Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

S-a propus instituirea a 10 noi parteneriate europene!

Comisia a propus instituirea a 10 noi parteneriate europene între Uniunea Europeană, statele membre şi/sau sectorul de profil.

Obiectivul este de a accelera tranziţia către o Europă verde, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei şi digitală, precum şi de a transforma industria europeană într-o industrie mai rezilientă şi mai competitivă.