua de Crăciun!

Ordinul nr. 7353/2020 a aprobat modificarea valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C1 – Supliment zile festive, în ziua de 25 decembrie a anului 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Condiţii pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor contractuale din sistemul administraţiei penitenciare

Normele privind organizarea, desfăşurarea şi condiţiile specifice de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor contractuale din sistemul administraţiei penitenciare au fost recent aprobate de Ordinul nr. 4455/2020.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Piaţa muncii

Persoanele interesate se pot angaja fără concurs în poliţia penitenciară

Persoanele interesate se pot angaja fără concurs în poliţia penitenciară.

În Monitorul Oficial nr. 911/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3862/2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei.

Categories
Organizare judiciară

Se urmăreşte abordarea unitară a procesului de acordare a gradelor profesionale candidaţilor admişi la concursul din sursă externă şi încadraţi ca poliţişti de penitenciare

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradelor profesionale candidaţilor admişi la concursul din sursă externă şi încadraţi ca poliţişti de penitenciare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia privind revocarea din funcţia de conducere a poliţiştilor de penitenciare

În Monitorul Oficial nr. 812/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3430/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de verificare a îndeplinirii criteriilor avute în vedere la revocarea din funcţia de conducere a poliţiştilor de penitenciare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare

Metodologia de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării sau schimbării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare a fost aprobată de Decizia nr. 506/2020.

Comisia stabileşte tematica şi bibliografia specifică funcţiei vizate, precum şi planificarea probei în ceea ce priveşte locaţia, data şi intervalul orar, informaţii care vor fi publicate pe site-ul unităţii sau aduse la cunoştinţa celor implicaţi prin orice alte metode de comunicare identificate la nivelul unităţii.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Au fost aprobate Normele metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

În Monitorul Oficial nr. 625/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2916/200 pentru aprobarea Normelor metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul Normelor metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor se află în dezbatere publică

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa.

Proiectul de ordin este structurat în 2 secţiuni, organizate după cum urmează:

Secţiunea I – Stabilirea necesarului produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiei centralizate, prin care s-a urmărit angrenarea tuturor structurilor de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea fundamentării corecte a necesităţilor care fac obiectul achiziţiilor publice centralizate.

Secțiunea II – Derularea procedurilor şi achizițiilor directe centralizate, care cuprinde responsabilităţile ce revin atât Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparații, în calitate de unitate de achiziţii centralizate, cât şi unităţilor penitenciare, în calitate de beneficiari finali ai produselor/serviciilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Prevenirea corupţiei în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate.