Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Partidele politice ar putea fi excluse de la aplicarea prevederilor GDPR!

Partidele politice și ONG-urile sunt la un pas de a deveni singurele organizații mari din România care nu vor fi obligate să aplice prevederile GDPR. Un amendament adus printr-o procedură neobișnuită și enunțat în chiar ziua moțiunii de cenzură împotriva guvernului Dăncilă propune ca partidele politice să poată folosi date personale fără a cere acordul persoanelor vizate. Miza acestui amendament par să fie viitoarele campanii electorale, în care partidele folosesc milioane de date personale.

Propunerea este parte din legea ” privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date…”, adică unul dintre actele normative care transpun în legislaţia locală regulamentul GDPR, obligatoriu în toată Europa. 

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificarea Legii privind finanțarea activității partidelor politice este neconstituțională

Plenul Curții Constituționale s-a pronunțat, în cadrul controlului anterior promulgării, asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, obiecție formulată de un număr de 80 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România.

Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a admis obiecția și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale este neconstituțională.

Categories
Articole Drept civil

Se pot stabili limitativ subiecţii de drept care pot exercita calea de atac a apelului?

Înregistrarea unui partid politic presupune îndeplinirea unei proceduri, procedură care este stabilită prin lege, şi anume Legea partidelor politice nr. 14/2003.

Potrivit legislaţiei, pentru înregistrarea unui partid politic se depun la Tribunalul Bucureşti mai multe documente. Acesta examinează cererea de înregistrare a partidului politic în şedinţă publică, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.

Tribunalul se pronunţă asupra cererii de înregistrare a partidului politic în cel mult 15 zile de la expirarea termenului pentru publicarea într-un ziar central de mare tiraj. Potrivit art. 21 alin. 2) din legea menţionată, împotriva deciziei se poate face apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 5 zile de la comunicare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Încetarea calităţii de consilier local. Motiv de sesizare CCR

Aleşii locali trebuie să se supună dispoziţiilor speciale cuprinse în Statul aleşilor locali prevăzut în Legea nr. 393/2004.

Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales. Potrivit art. 9 alin. 2 lit. h indice 1 din actul normativ menţionat mai sus, calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului la pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales.

Potrivit ştirilor juridice, dispoziţia de mai sus a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Alegeri Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a normelor metodologice de aplicare a Legii privind finanțarea activității partidelor politice

aep

Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în dezbatere publică Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Prin proiectul de act normativ se propun, în principal, următoarele:

  • sancționarea încălcării de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, a obligaţiei de a păstra în bune condiţii documentele financiar-contabile aferente finanţării campaniei electorale, o durată de minimum 3 ani;
  • clarificarea procedurii de deschidere a conturilor bancare pentru campania electorală;
  • clarificarea procedurii de declarare a contribuţiilor electorale la Autoritatea Electorală Permanentă;
  • corelarea normelor metodologice cu evoluţia cadrului legal;
  • simplificarea formularisticii utilizate de competitorii electorali şi mandatarii financiari, precum şi a procedurii de rambursare a cheltuielilor electorale.

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost publicat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Categories
Administraţie publică centrală Alegeri Ştiri

Cioloş: Pentru a modifica legile electorale trebuie să existe o susținere politică

lcPotrivit declaraţiilor premierului Dacian Cioloș, pentru a modifica legile electorale trebuie să existe o susținere politică, o majoritate politică în Parlament, şi nu este legitim ca Guvernul să schimbe astfel de acte normative prin ordonanțe de urgență.

Nu cred că ar fi onest și nu cred că e democratic acest lucru, mai ales un Guvern tehnocrat să modifice legi electorale prin ordonanțe de urgență“, a precizat Dacian Cioloș.

De asemenea, premierul a mai declarat că modificarea legilor electorale trebuie făcută în coordonare cu partidele politice și cu o majoritate politică în Parlament, adăugând că “din discuțiile pe care le-am avut în Parlament, nu am constatat că ar exista o majoritate acum pentru a modifica legi electorale pentru alegerile din primăvară și din toamnă”.

Categories
Alegeri Articole Autorităţi şi instituţii publice

Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, la loc comanda!

finantare partide
Mai este puțin și suntem chemați din nou la urne să ne exprimăm liber votul. Și din nou străzile se vor umple de afișe, văzduhul de promisiuni care mai de care, unii dintre noi vor crede că va fi mai bine pentru că li se promit câte-n lună-n și-n stele, alții vor fi deja plictisiți să asculte aceleași promisiuni care nu s-au materializat nicicând. „Slogane cu nemiluita/Răcnite-n piețe de tribuni…/Absent în toată recuzita/E detectorul de minciuni.”  (Cornelius Enescu)

La fiecare noi alegeri, trăiesc un deja-vu, simt că sunt din nou în țara lui Caragiale, că văd aceeași piesă de teatru care se repetă în mod ciclic cu aceleași personaje pe care nenea Iancu le-a descris de parcă ar fi contemporan cu noi.

Categories
Alegeri Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea partidelor politice, adoptată

54ec9fe3682ccf8204f4e3bb

În data de 22 aprilie, plenul Senatului a adoptat, cu 100 de voturi “pentru”, 9 voturi “împotrivă” şi o abţinere, propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, prin care un partid se va putea înfiinţa doar cu trei membri.

Potrivit raportului comisiei de cod electoral, propunerea legislativă este ca o consecinţă a modificărilor legislative în materie electorală, adaptate ulterior revizuirii Constituţiei, în 2003.

Un obiectiv important al comisiei de cod electoral a fost “eliminarea barierelor administrative la înregistrarea unui partid”.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale a fost adoptată

Camera-Deputaţilor

Pe 18 martie, Camera Deputaţilor a adoptat, cu 262 voturi pentru,8 împotrivă şi 20 abţineri, proiectul de lege privind finanţarea partidelor politice, stabilind că finanţarea campaniei electorale să se facă de la bugetul de stat şi permite partidelor să contracteze împrumuturi în bani de la persoanele fizice şi juridice, dar numai prin acte autentice.

Potrivit preşedintelui Comisiei de cod electoral, Mihai Voicu, proiectul îşi propune să “rupă” definitiv legătura de finanţare între candidat cu persoanele care sprijină campania electoral, condiţionând obţinerea unor avantaje economice.

Proiectul reglementează modul în care partidele politice pot obţine împrumuturi şi acestea se publică în Monitorul Oficial.

Astfel, partidele politice se vor putea împrumuta cu bani de la persoane fizice şi juridice, potrivit proiectului de lege privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Totodată, proiectul interzice acordarea de împrumuturi de către partidele politice, alianţele politice sau electorale şi candidaţii independenţi către persoanele fizice.

O altă prevedere se referă la faptul că donaţiile în bani a căror valoare depăşeşte zece salarii de bază minime brute pe ţară se vor efectua numai prin conturi bancare.

Proiectul a fost respins anterior de Senat, dar a fost modificat şi avizat de Comisia de cod electoral.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Doar 3 membri sunt necesari pentru a înfiinţa un partid politic

lc+olesea
La 24 februarie Comisia de Cod electoral a decis că un partid poate fi înfiinţat doar din trei membri, astfel fiind exclus criteriul teritorial existent actualmente în Legea partidelor politice.

Preşedintele Comisiei, Valeriu Zgonea, a precizat că mandatul primit de la PSD este anume de a acorda această posibilitate, ca un partid să poată fi înfiinţat din doar trei membri, iar liberalii şi-au dat votul “pentru”.