Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ce proiecte de acte normative au fost incluse în şedinţă Guvernului?

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinţei Guvernului României de ieri.

I. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier.
2. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ordonanţa referitoare la modalitatea de gestionare a deşeurilor ar putea fi aprobată în perioada următoare

Ordonanţa pentru modificarea Legii privind regimul deşeurilor şi a Legii referitoare la modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje ar putea fi aprobată în următoarele două săptămâni, a declarat vicepremierul şi ministru al Mediului.

Categories
Articole Contencios-administrativ

Legea contenciosului administrativ sub controlul constituţionalităţii!

Legislaţia prevede că persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe poate introduce acţiune la instanţa de contencios administrativ, însoţită de excepţia de neconstituţionalitate, în măsura în care obiectul principal nu este constatarea neconstituţionalităţii ordonanţei sau a dispoziţiei din ordonanţă.

Această posibilitate este reglementată de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Potrivit art. 9 alin. 4 şi 5 din lege în situaţia în care decizia de declarare a neconstituţionalităţii este urmarea unei excepţii ridicate în altă cauză, acţiunea poate fi introdusă direct la instanţa de contencios administrativ competentă, în limitele unui termen de decădere de un an, calculat de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Iar acţiunea prevăzută de prezentul articol poate avea ca obiect acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanţe ale Guvernului, anularea actelor administrative emise în baza acestora, precum şi, după caz, obligarea unei autorităţi publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operaţiuni administrative.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Schimbări importante în privința selectării managerilor unităților sanitare publice

hexi-pharma01-465x390

Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care aduce schimbări importante în privința selectării managerilor unităților sanitare publice.

Prin această ordonanță de urgență se lărgeşte sfera persoanelor care pot ocupa această funcţie. Astfel, selecția managerilor se va putea face și din rândul altor categorii de specialişti cu experienţă şi abilităţi de conducere dovedite. Nu va fi obligatoriu să fie cadru universitar sau medic primar, cum a fost până în prezent.

De asemenea, au fost extinse și incompatibilitățile pentru manager şi ceilalţi membri ai comitetului director. Astfel, aceste funcții devin incompatibile cu cele de conducere, administrare şi control la nivelul partidelor politice sau al societăţilor comerciale.

Pentru ocuparea acestor funcţii vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezintă metoda cea mai obiectivă şi transparentă pentru desemnarea celei mai potrivite persoane.

Potrivit actului normativ, condițiile de exercitare a activităților de manager vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății și prin contractul de management.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Modificări asupra programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

fructe-scoli

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 12 octombrie 2016, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli.

Actul normativ prevede că:

  • începând cu anul şcolar 2016-2017, de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore.
Categories
Domeniul energetic Ştiri

S-a modificat Legea energiei electrice şi a gazelor naturale

anre

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 11 octombrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Ordonanța de urgenţă prevede următoarele modificări:

  • furnizorului de gaze naturale i se adaugă obligația de a achiziţiona gazele naturale pe care le furnizează clienţilor casnici, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie a gazelor naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi;
  • în perioada 1 decembrie 2016-31 decembrie 2017, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, are obligaţia să încheie contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de vânzător;
  • în perioada 15 iulie 2014-30 noiembrie 2016, producătorii de gaze naturale din România sau afiliaţii acestora, după caz, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie, destinată consumului intern, în conformitate cu reglementările emise de ANRE;
  • în perioada 1 ianuarie 2015-30 noiembrie 2016, furnizorii licenţiaţi au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţe centralizate, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.
Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea educaţiei fizice şi sportului se modifică

sports balls over a grey background

În Monitorul Oficial nr. 773 din 4 octombrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

Actul normativ prevede următoarele modificări:

  • în îndeplinirea atribuţiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului şi Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor cu sau fără nevoi speciale pentru acelaşi tip de performanţe, obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale;
  • se introduce art. 67^1, unde sunt enumerați cei care pot fi considerați participanți la activitatea sportivă;
  • în cuprinsul legii, sintagma “salarii medii brute pe economie” se înlocuieşte cu sintagma “câştiguri salariale medii brute pe economie”;

De asemenea, OUG clarifică şi modul în care se calculează rentele viagere, eliminând inechităţile actuale şi stabilind o manieră de calculare a rentelor lipsită de echivoc şi în conformitate cu valoarea perforanţelor obţinute.

Categories
Bugete Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

Plata suplimentară a gărzilor, în curând

medic_73035700

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat că plata suplimentară a gărzilor va fi reglementată printr-o ordonanţă de urgenţă, în săptămânile care urmează.

Medicii, precum şi conducerea spitalelor, nu au de ce să-şi facă griji pentru că vor exista fonduri pentru această suplimentare la plata gărzilor. Banii vor veni de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Întrebat despre faptul că unii medici ar refuza să semneze contractele de gărzi, ministrul Sănătăţii a spus: “Este libertatea fiecăruia“. “În acelaşi timp, trebuie să avem în vedere că noi, cu toţii, sunt sigur că medicii, la fel ca toţi pacienţii şi la fel ca noi toţi ceilalţi, ne dorim să avem spitale funcţionale. Spitale funcţionale, în cazul spitalelor de urgenţă, înseamnă spitale unde există şi linie de gardă”, a subliniat Voiculescu.

“Nu văd niciun motiv, altele decât cele care nu legătură cu realitatea, ca medicii să nu semneze aceste contracte de gărzi”, a spus Voiculescu.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Cazierul judiciar se va solicita doar între instituţii

semndoc

La începutul ședinței de Guvern din 28 iunie, premierul Dacian Cioloș a spus că Guvernul stabilește prin ordonanță de urgență că instituțiile nu vor mai cere de la cetățean cazierul judiciar, urmând să-l obţină singure de la instituţiile abilitate.

După intrarea în vigoare a ordonanţei, “instiţutiile abilitate vor trebui să se organizeze pentru a putea transmite direct aceste date”.

Dacian Cioloş a mai precizat că copiile buletinelor de identitate vor putea fi trimise de acum încolo şi pe e-mail, iar “în termen de 30 de zile instituţiile au obligaţia să anunţe adresa de mail”.

De asemenea, Guvernul elimină copiile legalizate pentru o serie de documente, astfel că se vor face exemplare “conform cu originalul”.

Categories
Alegeri Articole Autorităţi şi instituţii publice

Referendumul local poate avea loc în aceeași zi cu alegerile locale?

referendum

 

Latinii spuneau că „vox populi, vox Dei” (vocea poporului, vocea lui Dumnezeu) dorind să arate că o decizie trebuie luată cu votul majorității care hotărăște. A devenit un slogan în care politicienii par să creadă și îl tot invocă mai ales în perioadele electorale. Realitatea este că acest dicton a fost scos din context de o persoană care a avut interesul să-l promoveze în scopul de a crea senzația că masele sunt cele care decid. Și pare că a funcționat…

Care este istoria acestui dicton? În realitate, fraza originală aparține lui Alcuin din York care era un învățat englez, teolog, profesor și era un apropiat al regelui Carol cel Mare. Într-o scrisoare către acest rege Alcuin scria: „Nu ascultați celor care pretind că Vocea Poporului este Vocea lui Dumnezeu, pentru că vacarmul maselor este întotdeauna apropiat nebuniei.” Ulterior,  cele patru cuvinte au fost scoase din acest context și reprezintă un dicton cu un puternic impact asupra maselor cărora li se lasă impresia că puterea de decizie se află în mâinile lor.