Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

ICCJ. Organul de urmărire penală competent să instrumenteze infracţiunea de abuz în serviciu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată vizând următoarea problemă de drept:

Organul de urmărire penală competent să instrumenteze infracţiunea de abuz în serviciu, în situaţia în care funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie raportat la art. 297 din Codul penal, în condiţiile în care niciuna dintre persoanele cercetate nu are vreuna dintre calităţile prevăzute de art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, paguba produsă nu depăşeşte pragul de 200.000 euro prevăzut de art. 13 alin. (1) lit. a) din actul normativ menţionat anterior, iar valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro.

Categories
Articole Drept civil Drept penal

ÎCCJ. Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii definitive de condamnare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra sesizării privind legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei în caz de eroare judiciară.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei în caz de eroare judiciară!

Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei în caz de eroare judiciară a creat probleme de interpretare în practica judiciară iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a lămurit această chestiune de drept încă de la începutul anului trecut.

Categories
Articole Drept penal

ICCJ. Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube

Examenul jurisprudenţei actuale în materie penală a evidenţiat mai multe orientări cu privire la data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor intenţionate la care elementul material al laturii obiective constă într-o singură acţiune, dar în cazul cărora urmarea imediată (paguba, folosul necuvenit care constituie rezultatul prevăzut de norma de incriminare) se realizează într-un anumit interval de timp, uneori îndelungat.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

Clemenţă fiscală pentru agricultorii păgubiţi de vremea nefavorabilă. Care sunt condiţiile?

farmerPentru agricultor natura este o amică imprevizibilă. Într-o toamnă plouă… cu belşug. La vară poate ploua cu grindină cât oul de porumbel. Sau poate să nu plouă o primăvară întreagă.

Pentru cei ale căror venituri provin doar din agricultură unii ani se pot dovedi dezastruoşi. Pentru ca dezastrul să fie deplin, ar mai lipsi nişte impozite grase.

Categories
Ştiri Transporturi

Transportatorii feroviari vor plăti despăgubiri mai mari

1
Limita maximă a despăgubirilor plătite de transportatorul feroviar persoanelor aflate în întreținerea călătorului care a decedat într-un accident feroviar s-a majorat de la 75.000 de euro la 190.000 de euro.

Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul, rănirea sau orice altă vătămare a sănătății călătorului, provocate printr-un accident în legatură cu exploatarea feroviară, produs în timpul cât călătorul se află în trenuri sau când iese sau intra din spațiile aferente operatorului, conform legislației în vigoare.

Limita maximă a sumei globale a fost majorată recent, prin OG nr. 26/2014, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 632 din 29 august 2014 ,astfel, aceasta a crescut de la 75.000 de euro la 195.000 de euro.

În noile reglementari, se arată, mai nou,că se fixează pentru fiecare călător o limită maximă în lei a echivalentului de 190.000 euro în suma globală sau sub forma de rentă anuală corespunzătoare acestei sume globale.