Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi atribuţii pentru Direcţia Generală de Paşapoarte

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011.

Modificările şi completările vizează, în esenţă, următoarele aspecte:
-completarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Paşapoarte (DGP) în privinţa îndeplinirii funcţiei de Autoritate naţională de certificare pentru semnătură (CSCA) şi de Autoritate naţională de certificare pentru verificare (CVCA), autorităţi ce reprezintă infrastructura naţională de chei publice pentru paşapoartele electronice, permisele de şedere şi permisele de mic trafic de frontieră emise de România;
-completarea atribuţiilor în sensul stabilirii şi actualizării elementelor de securitate cuprinse în paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie;
-stabilirea atribuţiilor D.G.P. în privinţa utilizării, efectuării verificărilor şi actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple.