Tag-Archive for » parinti «

Declarativ, educaţia preuniversitară este gratuită în ţara noastră. În realitate însă, părinţii scot din buzunar, în medie, aproape 3.100 de lei în acest an, de copil, pentru cheltuielile pe care le implică educaţia elevilor de şcoală sau liceu, arată cel mai recent studiu sociologic realizat de organizaţia Salvaţi Copiii. Costurile neoficiale ale educaţiei s-au dublat în opt ani, mai arată cercetarea realizată de Salvaţi Copiii.

Manualele, culegerile, rechizitele, uniforma, echipamentul pentru sport, fondul şcolii, fondul clasei, meditaţiile la materiile studiate la şcoală, mâncarea copilului pe durata programului de şcoală, transportul între casă şi şcoală, precum şi programele de şcoală după şcoală sunt cele mai frecvente cheltuieli suportate de părinţii care-şi trimit copiii la şcoală sau la liceu, arată cel mai recent studiu realizat de organizaţia Salvaţi Copiii.

Mai mult …

Numărul părinţilor care s-au întors la muncă înainte de încheierea concediului pentru creşterea copilului aproape s-a dublat în septembrie 2017 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, pe fondul schimbărilor legislative aduse anul trecut beneficiilor acordate de stat părinţilor.

Valoarea medie a stimulentului de inserţie luat de părinte în septembrie 2017 a fost de 625,5 lei, arată datele ANPIS. Spre comparaţie, în septembrie 2016, stimulentul de inserţie a fost, în medie, de 521,3 lei.

Mai mult …

S-a semnalat existența unei practici neuniforme cu privire la dobândirea cetățeniei române de către copiii minori născuți din părinți cetățeni străini sau fără cetățenie. Inițial în astfel de cazuri minorul dobândea cetățenia română atunci când o dobândeau părinții săi ținându-se cont de legătura de filiație cu aceștia fără să fie obligatorie parcurgerea procedurii de acordare a cetățeniei române odată cu părinții săi.

În prezent, dacă minorul nu a urmat procedura de dobândire a cetățeniei române odată cu părinții săi la autoritatea competentă, autoritățile române refuză înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine sau eliberarea actului de identitate sau a pașaportului românesc sau reînnoirea acestor acte eliberate anterior, deoarece se consideră că aceștia nu au dobândit cetățenia română. Mai mult …

Guvernul a modificat și completat cadrul legal privind acordarea cetățeniei române, modificările propuse urmărind reglementarea de o manieră detaliată a condițiilor privind dobândirea cetățeniei de către copiii minori ai cetățenilor străini sau fără cetățenie.

În acest sens, Guvernul a decis ca acestor minori să li se acorde cetățenia la cererea părinților și odată cu aceștia. Cererea va fi depusă odată cu cererea părinților de acordare a cetățeniei române, în condițiile Legii nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 13 august 2010. În propunerea de reglementare este prevăzută condiția ca, la data cererii, copiii minori să domicilieze, în condițiile legii, în România. Mai mult …

Primarul general a precizat că stimulentul financiar de 2.500 de lei pentru nou-născuţi este acordat atât părinţilor care au domiciliul sau reşedinţa în Bucureşti, cât şi celor cu viză de flotant în Capitală.

Potrivit primarului general, acest stimulent este acordat pentru toţi copiii născuţi într-o maternitate din Capitală începând cu 26 iunie.

Părinţii pot depune documentele pentru obţinerea stimulentului financiar pentru nou-născuţi iar dosarele pot fi depuse în decurs de o lună de la naşterea copilului. Mai mult …

12171807_1054378351273882_622541549_o

Termenul de adoptare a proiectului de lege prin care este interzisă educaţia sexuală în şcoli fără acordul scris al părinţilor, iniţiat de către deputatul independent Ninel Peia, a fost depăşit.

Până pe 5 decembrie, proiectul nu a primit raportul Comisiei pentru învăţământ, astfel că va ajunge în sesiunea următoare la Camera Deputaţilor, forul decizional.

