Tag-Archive for » organe judiciare «

Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză este necesară şi opinia unui expert.

Dispunerea efectuării expertizei este prevăzută în art. 172 C. procedură penală. În alin. 12) al aceluiaşi articol se prevede că după finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se poate dispune efectuarea unei expertize. Mai mult …

Ministerul Justiţiei a publicat o serie de precizări referitoare la punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi a altor legi din domeniul justiţiei penale precum Legea privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Legea privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune şi Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aflate la nivel de proiect momentan. Proiectele acestor legi care cuprind dispoziţii procesual penale au propusă ca dată de intrare în vigoare 01 februarie 2014, însă nu este o data stabilită deoarece acestea încă se află în dezbatere. Aceste priecte au fost elaborate în cadrul Ministerului Justiţiei, în anul 2010, fiind supuse dezbaterii publice prin afişarea pe site-ul Ministerului începând din luna mai a anului 2011. Referitor la utilizarea comunicărilor on-line de către persoanele condamnate aflate în executarea pedepsei prevăzută în Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de concretizat că prin accesul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate la internet se are în vedere strict comunicarea dintre deţinut şi familie.
Proiectele de lege aprobate de Guvern vor fi înaintate spre dezbatere şi adoptare Parlamentului unde pot avea modificări. De asemnea, de menţionat că reglementarile propuse nu au efect imediat ci se vor aplica cel mai devreme începând din luna februarie 2014.