Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Lămuriri ANAF privind inspecțiile fiscale

În contextul informațiilor apărute în mediu online conform cărora inspectorii ANAF au „plan de sume suplimentare”, pe care să le stabilească firmelor aflate în control, iar cei care nu-l îndeplinesc primesc note mici, ANAF precizează următoarele:

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Procedura de restituire TVA aferente achizițiilor de bunuri efectuate de entitățile nonprofit

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante

Ordinul nr. 2045/2023 prevede modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Procedura anulării obligațiilor fiscale ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse!

Ordinul nr. 906/2023 prevede aprobarea Procedurii pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale.

Categories
Fiscalitate Ştiri

ANAF a publicat Broșura procedurii de mediere

Procedura de mediere se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somației și care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intenția de mediere.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Procedura de distribuire a sumelor reprezentând redevenţa obţinută prin concesionare

Ordinul nr. 4158/2022 prevede aprobarea Procedurii de distribuire a sumelor reprezentând redevenţa obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.

Concesionarii depun la organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor bugetare datorate de aceştia un borderou de distribuire a redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase care se virează la bugetele locale.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

A fost aprobată Procedura de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată

Procedură se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procesul – verbal de sancţionare în domeniul achiziţiilor se întocmeşte în trei exemplare

Ordinul nr. 1174/2022 prevede metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Fiscalitate Ştiri

Profesioniştii sunt alertaţi de către organul fiscal cu privire la neexecutarea unor obligaţii

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative a fost modificată de Legea nr. 216/2022.

Profesioniştii sunt alertaţi de către organul fiscal cu privire la neexecutarea unor obligaţii şi le sunt puse la dispoziţie gratuit informaţii cu privire la soluţiile de redresare prevăzute de lege prin intermediul unei pagini de internet.

Categories
Articole Fiscalitate

Noutăţi! Procedura de angajare a răspunderii solidare

În Monitorul Oficial nr. 342/2022 a fost publicat Ordinul nr. 431/2022 pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Organele fiscale locale competente în executarea silită a debitorului sunt îndreptăţite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a obligaţiei de plată datorate bugetelor locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.