Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Au fost aprobate Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare

În Monitorul Oficial nr. 943/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1335/2020 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane.

Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciului social.