Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Procedura de distribuire a sumelor reprezentând redevenţa obţinută prin concesionare

Ordinul nr. 4158/2022 prevede aprobarea Procedurii de distribuire a sumelor reprezentând redevenţa obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.

Concesionarii depun la organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor bugetare datorate de aceştia un borderou de distribuire a redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase care se virează la bugetele locale.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

A fost aprobată Procedura de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată

Procedură se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procesul – verbal de sancţionare în domeniul achiziţiilor se întocmeşte în trei exemplare

Ordinul nr. 1174/2022 prevede metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Fiscalitate Ştiri

Profesioniştii sunt alertaţi de către organul fiscal cu privire la neexecutarea unor obligaţii

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative a fost modificată de Legea nr. 216/2022.

Profesioniştii sunt alertaţi de către organul fiscal cu privire la neexecutarea unor obligaţii şi le sunt puse la dispoziţie gratuit informaţii cu privire la soluţiile de redresare prevăzute de lege prin intermediul unei pagini de internet.

Categories
Articole Fiscalitate

Noutăţi! Procedura de angajare a răspunderii solidare

În Monitorul Oficial nr. 342/2022 a fost publicat Ordinul nr. 431/2022 pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Organele fiscale locale competente în executarea silită a debitorului sunt îndreptăţite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a obligaţiei de plată datorate bugetelor locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.

Categories
Articole Fiscalitate

Procedura de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată!

Procedura de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central a fost aprobată de Ordinul nr. 1767/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1072/2021.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

A fost aprobată procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor acordată de către ANAF

A fost aprobată procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor acordată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei.

În acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 998/2021, Ordinul nr. 1233/2021.

Cu data 19 octombrie 2021 orice altă dispoziţie contrară privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor acordate de către organul fiscal central îşi încetează aplicabilitatea.

Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii declarative/de plată şi/sau fiscale/contabile.

Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă, contribuabilii se adresează cu cereri privind problematica fiscală, precum şi cea în domeniul tehnologiei informaţiei, după caz, organelor fiscale competente direct, prin reprezentantul legal sau prin împuternicit ori reprezentant fiscal.

În cazul în care se constată că un contribuabil adresează mai multe cereri, sesizând aceeaşi problemă, acestea se conexează, contribuabilul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate cererile depuse.

Potrivit ştirilor juridice, cererile contribuabililor se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare.

Termenul de soluţionare poate fi prelungit în situaţia în care sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru soluţionarea cererii sau în cazuri excepţionale, atunci când problematica supusă analizei este complexă şi/sau sunt necesare puncte de vedere de la alte structuri de specialitate, alte instituţii sau autorităţi publice, inclusiv de la Comisia Europeană sau alte organisme internaţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

La nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale va fi prezentă o persoană de asistenţă pentru completarea declaraţiei unice

Ordinul 966/2021 prevede modificarea alin. (1) al art. 5 din Procedura de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.938/4.735/2018.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Noutăţi! Procedura de implementare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

În Monitorul Oficial nr. 766/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1191/2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Categories
Articole Economie Fiscalitate

Procedura eşalonării la plată. Noutăți

Procedura eşalonrii la plată se aplică obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de organul fiscal central a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eşalonare la plată.