Categories
Economie Ştiri

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 a fost aprobată prin Lege

A fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 prin Legea nr. 115/2020.

Categories
Organizare judiciară

Acte normative incluse pe agenda Guvernului

Guvernul României a publicat actele normative incluse în agenda sa.

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

CCR. Prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale este neconstituţională

Mult discutata decizie privind obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016 – 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României a semnat, ieri, următoarele decrete:

  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative discutate de Guvern!

Guvernul României a discutat mai multe acte normative în şedinţa de ieri:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017
2. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

OUG privind completarea Legii concurenţei a fost declarată neconstituţională!

Conform unui comunicat al Curţii Constituţionale, cu unanimitate de voturi, a fost admisă o obiecţie de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, este neconstituţională, în ansamblul său.

Categories
Fiscalitate Ştiri

OUG privind instituirea unor facilităţi fiscale a suferit modificări!

OUG nr. 90/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 459/2020, modifică Capitolul I din OUG privind instituirea unor facilităţi fiscale. Capitolul care este denumit „Instituirea unor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020″.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ

CCR. Neconstituţionalitatea amenzilor aplicate în perioada stării de urgență

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă cu implicaţii asupra amenzilor aplicate in timpul stării de urgenţă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate la ultima şedinţă

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate la ultima şedinţă.

Mai jos le enumerăm pe cele mai importante:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aduse unele modificări organizării Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză a fost modificată de OUG nr. 57/2020.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim – ministrului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta politicile economice elaborate de Guvernul României.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză are independenţă în ceea ce priveşte prognoza şi evaluarea macroeconomică şi sectorială, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice pe care se fundamentează politicile economice ale Guvernului României. În toate activităţile sale şi potrivit funcţiilor şi competenţelor care îi sunt conferite potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză respectă principiile obiectivităţii, confidenţialităţii şi deontologiei profesionale, transparenţei şi responsabilităţii.