Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi prevederi privind conducerea contabilităţii instituţiilor publice

Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia au fost completate de Ordinul nr. 27/2021.

Categories
Sănătate Ştiri

Lista naţională a experţilor medicali va fi actualizată

În Monitorul Oficial nr. 10/2021 a fost publicat Ordinul nr. 2157/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali.

Categories
Economie Ştiri

Noutăţi privind eliberarea permiselor de exploatare

Ordinul nr. 394/2020 a modificat Instrucţiunile privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009.

Categories
Sănătate Ştiri

Modificări privind Normele Tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative

Ordinul nr. /2020 prevede modificarea şi completarea Normelor Tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

A crescut valoarea nominală a tichetului de masă!

Pentru semestrul II al anului 2020, începând cu luna octombrie 2020, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, nu poate depăşi cuantumul de 20,01 lei.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

A fost adoptată Metodologia privind echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate?

A fost aprobată Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

În Monitorul Oficial nr. 896/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5638/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România.

Perioadele de studii pentru care se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cele corespunzătoare învăţământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional şi postliceal nefinalizate cu diplomă.

Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii menţionate va conţine:
a) cerere;
b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – original;
c) documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii şi traduceri autorizate;
d) document de identificare valabil al elevului – copie;
e) alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

Dosarul se depune:
a) la inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
b) la unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Potrivit ştirilor juridice, dosarul se poate depune fizic sau online, conform procedurilor interne stabilite de către inspectoratele şcolare.

Echivalarea se realizează la nivelul ultimei clase absolvite sau în curs de absolvire iar termenul de soluţionare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul şcolar judeţean.

Atenţie! Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modelul actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie economico – financiară

În Monitorul Oficial nr. 868/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2737/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie economico – financiară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bugetul Autorităţii Feroviare Române pe anul 2020 a fost rectificat

În Monitorul Oficial nr. 765/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1652/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Autorităţii Feroviare Române.

Ordinul aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Autorităţii Feroviare Române – AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin.

Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române – AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

Categories
Organizare judiciară

Un proiect prevede aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale

Ministerul Lucrărilor publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică Ordinul privind modificarea Ordinului nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi de modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2068/22.12.2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă va suferi modificări!

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004.