Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Conferirea Semnul onorific În Serviciul Patriei funcționarilor publici

parteneriatMinisterul Justiției a lansat în dezbatere proiectul de Ordin pentru pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcționarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acestei.

Programul legislativ arată că semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, în condiţiile prevăzute de lege, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

De asemenea, potrivit proiectului de act normativ, pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi 25 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acesteia, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ  condiţiile:

  • să aibă o vechime de 15, 20 şi 25 ani în calitate de funcţionar public cu statut special, ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate;
  • să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin “bun” cu ocazia evaluării activităţii profesionale din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.