Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Piaţa muncii

Persoanele interesate se pot angaja fără concurs în poliţia penitenciară

Persoanele interesate se pot angaja fără concurs în poliţia penitenciară.

În Monitorul Oficial nr. 911/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3862/2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei.

Categories
Organizare judiciară

Se urmăreşte abordarea unitară a procesului de acordare a gradelor profesionale candidaţilor admişi la concursul din sursă externă şi încadraţi ca poliţişti de penitenciare

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradelor profesionale candidaţilor admişi la concursul din sursă externă şi încadraţi ca poliţişti de penitenciare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia privind revocarea din funcţia de conducere a poliţiştilor de penitenciare

În Monitorul Oficial nr. 812/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3430/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de verificare a îndeplinirii criteriilor avute în vedere la revocarea din funcţia de conducere a poliţiştilor de penitenciare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare

Metodologia de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării sau schimbării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare a fost aprobată de Decizia nr. 506/2020.

Comisia stabileşte tematica şi bibliografia specifică funcţiei vizate, precum şi planificarea probei în ceea ce priveşte locaţia, data şi intervalul orar, informaţii care vor fi publicate pe site-ul unităţii sau aduse la cunoştinţa celor implicaţi prin orice alte metode de comunicare identificate la nivelul unităţii.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Au fost aprobate Normele metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

În Monitorul Oficial nr. 625/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2916/200 pentru aprobarea Normelor metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul Normelor metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor se află în dezbatere publică

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa.

Proiectul de ordin este structurat în 2 secţiuni, organizate după cum urmează:

Secţiunea I – Stabilirea necesarului produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiei centralizate, prin care s-a urmărit angrenarea tuturor structurilor de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea fundamentării corecte a necesităţilor care fac obiectul achiziţiilor publice centralizate.

Secțiunea II – Derularea procedurilor şi achizițiilor directe centralizate, care cuprinde responsabilităţile ce revin atât Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparații, în calitate de unitate de achiziţii centralizate, cât şi unităţilor penitenciare, în calitate de beneficiari finali ai produselor/serviciilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Prevenirea corupţiei în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ICCJ a respins o sesizare privind statutul special al funcţionarilor din penitenciare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ca inadmisibilă următoarea sesizare:

„Dispoziţiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi interpretate în sensul asimilării deciziei zilnice pe unitate prin care se dispune îndeplinirea atribuţiilor specifice unei funcţii de conducere cu împuternicirea în funcţia de conducere prevăzută de lege ?”

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Statutul poliţiştilor din penitenciare a suferit modificări

Statutul poliţiştilor din penitenciare a suferit modificări care au fost aduse prin Ordonanţă de urgenţă. Vorbim de OUG. nr. 8/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 89/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost instituiţi la nivel de lege indicatorii de evaluare pentru poliţiştii din penitenciare

Ministerul Justiţiei a propus iar Guvernul României a aprobat proiectul de O.U.G. de modificare şi completare a Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare.