Tag-Archive for » ordine publica «

Parlamentul European a aprobat în plen înfiinţarea unui instrument UE menit să verifice investiţiile străine directe (ISD) pe criterii de securitate pentru a proteja sectoarele strategice, informează un comunicat de presă al instituţiei.

Este primul instrument la nivelul UE menit să verifice investiţiile străine directe pe criterii de securitate şi ordine publică, acoperă ISD făcute de companii de stat netransparente în sectoare şi tehnologii strategice, şi cele cu impact asupra programelor şi proiectelor europene.

Mai mult …

ICCJ a admis recent, potivit noutăţilor legislative, un recurs în interesul legii cu privire la competenţa materială.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 16 octombrie 2018, a fost publicată Decizia nr. 17/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava privind interpretarea dispozițiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) și (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă necompetența materială procesuală a secției/completului specializat este o excepție de ordine publică sau privată. Mai mult …

Stema_MAI
În cadrul şedinţei Guvernului din 2 noiembrie a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă, potrivit căreia Direcţia Generală de Protecţie Internă se va înfiinţa în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi va funcţiona ca structură specializată cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, din aria de competenţă a acestui minister.

Potrivit noului act normativ, DGPI se va integra în arhitectura sistemului naţional de securitate şi va contribui la realizarea misiunilor MAI alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Imigrări, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Agenţia Naţională Antidrog şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane.

În ceea ce priveşte competenţele, DGPI va desfăşura activităţi de informaţii, contrainformaţii şi protecţie în scopul identificării, prevenirii şi contracarării ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional şi capacitatea operaţionala a MAI.

politia romanaDe multă vreme se afirmă că există un deficit de personal la nivelul instituțiilor MAI și, pe de altă parte, o carieră în poliție rămâne (încă) atractivă pentru numeroși tineri. Dat fiind numărul de posturi vacante în poliție, au fost impuse recent, pe cale legislativă, o serie de măsuri. Alte prevederi de dată recentă se referă la actualii polițiști și a lor carieră, la avansarea în funcție și la modificarea raporturilor de muncă. Dacă au fost inspirate ori ba va arăta-o timpul. Viitorul! Mai mult …

alegeri

Potrivit unui anunţ al ministrului Afacerilor Interne, Petre Tobă, un buget de 350.663.000 de lei a fost alocat pentru organizarea alegerilor locale din 5 iunie.

Ministrul a mai precizat că la nivel judeţean s-a efectuat deja evaluarea cu privire la riscul pentru ordinea publică. Astfel, sunt pregătiţi 50.000 de poliţişti, jandarmi şi pompieri,  iar circa 30.000 vor fi destinaţi pentru paza birourilor de circumscripţie şi a centrelor de vot.

La nivel naţional, 18.616 secţii de votare vor fi organizate pentru alegerile locale.

politia-locala-arad

Liberalii propun modificarea Ordonanţei nr. 62/2010 care reglementează Statutul Poliţiei Locale, astfel încât un agent de ordine publică să revină la 500, nu la 1000 de cetăţeni, cum prevede legislaţia actuală.

Iniţiativa legislativă a fost depusă de către candidatul PNL la Primăria Sectorului 1, deputatul Alexandru Nazare.

„Numărul agenţilor de ordine publică este foarte mic şi lucrul acesta îl reclamă oamenii” a mai spus Nazare.

În cadrul unei conferinţe, deputatul Alexandru Nazare a făcut şi un apel public la miniştrii Transporturilor, Educaţiei şi Culturii să accepte sau să urgenteze preluarea de către administraţia Bucureştiului şi a Sectorului 1 a unor obiective aflate în patrimoniul acestor ministere.

cc

Ministerul Justiției a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranșei a treia aferente anului 2016.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2015 cu suma de 95.859 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi cu suma de 1.010 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale adminiatraţiei publice, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – „Acţiuni generale”. Mai mult …

computer

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, proiectul de lege se referă la modificarea art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 26/1994, în sensul precizării faptului că instituţiile publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pot înfiinţa popote/bucătării de unitate şi în sediile în care își desfășoară activitatea, nu numai în unităţile subordonate şi în garnizoane.

Potrivit expunerii de motive, proiectul propune egalizarea baremurilor calorice ale normelor de hrană a persoanelor reţinute sau arestate preventiv, cu cel al persoanelor condamnate, considerându-se că nu există justificare pentru diferenţa de tratament între cele două categorii de persoane private de libertate.

De asemenea, în proiect mai este propusă şi stabilirea unor baremuri calorice minime pentru normele de hrană ale persoanelor private de libertate, având ca fundamentare determinări efectuate de specialiştii nutriţionişti, în ceea ce priveşte necesarul zilnic de aport caloric al unei persoane.

parteneriatMinisterul Justiției a lansat în dezbatere proiectul de Ordin pentru pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcționarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acestei.

Programul legislativ arată că semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, în condiţiile prevăzute de lege, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

De asemenea, potrivit proiectului de act normativ, pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi 25 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acesteia, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ  condiţiile:

  • să aibă o vechime de 15, 20 şi 25 ani în calitate de funcţionar public cu statut special, ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate;
  • să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin „bun” cu ocazia evaluării activităţii profesionale din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.