Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobată procedura privind emiterea unor acte administrative

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 220 din data de 21 martie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015.

Categories
Articole Pensii Social

Modificări aduse cu privire la pensiile românilor

Una dintre principalele modificări care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018 viza pensiile de serviciu la care au dreptul anumite categorii de români (militarii, deputații, senatorii etc.). Pensia este un drept pe care îl primesc românii care au contribuit de-a lungul vieții la sistemul asigurărilor sociale. Cei care primeau pensia de serviciu o puteau cumula cu pensia primită de la stat, astfel încât se ajunsese ca anumiți români să primească două pensii (de la stat și de serviciu).

Prin OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale publicată în Monitorul Oficial 1010 din 20 decembrie 2017 s-a decis că pensia de serviciu nu mai poate fi cumulată cu cea de la stat, beneficiarul fiind obligat să aleagă pe care dorește să o primească. Doar că prin OUG 116/2017 care a fost publicată în Monitorul Oficial 1043 din 29 decembrie 2017 s-a decis să se abroge această prevedere înainte de aplicarea ei. Modificările și completările aduse de OUG 103/2017 se vor aplica de la 1 ianuarie 2018.

Categories
Articole Drept civil

Instanța a respins cererea de acordare a penalităților. Se poate ataca hotărârea cu apel?

Codul de procedură civilă a stabilit reguli clare în materia executării silite, reguli ce trebuiesc urmate de cei interesați să pună în aplicare titlul executoriu pe care îl au și să își recupereze de la debitor datoria.

Codul de procedură civilă prevede la art 906 alin. 1 și 2  că, dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării debitorul nu execută obligația de a face sau de a nu face, obligație pe care nu o poate îndeplini altă persoană, atunci debitorului îi pot fi aplicate anumite penalități de către instanța de executare. Scopul acestor penalități este de a-l constrânge să își îndeplinească obligația.

Categories
Articole Fiscalitate

Optezi pentru plata defalcată a TVA-ului? Cum se anulează penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale?

Prin Ordonanța 23/2017 s-a prevăzut posibilitatea pentru contribuabili de a plăti defalcat TVA. Astfel, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA. La fel, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA au aceeași obligație privind contul pentru încasarea TVA. Aceste conturi de TVA se deschid în lei și valută.

Cei care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 notifică organul fiscal cu privire la intenția lor și vor aplica mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA pentru facturile emise și avansurile încasate începând cu această dată.

Categories
Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Promulgarea ordonanţei privind anularea plăţii penalităţilor de întârziere şi dobânzilor

lcLegea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului care prevede că persoanele fizice şi firmele vor putea solicita ANAF, printr-o cerere scrisă, să li se amâne sau anuleze plata penalităţilor de întârziere şi dobânzilor aferente datoriilor la bugetul de stat, a fost promulgată.

Reamintim, că în octombrie, Ordonanţa nr. 44/2015, care stabileşte posibilitatea de anulare a penalităţilor de întârziere, precum şi unei cote de 54,2% din dobânzi pentru toţi contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică care datorează obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, fără nicio discriminare, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de lege, a fost aprobată de Guvern.

Adoptarea acestei măsuri are ca scop creşterea economică prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata obligaţiilor fiscale restante.

În categoria obligaţiilor de plată accesorii vizate intră penalităţile de întârziere, o cotă de 54,2% din dobânzi şi o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a unei legi din 2011 care modifica şi completa o ordonanţă privind Codul de procedură fiscală.

Categories
Articole Drept penal

Evazioniștii condamnați vor plăti prejudiciul cauzat conform legii civile sau celei fiscale?

evaziune fiscala
Atunci când muncești cinstit, îți plătești la timp taxele și impozitele, respecți legea, te gândești că acesta este drumul către un succes garantat. Și totuși, constați cu stupoare că alți semeni de-ai tăi care, aparent, fac același lucru ca și tine, ajung în topul oamenilor de afaceri de succes, au proprietăți multiple, bolizi de lux, își petrec vacanțele în locuri exotice. Nu poți să nu te întrebi care este rețeta succesului lor și ce ai greșit tu de ai eșuat?

Viața a dovedit că mulți dintre cei care epatau un lux nemaivăzut și păreau că au descoperit calea către succesul garantat, au obținut avere prin mijloace neortodoxe.  „Cu cât averea este obținută prin mijloace ilegale, cu atât oamenii țin mai mult la ea”  (Honore de Balzac) Mulți dintre cei care au astfel de averi își riscă libertatea și țin cu dinții de bunurile obținute prin evaziune fiscală, pentru că în această categorie de persoane  „cei mai mulți oameni au o capacitate aproape infinită de a considera că totul li se cuvine.”  (Aldous Huxley)

Categories
Protecţia consumatorului

Penalitățile de întârziere la facturi, încotro?

penalitati 1

Unii dintre noi achităm lunar o serie de facturi la utilități. Alții, în calitate de agenți comerciali, au această obligație în relațiile contractuale cu partenerii de afaceri. A devenit o rutină să achităm facturi pentru că așa trebuie, dar nu știu câți dintre voi s-au întrebat dacă penalitățile care apar uneori în facturile voastre sunt calculate corect și chiar aveți obligația de a le onora.

Românul copleșit de grija zilei de mâine ia de bun ce-i scris în factură și achită fără să zică „pâs”! Probabil mulți se călăuzesc după epigrama : „Îți ceri un drept în legi cuprins,/Să-ți aperi punctul de vedere./Sărman naiv, nu ești convins,/ Că ai tot dreptul la…tăcere.” (Petru Chira).

Scopul acestui articol este de a înțelege când vi se încalcă drepturile și vi se cer penalități fără a exista vreun temei legal. Mi-aș dori să nu credeți că aveți în continuare doar dreptul la tăcere!

Ce lege guvernează aplicarea penalităților de întârziere? Pot depăși penalitățile de întârziere debitul asupra căruia sunt calculate?

În prezent

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Penalităţile de întârziere în 2014

131634_articol

Modificările Codului de procedură fiscală, aduse prin OUG nr. 50/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 320/2013, se referă la stabilirea penalităţilor de întârziere cu caracter sancţionatoriu şi se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Începând cu 1 iulie a început aplicarea noului regim al penalităţilor şi al dobânzilor de întârziere dar care se vor utiliza şi în 2014.
Reamintim că din 1 iulie contribuabilii au început să achite pentru plăţile către stat neefectuate la timp, o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de întârziere, ceea ce înseamnă o penalitate de 7,3% anual, şi care reprezintă o importantă noutate contabilă.

Modificările OUG nr. 50/2013  se referă şi la regimul juridic la dobânzi. Astfel dobânzile au un caracter recuperatoriu, iar penalităţile un caracter sancţionatoriu.