Tag-Archive for » parteneriat «

ro-sua
Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a declarat că parteneriatul dintre Statele Unite ale Americii și România este „mai puternic ca oricând”, în special în privința securității. În urma unei evaluări la Washington, s-a stabilit că relația dintre România și SUA este la cel mai înalt nivel. „Unitatea în interiorul Europei și parteneriatul între SUA și Europa sunt absolut indispensabile pentru securitatea și prosperitatea globală„, a spus ambasadorul.

De asemenea, el a fost rugat de președintele Iohannis să se axeze pe relaţia economică dintre cele două state. „Dacă avem succes în acest domeniu, se întâmplă și datorită influenței Guvernului Cioloș de a îmbunătăți promovarea investițiilor și schimburilor comerciale, climatul de afaceri din România, stabilirea unei strategii naționale pentru energie, de a se adresa unor investitori-cheie, inclusiv companii foarte importante din SUA„, a precizat Hans Klemm.

Diplomatul a mai declarat că România se va încadra în cererile de la Summitul NATO din Țara Galilor de a acorda 2% din PIB Apărării şi are o contribuţie puternică la securitatea transatlantică, la cea din regiunea Mării Negre şi zone precum Afganistan și Irak.

 

ro-sua
La 21 iulie, prim-ministrul Dacian Cioloș a avut o întrevedere cu o delegație de reprezentanți din cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de președintele comitetului pentru control și reformă guvernamentală, Jason Chaffetz.

În cadrul întâlniri, tema principală de discuție a reprezentat-o evaluarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și a rezultatelor acestuia.

De asemenea, au fost discutate și aspectele întăririi cooperării economice cu Statele Unite, în special cu privire la investițiile din domenii precum cel energetic, farmaceutic, al infrastructurii, industriei de automobile sau de apărare.

ministerul_finantelor_52175800
Guvernul a adoptat o Hotărâre care modifică şi completează H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.

Noul act normativ include înfiinţarea unui post de secretar de stat, care va coordona activitatea privind afacerile europene din perspectiva finanţelor publice, în vederea preluării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în perioada iulie – decembrie 2019.

De asemenea, în cadrul MFP se va înfiinţa o nouă structură organizatorică – Direcţia de analiză şi cercetare în domeniul finanţelor publice.

Totodată, MFP va prelua activităţile privind parteneriatul public-privat de la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat.

Actul normativ modifică şi completează HG 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea MFP.

SUA-Romania-300x191

Ambasada României în Statele Unite ale Americii anunță că, la data de 1 decembrie 2015, Camera Reprezentanților SUA a adoptat rezoluția prin care este celebrată împlinirea a 135 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite ale Americii.

Potrivit documentului, Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii are un rol semnificativ în promovarea securității transatlantice și regionale și în încurajarea schimburilor comerciale și culturale, precum și în dezvoltarea oportunităților de investiții și comerț.

Rezoluția subliniază angajamentul pe care România îl are în cadrul NATO, precum și rolul cheie ca aliat în Alianța Nord Atlantică prin intermediul bazei Deveselu, un reper important al apărării împotriva rachetelor balistice, atât pentru Europa, cât și pentru Statele Unite. Documentul mai evidențiază şi angajamentul României alături de comunitatea internațională în efortul de combatere a terorismului la nivel mondial, în Afganistan și Irak.

De asemenea, rezoluția scoate în evidență rolul important jucat de comunitatea româno-americană în crearea unui parteneriat puternic și de durată între cele două țări, continuând să fie angajată în extinderea și consolidarea relațiilor dintre România și Statele Unite.

lc
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgone, a anunţat că Guvernul României şi Parlamentul irlandez urmează să încheie un memorandum de înţelegere, pentru următorii 4-6 ani, privind pregătirea României pentru preşedinţia UE în 2019. În prezent cele două ţări au un parteneriat solid, bazat pe o foarte bună cooperare în plan bilateral, european şi internaţional.

Irlanda are multe personalităţi cu experienţă în pregătirea politicienilor, pentru diferite funcţii înalte în cadrul UE, persoane competente în a ajuta partenrii europeni să depăşească situţiile de criză.

lc+oleseaMinisterul Apărării Naţionale a supus spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Comandamentul Forţelor Statelor Unite ale Americii în Europa – USEUCOM, cu sediul la Stuttgart, Germania.

Prin proiectul de act normativ se propune înfiinţarea postului de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Comandamentul Forţelor Statelor Unite ale Americii în Europa – USEUCOM, cu sediul la Stuttgart, Germania, precum şi drepturile în valută şi în lei de care va beneficia personalul în cauză.

Prin intermediul acestui post se va asigura un parteneriat strategic strâns şi continuu în mai multe domenii, inclusiv al apărării împotriva rachetelor balistice, iar Armata României va avea oportunitatea de a fi permanent conectată la informaţiile şi deciziile de nivel strategic ale USEUCOM.

descărcareMinisterul Finanțelor Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Ordonanță de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Prin  Decizia Comisiei Europene nr. C(2014) 5515 din 6 august 2014 a fost aprobat Acordul de Parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014 – 2020.

