Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind Metodologia de atestare a experţilor care certifică calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea anexei nr.1 la Metodologia de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1039/2010.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Schema de ajutor cu titlul “Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării infrastructurii silvice” se aplică până la data de 31 decembrie 2023

Ordinul nr. 877/2016 prevede schema de ajutor de stat, cu titlul “Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Organizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor!

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

O parte din angajaţii Gărzii forestriere vor fi relocaţi!

Ministrul Apelor şi Pădurilor a anunţat că o parte dintre angajaţii celor nouă gărzi forestiere teritoriale vor fi relocaţi către judeţe, pentru o mai bună comunicare cu cetăţenii, iar la nivelul ministerului se va înfiinţa Departamentul Păduri, prin reorganizarea actualei structuri de specialitate silvică din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

S-au început demersurile pentru preluarea în pază a tuturor suprafeţelor forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Gărzile Forestiere, împreună cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva și ocoalele silvice de regim, a început de vineri, 21 iulie 2017, demersurile pentru preluarea în pază a tuturor suprafețelor de pădure nepăzite la acest moment din România, indiferent de forma de proprietate. Măsura este prevăzută în noul Cod Silvic (Legea 175/2017), care intră de la această dată în vigoare.

Suprafață totală de pădure care va beneficia de pază este peste 450.000 de hectare. Motivele pentru care această suprafață a fost nepăzită până acum sunt multiple: litigii sau necunoașterea proprietarului, iar atunci ocolul silvic nu a avut cu cine să încheie contractul de servicii, dimensiunea redusă a suprafețelor, care nu generează profit și astfel proprietarii nu și-au permis plata serviciilor de pază.

Pentru pădurile cu o suprafață mai mică de 30 de hectare, costurile pentru pază sunt suportate de la bugetul de stat și vor fi plătite direct ocolului silvic care prestează serviciile.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Proprietarii de păduri care deţin suprafeţe de pădure în zone protejate vor primi compensaţii financiare

Proprietarii care dețin suprafețe de pădure situate în zone protejate, unde există restricţii în recoltarea lemnului, vor primi compensații financiare. Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, o Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă.

Valoarea totală maximă aferentă schemei de ajutor pentru perioada 2017–2020 a fost estimată la 285 milioane lei. Pentru anul 2017, valoarea totală maximă este de 19 milioane lei.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind modificarea Ordinului privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide

computer-300x300Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului 10/368/2010 al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea  procedurii de avizare a produselor biocide care sunt puse la dispoziție pe piață pe teritoriul României, precum și pentru modificarea Ordinului nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței producerii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Procedură de infringement împotriva României pe domeniul păduri

padure_despaduriere_taiere_copaci_04215700Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a declarat faptul că împotriva României a fost declanşată procedura de infringement, din partea Comisiei Europene, pentru management defectuos în domeniul Păduri.

Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană a menţionat că: ”Comisa Europeană a clasat cauza 2015/2152 – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor ce revin statului român în temeiul art. 10 alin. (1) – (2), al art. 11 şi al art. 19 din Regulamentul nr. 995/2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse de lemn, precum şi în temeiul art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 2173/2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană”.

Declanşarea infringementului ar fi însemnat penalităţi de până la 200.000 euro în fiecare zi, până când România s-ar fi conformat cu legislaţia europeană.

Categories
Administraţie publică centrală Agricultură şi silvicultură Articole Economie Protectia mediului

O nouă procedură de aprobare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă!

padure„Copacului drept nu-i e dat să aibă o viață foarte lungă în pădure”, spune proverbul. Dincolo de sensul metaforic al acestei cugetări, un arbore are șanse mici să ajungă secular dacă aparține uneia dintre speciile furnizoare de masă lemnoasă apreciată și – ca un alt factor potrivnic longevității sale – mai are și trunchiul drept. E numai bun de transformat în cherestea!

Odată ajuns în tărâmul codrilor, turistul sau iubitorul de natură fermecat de frumusețea locurilor nu mai vede copacii, din cauza pădurii. În schimb, negustorul de masă lemnoasă vede doar copacii… buni de valorificat. După tăiere, la vederea cioturilor, ne cam întristăm, deși lemnul, sub diferite forme, se găsește din belșug în fiecare casă.

Categories
Agricultură şi silvicultură Protectia mediului Ştiri

Paza şi administrarea pădurilor finanţate de stat

descărcare (13)Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a declarat că, Guvernul României, în cadrul rectificării bugetare, a aprobat alocarea fondurilor pentru paza şi administrarea pădurilor cu suprafeţe mai mici de 30 de hectare de către stat. În acest sens au fost alocate 14,5 milioane lei pentru toate ocoalele silvice din ţară.

Însă statul va finanţa paza şi administrarea pădurilor cu suprafeţe mai mici de 30 de hectare doar în cazul în care proprietarii privaţi de păduri au încheiat contracte cu ocoalele silvice. Astfel, proprietarii privaţi de păduri mici din România, pentru a beneficia de serviciile finanţate de la bugetul de stat, sunt îndemnaţi ca până la 1 octombrie să încheie contracte cu ocoalele silvice.

Această decizie are ca scop descurajarea fenomenului tăierilor ilegale de păduri, ştiindu-se că una dintre ţintele principale ale tăierilor ilegale sunt pădurile private care nu sunt păzite.

Ocoalele silvice vor asigura, în intervalul 1 octombrie – 31 decembrie 2016, paza pădurilor private mici şi lucrările de întreţinere şi conservare a acestora.