Tag-Archive for » Parlamentul României «

În frumoasele legende ale anticei Elade, ambrozia era un aliment aparte, rezervat numai puternicilor zei ai Olimpului, cărora le conferea tinerețe veșnică, viață fără de sfârșit. Dar tot ambrozie se numește și o plantă pe care autoritățile o consideră atât de primejdioasă pentru sănătatea umană, încât recent a trebuit să fie „scoasă în afara legii”. Parlamentul a adoptat o lege anume pentru combaterea sa, „onoare” de care nu multe dintre bălăriile de pe maidanele patriei noastre au avut parte.

Mai mult …

deputat

Partidul Naţional Liberal va scoate folosirea excesivă a ordonanţelor de urgenţă din practica guvernării, o soluţie fiind introducerea ”unui aviz conform din partea Birourilor celor două Camere, atunci când se pune problema emiterii unei OUG”, a declarat vicepreşedintele PNL Sulfina Barbu.

PNL trebuie să-şi asume, după ce va ajunge la guvernare, că nu va mai folosi instrumentul ordonanţelor de urgenţă în mod excesiv şi una dintre soluţii este aceea de a introduce un aviz conform din partea Birourilor celor două Camere, Biroului Camerei Deputaţilor şi Biroul Senatului, atunci când se pune problema emiterii unei ordonanţe de urgenţă. Dacă se primeşte acest aviz conform, ordonanţa poate fi emisă, dacă nu se primeşte avizul conform ordonanţa nu este emisă, ci responsabilitatea este preluată de către Parlamentul României. Pentru asta nu avem nevoie de modificarea Constituţiei, ci este o soluţie care trebuie asumată. Asta voi propune PNL„, a explicat vicepreşedintele PNL.

amnistiaÎntrucât omul nu poate exista decât în relaţie cu alţii, în interacţiunea sa cu ceilalţi oameni, fiecare trebuie să aibă o anumită conduită. Fiecare faptă este urmată de o consecinţă – pozitivă sau negativă.

Carrara a spus că „pedeapsa este moneda cu care se plăteşte infracţiunea”.

Această monedă este plătită atât într-un scop coercitiv, cât şi în scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni şi al reeducării.

Se mai poate înfăptui şi altfel acest scop?

Pedeapsa veghează când statul doarme (Monava Dharma-Sastra)

Există însă momente când organismele statului, din considerente de politică penală, stau de pază.

De pildă, Parlamentul României poate adopta o lege organică, prin care este înlăturată răspunderea penală pentru infracţiuni comise anterior adoptării acestei legi (art.73 alin.3 lit.1 din Constituţia României).

Legea se numeşte „lege de amnistie” şi reprezintă un act de clemenţă prin care legiuitorul iartă poporul de săvârşirea anumitor infracţiuni.

Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită.

Chiar amnistiată însă, fapta a fost şi rămâne infracţiune (nu i se înlătură caracterul penal). Prin manifestarea de clemenţă a legiuitorului sunt înlăturate doar consecinţele săvârşirii infracţiunii – aplicarea şi executarea pedepsei.

Orice faptă de acelaşi fel comisă după adoptarea legii de amnistie, atrage răspunderea penală.

După ce criterii se aplică amnistia?

Opţiunea îi aparţine exclusiv legiuitorului, care poate alege să ierte necondiţionat sau să stabilească anumite condiţii (de pildă, prin infracţiune să nu se fi produs un prejudiciu sau ca infractorul să nu mai fi fost anterior condamnat etc.).

Amnistia, în principiu are un caracter general şi obiectiv în sensul că se referă la infracţiunile săvârşite şi nu la făptuitor.

Atenţie însă! Infracţiunile comise în ziua adoptării legii de amnistie nu cad sub incidenţa acesteia. Mai mult …