Tag-Archive for » ordin de protecţie «

În ultimul timp s-a vorbit foarte mult despre prevenirea şi commbaterea violenţei în familie, dorindu-se unele măsuri care să înăsprească sancţiunile.

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie prevede în art. 27 alin. 1) că cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii. Cererile se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie. Mai mult …

Guvernul a aprobat în ședința din 8 februarie, proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, preoiect ce reglementează Ordinul de protecție provizoriu (OPP), un instrument în materie administrativă, care îi va permite polițistului să intervină rapid în situațiile de pericol iminent pentru sănătate și securitatea victimei violenței domestice și să înlăture de îndată agresorul din domiciliu.

Ordinul de protecție provizoriu este diferit de Ordinul de protecție (OP), care este deja reglementat prin lege din anul 2012. Practic, Ordinul de protecție provizoriu este un instrument complementar Ordinului de protecție, care se emite de către polițist, de îndată, cu caracter executoriu, fără termen și fără somație, având valabilitate de 5 zile, cu posibilitate de prelungire până la emiterea Ordinului de protecție. Mai mult …

Pe fondul creșterii faptelor de violență domestică, legiuitorul a decis ca victima să poată fi apărată de agresorul său prin emiterea unui ordin de protecție. Acesta se emite la cererea victimei de către instanța de la domiciliul acesteia pe o durată de 6 luni cu posibilitatea prelungirii. Ordinul se emite în 72 de ore de la depunerea cererii. Acțiunea este scutită de taxă de timbru, iar instanța poate amâna pronunțarea cel mult 24 de ore urmând să motiveze hotărârea în 48 de ore de la pronunțare.

Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecție este supusă recursului în 3 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților și de la comunicare dacă s-a dat fără citarea lor. Rețineți că ordinul de protecție este executoriu. Cel care încalcă ordinul de protecție săvârșește infracțiunea de nerespectare a hotărârii judecătorești, iar pedeapsa este închisoarea de la o lună la un an. Mai mult …

Protecţia cetăţenilor împotriva oricăror forme de violenţă chiar şi violenţă în familie a devenit prioritară pentru Ministerul Muncii.

În prezent, amploarea şi gravitatea fenomenului violenței domestice în România lansează semnale îngrijorătoare, mergând până la decesul victimelor, astfel încât acestea reclamă, în mod imperios, măsuri active, care, pe de o parte, să limiteze fenomenul prin măsuri de prevenire și de gestionare a recidivei faptelor de violență, din perspectiva agresorilor, iar, pe de altă parte, să vină în sprijinul victimelor acestor violenţe.

Astfel, potrivit ştirilor juridice, a fost lansat în dezbatere publică un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Mai mult …

downloadPersoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe măsuri – obligaţii sau interdicţii.

Este normal să ne întrebăm dacă violenţa trebuie să fie concretizată fizic, în acest scop vom analiza o decizie pronunţată de instanţă. Mai mult …

417f5d418e666f78c0fae7d73245cf15Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind combaterea violenţei în familie care stabileşte obligaţia instanţelor de judecată de a pronunţa ordine de protecţie în maximum 72 de ore de la depunerea cererii în cazurile de violenţă.

Proiectul legislativ care modifică dispoziţiile Legii nr. 217/2013 privind combaterea violenţei în familei a fost adoptat cu 307 de voturi „pentru”, 1 „împotrivă” şi o abţinere.

Astfel, actul normativ prevede că „cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii”, urmând ca aceasta să fie judecată în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.

„Legea vine în ajutorul tuturor victimelor care de cele mai multe ori, din cauza măsurilor premergătoare, a procedurilor de regularizare destul de anevoioase ajung să obţină ordine de protecţie mult mai târziu faţă de momentul în care efectiv au nevoie de asemenea măsuri din partea instanţelor de judecată”, a afirmat Valeria Schelean, deputat PNL.

lc
La 9 decembrie 2015, Guvernul României a adoptat proiectul de lege care prevede ca ordinul de protecție pentru victimele violenței în familie să fie emis în cel mult 72 de ore de la depunerea cererii. Documentul a fost inițiat de deputatul PNL Valeria Schelean, alături de un număr important de alți parlamentari liberali.

Potrivit legislaţiei în vigoare ordinul de protecție în România ajungea să fie emis, în medie, la 33 de zile de la depunerea solicitării, însă odată cu emiterea ordinului de protecție în cel mult 72 de ore victimele violenței în familie vor avea parte de mai multă siguranță și astfel mai multe femei vor fi încurajate să apeleze la acest instrument juridic.

exequaturRomânia ca membră UE are obligația de a-și armoniza propria legislație cu Regulamentele adoptate la nivelul Uniunii, în scopul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială.

În prezent, OUG 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE reglementează: procedura de eliberare, rectificare sau retragere a certificatului titlului executoriu european, stabilește competența tribunalului în soluționarea cererilor de recunoaștere și încuviințare a executării (exequatur), specifică care sunt instanțele competente pentru eliberarea certificatelor care atestă că o hotărâre pronunțată de o instanță română este definitivă și executorie. Mai mult …

descărcare

Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a anunţat, în cadrul Conferinţei de celebrare a intrării în vigoare a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, numită Convenţia de la Istanbul, că Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi lucrează la introducerea ordinului de protecţie în regim de urgenţă, pentru a oferi victimelor violenţei domestice o protecţie şi mai ridicată.

De asemenea ministrul a menţionat şi despre adoptarea HG nr. 1156/2012 privind aprobarea strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013 – 2017 şi a Planului operaţional pentru implementarea acesteia, arătând că obiectivul principal al acestor documente este reducerea gradului de toleranţă faţă de fenomenul violenţei.

Victima violenţei în familie are dreptul la respectarea personalităţii, demnităţii şi vieţii sale private, la protecţie specială, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare, asistenţă medicală gratuită, socială, consiliere şi asistenţă juridică gratuită.

Victima poate să ceară ordin de restricţie care prevede evacuarea agresorului de la domiciliul comun, păstrarea distanţei de minim 200 de metri faţă de persoana vătămată, interzicerea oricărui contact telefonic, corespondenţe. Acest ordin de interdicţie nu poate depăşi 2 ani.