Potrivit articolului 1 din proiect “se interzice predarea către elevii din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial a unor informaţii şi cursuri cu privire la educaţia sexuală fără acordul scris al părinţilor sau tutorelui”.

Încălcarea acestor prevederi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

pasaport
Iată că vacanța de vară a luat sfârșit și fiecare s-a întors la treburile cotidiene. În zilele friguroase și ploioase ne gândim cu nostalgie la razele plăcute ale soarelui, la locurile minunate pe care le-am vizitat, la briza mării sau la răcoarea muntelui.

Atunci când călătorești în afara granițelor țării și ești însoțit de un minor trebuie să ai la tine anumite acte care să îți permită ieșirea din țară cu acesta. Noile reguli și actele pe care părinții trebuie să le aibă asupra lor sunt prezentate în Legea nr. 169/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate care a fost publicată în Monitorul Oficial 772 din 3 octombrie 2016. Prevederile sale se aplică de la 6 octombrie 2016 și în 90 de zile de la această dată se vor modifica corespunzător și normele metodologice de aplicare ale acesteia. Mai mult …

parinti-1
În ultimele zile au tot fost dezbateri pro și contra cu privire la trimiterea copiilor la școală în sistemul public sau îndrumarea acestora spre învățătura de acasă. Probabil că vor mai curge râuri de cerneală pe această temă, vor mai avea loc o serie de dispute între părinți, profesori, psihologi și, în momentul în care va exista cadrul legislativ care să ofere opțiuni între mai multe sisteme de învățământ, fiecare părinte va decide după cum va crede de cuviință.

Până una alta, legiuitorul a elaborat un regulament cu privire la organizarea învățământului trasând cadrul general cu privire la drepturile și obligațiile cadrelor didactice, ale elevilor și părinților, cu privire la modul de organizare a examenelor și evaluărilor și al modului de lucru în unitatea de învățământ. Mai mult …

boeing-757
În şedinţa Senatului din 6 septembrie s-a adoptat propunerea de lege potrivit căreia minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot călători în străinătate fără să fie însoţiţi de o persoană majoră, cu condiţia că dispun de documentele necesare, au acordul părinților şi se vor deplasa exclusiv cu avionul. Propunerea a obţinut 63 de voturi ‘pentru’, un vot ‘împotrivă’ și cinci abțineri.

Prin această propunere de lege se evită posibilitatea costurilor serviciilor prestate de însoţirea minorilor, dar şi facilitează relațiile părinți-copii, mai ales în cazurile familiilor care nu dispun de venituri suficiente iar cei care beneficiază de burse de studii, vor avea posibilități mai mari de a urma respectivele studii. Să amintim şi faptul că întoarcerea din străinătate a minorului se face în majoritatea cazurilor neînsoțit, devenind aplicabile dispozițiile legii străine.

Inițiatorii precizează că şi atunci când părinţii consimt că minorii lor pot să părăsească țara neînsoţiţi, sunt analizate atât riscurile, cât și beneficiile dar și capacitatea minorului de a efectua singur această deplasare.

copilProiectul de lege iniţiat de senatorul PSD Alexandru Cordoş prevede ca părinţii care se întorc la serviciu înainte de expirarea concediului de creştere a copilului ar putea beneficia de 50% din indemnizaţia pentru creşterea copilului.

Astfel, se prevede ca persoanele beneficiare ale indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, ce îşi reiau activitatea înainte de expirarea termenului legal al concediului pentru creşterea copilului, au dreptul la plata a 50% din indemnizaţia cuvenită pentru toată perioada rămasă în care ar fi încasat această indemnizaţie, fără stimulentul de inserţie.

Proiectul are drept scop stimularea reintegrării mai rapide în câmpul muncii a persoanelor beneficiare ale concediului de creştere, întrucât stimulentul de inserţie este insuficient.