Categories
Organizare judiciară

În ce condiţii vor fi reluate antrenamentele sportive în cantonamente?

În Monitorul Oficial nr. 372/2020 a fost publicat Ordinul nr. 736/2020 privind aprobarea Recomandărilor necesar a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente.

Toţi membrii personalului trebuie să fie întotdeauna informaţi şi atenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor COVID – 19. Informaţiile generale despre COVID – 19 şi simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităţilor de sănătate publică (Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică).

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

A fost aprobat proiectul pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză

În Monitorul Oficial nr. 304/2020 a fost publicat Ordinul nr. 590/2020 pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului – pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză din România.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Preşedintele a retras decoraţia acordată unui spital!

În Monitorul Oficial nr. 274/2020 a fost publicat Decretul nr. 224/2020 privind retragerea unei decoraţii. Retragerea unei decoraţii este o situaţie unică de până acum.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice.Noi reglementări privind organizarea acestuia

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice este un organism consultativ al Ministerului Educaţiei şi Cercetării fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

Categories
Legislaţie utilă

Ordin 26/2020-pentru modificarea Ordinului nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în MAI

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ORDIN
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim – ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministrul Afacerilor Interne poate delega dreptul de a semna în numele său!

Ministrul afacerilor interne coordonează la nivel strategic întreaga activitate a unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul ministerului.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost pusă în dezbatere Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Necesitatea elaborării proiectului de ordin comun, se impune ca urmare a modificărilor legislative apărute în domeniul asigurărilor sociale, precum și a celor din domeniul legislației fiscale, în sensul adaptării corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112  ”Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia.

Categories
Articole Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Cum se efectuează triajul pacienţilor din structurile de primiri urgenţe?

Modul în care se realizează activitatea de triaj în structurile de urgenţă din cadrul unităţilor sanitare din România este stabilit prin Protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe .

Recent, în Monitorul Oficial nr. 251/2019 a fost publicat Ordinul nr. 443/2019 privind protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe.

Categories
Ştiri Transporturi

Înmatricularea maşinilor cu volan pe dreapta ar putea fi restricţionată

Ministerul Transporturilor a elaborat un ordin care restricționează drastic înmatricularea maşinilor cu volan pe dreapta.

Planul Ministerului Transporturilor vizează mai multe aspecte, dar cel concentrat pe mașinile cu volanul pe dreapta a ieșit în evidență. Au fost impuse și alte schimbări la omologarea individuală, certificarea autenticității vehiculelor rutiere și la eliberarea cărții de identitate.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

CCR a admis o excepţie de neconstituţionalitate cu privire la Statutul funcţionarilor publici din penitenciare

Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, potrivit unui comunicat.