Categories
Articole

ÎCCJ a stabilit că perioada internării nevoluntare se deduce din durata pedepsei

Codul de procedură penală, art.184 alin. (28), prevede că perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei.

Categories
Drept penal Ştiri

Pedepse mai dure pentru cei care nu respectă izolarea sau carantina!

S-au anunţat măsuri mai dure pentru cei care nu respectă izolarea şi carantina sau dau autorităţilor informaţii false sau incomplete despre locul din care vin sau despre persoanele cu care au intrat în contact.

Categories
Drept penal Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede creşterea pedepselor pentru unele infracţiuni

Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede creşterea pedepselor pentru agresiuni sexuale împotriva minorilor şi pentru trafic de persoane.

Categories
Drept penal Ştiri

ICCJ a admis o sesizare privind Legea protecţiei martorilor!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă dispoziţiile art.19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată, pot fi interpretate ca reprezentând o cauză de micşorare a pedepsei, în sensul art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală” şi stabileşte că:

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Pedepse mai mari pentru cei care agresează cadrele didactice!

Legea care prevede pedepse mai mari pentru cei care agresează cadrele didactice aşteaptă să fie promulgată de către Preşedinte.

Categories
Articole Drept penal

Competenţa soluţionării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii referitor la competenţa soluţionării cererii prin care persoana privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza Legii nr. 169/2017 privind restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară şi cumulat cu pedeapsa în a cărei executare se află.

Categories
Articole Drept penal

ICCJ. Cum se calculează termenul de supraveghere în cazul anulării amânării aplicării unei pedepse?

Codul penal prevede că durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.

Termenul de supraveghere este reglementat în art. 92 din Codul penal, iar potrivit ştirilor juridice a costitituit motiv de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile.

Categories
Articole Drept penal

Cum interpretăm sintagma “pedeapsă executată sau considerată ca executată”?

Codul penal prevede că în cazul în care, înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori a restul rămas neexecutat din aceasta.

Categories
Articole Drept penal

ICCJ a stabilit modul de calcul al termenul de supraveghere în cazul anulării amânării aplicării unei pedepse

Codul penal prevede că durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.

Termenul de supraveghere este reglementat în art. 92 din Codul penal, iar potrivit ştirilor juridice a costitituit motiv de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile.

Categories
Drept penal Ştiri

Aplicarea inegală a sporului de pedeapsă. Decizie ICCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât  că se impune admiterea recursului în casație declarat de inculpat dispunând înlăturarea aplicării greșite a sporului de pedeapsă în cuantum de 8 ani închisoare întrucât, pe de o parte, întreaga antecedență penală a condamnatului nu atestă aplicarea unui asemenea spor, nici chiar cumulat, prin hotărârile anterioare diferite și definitive, iar pe de altă parte, singurul spor intrat în puterea lucrului judecat, în raport de antecedența penală este de 1 an închisoare la care instanța de recurs, în urma casării deciziei, a adăugat și sporul de 2 ani închisoare în raport de antecedența penală multiplă a recurentului; instanța de apel a apreciat, în mod greșit, că evaluarea legii mai favorabile aplicabilă în speță ar fi condus la stabilirea și aplicarea unui spor de 8 ani, în condițiile în care, în realitate, această evaluare a condus la menținerea pedepsei anterioare ce nu includea un spor în acest cuantum.