Categories
Ştiri

Proiect. Activitatea de acordare a asistenței medicale persoanelor private de libertate

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al ministrului justiției și al ministrului sănătății privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor și Referatul de aprobare.

Categories
Articole Drept penal Persoane juridice. Societăţi

O dispoziţie din Codul penal a fost declarată neconstituţională!

Codul penal, art. 137 alin. 3 Cod penal, prevede că în ceea ce priveşte pedeapsa aplicabile persoanei juridice cuantumul sumei corespunzătoare unei zile – amendă se determină ţinând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum şi de celelalte obligaţii ale persoanei juridice.

Categories
Ştiri

Au fost aprobate instrumentele standard de evaluare a activităţii deţinuţilor

Decizia nr. 775/2021 prevede aprobarea Instrumentelor standard de evaluare a activităţii deţinuţilor.

Instrumentele de evaluare se aplică de către personalul desemnat şi sunt folosite în cadrul comisiilor pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, precum şi pentru evaluarea nevoilor persoanelor private de libertate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

A avut loc vizita delegaţiei Comitetului European pentru Prevenirea Torturii ţi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante

În perioada 10-21 mai a.c., a avut loc vizita în România a misiunii oficiale a delegaţiei Comitetului European pentru Prevenirea Torturii ţi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT).

Categories
Drept penal Ştiri

Confiscarea extinsă poate fi dispusă în cazul infracţiunilor pentru care pedeapsa este închisoarea de 4 ani sau mai mare!

Legea nr. 228/2020 prevede modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene, iar printre acestea prevede şi modificarea Codului penal.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Calculul amenzii în cazul concursului de infracţiuni

Codul penal prevede că în caz de concurs de infracţiuni când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

Potrivit ştirilor juridice aceste dispoziţii legislative au creat probleme de interpretare în practica judiciară fiind sesizată ÎCCJ în acest sens.

Categories
Articole Drept penal

Este posibilă aplicarea pedepselor accesorii în cazul dispunerii pedepsei amenzii?

Codul penal prevede că în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii unei zile – amendă îi corespunde o zi de închisoare.

Această prevedere a creat dificultăţi de interpretare în practica judiciară fiind sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra recursului în interesul legii.

Potrivit ştirilor juridice s-a arătat că în practica judiciară naţională nu există un punct de vedere unitar cu privire la următoarea problemă de drept: “dacă este posibilă aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, în cazul dispunerii unei soluţii de condamnare la pedeapsa amenzii.”

Practica judiciară

Într-o primă orientare, s-a apreciat că, în cazul în care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa amenzii, dacă s-a aplicat pedeapsa complementară, se aplică şi pedeapsa accesorie constând în interzicerea aceloraşi drepturi.

Într-o a doua orientare jurisprudenţială, s-a apreciat că aplicarea pedepsei accesorii este nelegală în cazul condamnării la pedeapsa amenzii penale, având în vedere prevederile art. 65 alin. (3) din Codul penal, aşa încât instanţele de judecată nu au aplicat inculpaţilor şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi prevăzute de art. 66 alin. (1) din Codul penal.

RIL admis

Prin Decizia nr. 29/2019 pulicată în Monitorul Oficial nr. 63/2020 s-a stabilit că pedeapsa accesorie cunoaşte o reglementare diferită faţă de cea actuală (Codul penal anterior), atât sub aspectul modului de aplicare, cât şi sub aspectul conţinutului, după cum aceasta însoţeşte pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii.

Recursul a fost admis şi s-a stabilit că aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, nu este posibilă în cazul dispunerii unei soluţii de condamnare la pedeapsa amenzii.