Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

OUG discutate de Guvern în ultima ședință!

Guvernul a discutat mai multe proiecte de Ordonanță de urgență în ședința de ieri, dintre care enumerăm:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiecte de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului!

Conform comunicatului Guvernului pe lista şedinţei de astăzi se vor discuta următoarelor proiecte de acte normative:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Acte normative discutate de Executiv în şedinţa de astăzi!

A fost publicată lista actelor normative pe care Guvernul le va discuta în şedinţa de astăzi:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a aprobat două ordonanţe de urgenţă

În şedinţa de ieri executivul a aprobat două ordonanţe de urgenţă, şi anume:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României a semnat luni, 3 octombrie 2022, următoarele decrete:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ultimele ordonanţe de urgenţă discutate de Guvern!

În şedinţa de ieri Guvernul a discutat următoarele proiecte de ordonanţă de urgenţă:

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Procedura adoptării ordonanţelor de urgenţă!

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente a fost completat de Hotărârea nr. 1173/2022.

Ca procedură de adoptare a ordonanţelor de urgenţă avem în vedere următoarele:

1.Curtea Constituţională a statuat că Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod cumulativ: existenţa unei situaţii extraordinare, reglementarea acesteia să nu poată fi amânată şi urgenţa să fie motivată în cuprinsul ordonanţei de urgenţă.

Pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă este necesară existenţa unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public.

Potrivit legislaţiei, Guvernul trebuie să demonstreze şi faptul că măsurile în cauză nu sufereau amânare, practic, că nu exista vreun alt instrument legislativ ce ar fi putut fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative.

Urgenţa reglementării apare atunci când o situaţie extraordinară, care se abate semnificativ de la obişnuit, este preexistentă urgenţei, este cuantificabilă şi obiectivă, determină, prin aceste caracteristici, necesitatea reglementării imediate, fără întârziere, a unor măsuri prompte şi adecvate, în lipsa cărora ar exista riscul iminent al producerii unor consecinţe negative de natură să afecteze un anumit interes public sau chiar drept fundamental.

2.Proiectele de ordonanţă de urgenţă se transmit de către iniţiator Ministerului Justiţiei în original numai după obţinerea tuturor avizelor autorităţilor publice interesate în aplicare. Ministerul Justiţiei analizează şi avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituţionalităţii, legalităţii şi tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere, încheind operaţiunile din etapa de avizare.

3.Forma proiectului de ordonanţă de urgenţă, rezultată după finalizarea procesului de avizare interministerială şi obţinerea avizului de legalitate al Ministerului Justiţiei, este supusă avizării Consiliului Legislativ

Avizul Consiliului Legislativ este consultativ, însă proiectele de ordonanţe de urgenţă se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ cu privire la legalitatea măsurilor preconizate şi la modul în care sunt realizate cerinţele anterior menţionate.

4.Ca o ultimă etapă, după obţinerea tuturor avizelor, proiectele de ordonanţă de urgenţă sunt prezentate în reuniunea de lucru pregătitoare în vederea includerii lor pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative adoptate de Guvern!

Conform comunicatului, Guvernul a aprobat următoarele acte normative în ultima şedinţă din data de 23 septembrie:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Propuneri de îmbunătățire a proiectului de OUG pentru modificarea Legii educaţiei naţionale

În urma dezbaterii publice a proiectului Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin care se asigură cadrul legal pentru plata/decontarea transportului elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu au fost agreate 7 propuneri de îmbunătățire a proiectului de act normativ:

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificarea OUG privind concediul pentru creșterea copiilor

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat în dezbatere publică Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.