Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Momentul de la curg penalitățile de întârziere

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că penalităţile de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere – reglementate de art. 37 din Ordinul CSA nr. 14/2011 privind punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule – au un pronunţat caracter sancţionator aferent refuzului la plată, însă sancţiunea plăţii unor penalităţi de întârziere nu poate fi aplicată, decât numai dacă există o culpă în întârzierea plaţii despăgubirilor pentru un prejudiciu devenit cert, lichid şi exigibil.

Categories
Drept civil Ştiri

După ce reguli ne ghidăm pentru calificarea tipului de răspundere civilă aplicabilă?

Curtea de Apel București a hotărât că pentru a califica tipul de răspundere civilă aplicabil prezintă importanță izvorul obligației încălcate, iar nu perioada de timp în care se produce prejudiciul.

Simplul fapt că perioada contractuală a expirat nu are relevanță asupra felului de răspundere civilă incidentă, întrucât, prin natura lor, unele obligații se impun a fi îndeplinite după finalizarea contractului, cum este tocmai cazul obligației de ridicare a bunurilor, și, atât timp cât aceasta a fost asumată printr-un contract nu poate fi angajată răspunderea civilă delictuală, dându-se astfel expresie principiului subsidiarității acestui tip de răspundere față de răspunderea contractuală, în sensul că niciuna dintre părți nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.