Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Ministerul Educației lansează în consultare publică Strategia Națională de Educație Parentală „Părinți educați, copii fericiți”

În vederea asigurării egalității de șanse a tuturor copiilor, indiferent de statutul socio-economic sau educațional al familiei, mediu de rezidență, etnie, sex, Ministerul Educației este dator să creeze un cadru de pregătire, consiliere și educare a părinților și a viitorilor părinți, astfel încât persoanele vulnerabile, copii, tineri și părinți, să fie protejate, consiliate și ajutate.

Categories
Articole Programe de sănătate Protecţie socială

Părinţii pot beneficia de zile libere plătite în cazul suspendării cursurilor!

Se acordă zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2.

OUG nr. 110/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 945/2021, prevede acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului.

Categories
Articole Drept civil

Instanţa de tutelă poate dispune compensaţia obligaţiilor de întreţinere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta!

Înalta Curte de Casaţie şi Justitţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unui recurs în interesul legii.

Categories
Articole Drept civil Drept penal

Cum operează compensarea pe cale judiciară a obligaţiilor de întreţinere datorate de părinţi copiilor?

Compensarea pe cale judiciară a obligaţiilor de întreţinere datorate de părinţi copiilor, atunci când copiii au fost separaţi, iar fiecare dintre părinţi prestează întreţinere copilului (copiilor) care nu locuieşte (locuiesc) împreună cu el a creat probleme de interpretare în practica judiciară

Înalta Curte de Casaţie şi Justitţie a lămurit aceste aspecte încă de anul trecut prin Decizia nr. 6/2019.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Un proiect prevede modelul cererii şi declarației pe propria răspundere referitor la acordarea unor zile libere pentru părinți

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelelor cererii şi declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Categories
Articole Protecţie socială

Părinţii care lucrează de acasă pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor!

Provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei create de pandemie asupra sănătăţii şi economiei iar primordial rămâne acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului.

În Monitorul Oficial nr. 790/2020 a fost publicată OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2.

Se prevede că se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.

La o scurtă privire putem observa că vor putea beneficia de zile libere şi părinţii care lucrează de acasă.

Părinţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;
b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Însă nu poate benecifia de aceste prevederi în cazul în care unul dintre părinţii se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) este în concediul prevăzut la art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
e) nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit ştirilor juridice, au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară.

Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus, depusă la angajatorul acestuia iar cererea este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor în care solicită zilele libere, precum şi, dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Cuantumul indemnizaţiei se păstrează fiind în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Părinţii beneficiază de zile libere plătite până la finalul anului şcolar

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ a suferit mai multe modificări atât în perioada stării de urgenţă cât şi de alertă.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protecţie socială

Ce măsuri de sprijin au fost instituite în perioada stării de alertă?

Unele măsuri de sprijin instituite pentru persoane fizice sau juridice nu îşi vor mai produce efecte odată cu încetarea stării de urgenţă însă trebuie să avem în vedere că în anumite domenii activitatea nu poate fi reluată total sau parţial şi se impune ca unele măsuri aprobate prin acte normative în perioada stării de urgenţă să fie prelungite şi după încetarea acesteia.

Categories
Articole Protecţie socială Social

Ce prevede Legea privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor?

Legea privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, nr. 19/2020, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 209/2020.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Părinţii vor primi zile libere în cazul în care se închid şcolile!

Parlamentul a decis ca părinţii să primească zile libere, de la serviciu, plătite de stat, în cazul în care se închid şcolile.