Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

A fost adoptată Metodologia privind echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate?

A fost aprobată Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

În Monitorul Oficial nr. 896/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5638/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România.

Perioadele de studii pentru care se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cele corespunzătoare învăţământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional şi postliceal nefinalizate cu diplomă.

Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii menţionate va conţine:
a) cerere;
b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – original;
c) documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii şi traduceri autorizate;
d) document de identificare valabil al elevului – copie;
e) alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

Dosarul se depune:
a) la inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
b) la unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Potrivit ştirilor juridice, dosarul se poate depune fizic sau online, conform procedurilor interne stabilite de către inspectoratele şcolare.

Echivalarea se realizează la nivelul ultimei clase absolvite sau în curs de absolvire iar termenul de soluţionare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul şcolar judeţean.

Atenţie! Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modelul actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie economico – financiară

În Monitorul Oficial nr. 868/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2737/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie economico – financiară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bugetul Autorităţii Feroviare Române pe anul 2020 a fost rectificat

În Monitorul Oficial nr. 765/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1652/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Autorităţii Feroviare Române.

Ordinul aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Autorităţii Feroviare Române – AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin.

Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române – AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

Categories
Organizare judiciară

Un proiect prevede aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale

Ministerul Lucrărilor publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică Ordinul privind modificarea Ordinului nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi de modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2068/22.12.2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă va suferi modificări!

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul privind regimul actelor de studii a fost completat

În Monitorul Oficial nr. 562/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4596/2020 pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016.

Categories
Organizare judiciară

Tarifele pentru serviciile furnizate de ANCPI au fost actualizate

Ordinul nr. 1445/2020 a modificat şi completat Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Categories
Organizare judiciară

A fost aprobată instituirea schemelor de ajutor pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului

A fost aprobată instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat şi administrat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA), privind participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse.

Categories
Organizare judiciară

În ce condiţii vor fi reluate antrenamentele sportive în cantonamente?

În Monitorul Oficial nr. 372/2020 a fost publicat Ordinul nr. 736/2020 privind aprobarea Recomandărilor necesar a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente.

Toţi membrii personalului trebuie să fie întotdeauna informaţi şi atenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor COVID – 19. Informaţiile generale despre COVID – 19 şi simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităţilor de sănătate publică (Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică).

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

A fost aprobat proiectul pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză

În Monitorul Oficial nr. 304/2020 a fost publicat Ordinul nr. 590/2020 pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului – pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză din România.