În acest document care asigură baza strategică pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii, România şi-a asumat un plan de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii orizontale ex-ante privind domeniul achiziţiilor publice.

Conform măsurilor prevăzute în Acordul de Parteneriat, România trebuie să finalizeze până la sfârşitul lunii iunie 2015 Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice pentru a asigura reforma sistemului naţional în domeniul achiziţiilor publice, cu îndeplinirea următoarelor obiective:

  1. un cadru legislativ clar, stabil și coerent;
  2. un cadru instituțional eficient;
  3. mecanisme eficiente de verificare și control;
  4. consolidarea eficacității sistemului de căi de atac;
  5. dezvoltarea functiei de monitorizare a pieţei.

Mai mult …

Contract

Curtea Constituţională (CC) a admis parţial sesizarea privind Legea parteneriatului public-privat, stabilind că este neconstituţional un singur articol din aceasta, respectiv cel ce introduce posibilitatea modificării unilaterale sau a rezilierii contractului de către partenerul public.

Prin alte cuvinte, Judecătorii CC au declarat constituţional articolul 38 al actului normativ, potrivit căruia, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz, partenerul public poate, cu notificarea prealabilă a partenerului privat şi a societăţii de proiect, modifica unilateral anumite prevederi ale contractului de parteneriat public-privat sau denunţa unilateral contractul de parteneriat public-privat, în condiţiile legii. Posibilitatea de modificare unilaterală a contractului este permisă dacă „a fost inclusă în documentaţia de atribuire într-o modalitate clară, precisă şi neechivocă şi fără a se altera natura generică a contractului iniţial sau în orice altă situaţie de modificare unilaterală a contractului prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător”, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006

În cazul în care modificarea ori denunţarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, partenerul privat are dreptul să primească o despăgubire, stabilită potrivit prevederilor normelor de aplicare, modalitatea de determinare fiind prevăzută în contractul de parteneriat public-privat.

Mai mult …

parteneriatLiderul europarlamentarilor PDL, Theodor Stolojan a cerut, în numele PDL, accelerarea procesului privind terminarea strategiilor cerute de Comisia Europeană în vederea negocierii Acordului de parteneriat cu CE pentru absorbţia fondurilor europene aferente perioadei 2014-2020.

Potrivit europarlamentarului, şi acest nou proiect de Acord de parteneriat suferă de problema lipsei strategiilor pe diferite domenii pe care reprezentanţii Comisiei Europene le-au făcut cunoscute încă din noiembrie 2012 Guvernului României, întrucât pentru o bună discuţie, negociere a Acordului de parteneriat cu CE este nevoie ca România să aibă strategii pe energie, pe transporturi, agricultură, pe sănătate şi altele.

Cerem Guvernului României să ia foarte în serios semnalele de alarmă transmise de Comisia Europeană, să accelereze elaborarea strategiilor care au fost indicate Guvernului încă din noiembrie 2012. Pentru că de această dată lucrurile nu vor mai merge cum au mers până acum şi dacă Guvernul nu ia aceste măsuri, să definitiveze strategiile, să le prezinte la Comisia Europeană, pentru folosirea fondurilor europene, ne vom trezi curând cu blocarea fondurilor pentru perioada 2014-2020„, a mai spus Theodor Stolojan.

camera-deputatilorSenatul a adoptat proiectul de lege privind parteneriatul public-privat, care presupune stabilirea unui cadru juridic necesar printre altele pentru crearea de locuri de muncă şi atragerea de investiţii străine.

Conform expunerii de motive, proiectul de lege are ca scop crearea unui cadru juridic adecvat în vederea atragerii de resurse financiare private pentru realizarea de proiecte publice, atragerea de investiţii străine, crearea de locuri de muncă, ameliorarea performanţelor sectorului public în implementarea proiectelor publice, identificarea de noi posibilităţi de atragere de fonduri europene.

Principalele modificări avute în vedere vizează modul de iniţiere a proiectului de parteneriat public-privat instituţional şi contractual, modul de constituire a societăţii de proiect, posibilitatea folosirii fondurilor publice şi a celor europene, regimul public şi regimul garanţiilor ce pot fi constituite de compania de proiect, prevederile din conţinutul contractului de parteneriat public-privat, clauzele minimale ale contractului şi durata acestuia.

Autoritatea competentă în implementarea legii este Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, care va emite şi normele de aplicare.

La nivelul legislaţiei naţionale, proiectul de lege abrogă în integralitate prevederile Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 676/2010, având în vedere, în principal, suprapunerea de reglementare şi similitudinile cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice şi a contractelor de cesiune de servicii.

Proiectul de lege a fost aprobat cu 100 de voturi pentru, 12 împotrivă şi 5 abţineri, cu amendamente.