Categories
Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Noutăți privind procedura de concordat preventiv

Operatorii economici aflaţi într-o procedură de concordat preventiv, deschisă înainte de 17 iulie 2022, au dreptul de a solicita prelungirea termenului pentru satisfacerea creanţelor stabilite prin concordat cu încă 24 de luni.

Potrivit Legii nr. 49/2023 prevederile se aplică operatorilor economici care au mai beneficiat de prelungiri ale concordatului preventiv.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate Norme pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat

Ordinul nr. 1623/2022 prevede aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.

Normele de completare a declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

Categories
Economie Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri Taxe/Impozite

Nota de plată trebuie să conţină şi o altă rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacşiş

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a fost modificată de Legea nr. 376/2022.

Prin bacşiş se înţelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – «Restaurante», 5630 – «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor».

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Operatorii economici pot solicita elaborarea unor noi calificări profesionale!

Ordinul nr. 5735/2022 prevede aprobarea Metodologiei de elaborare şi actualizare a calificărilor profesionale şcolarizate prin învăţământul preuniversitar.

Calificarea reprezintă un rezultat formal al unui proces de evaluare şi validare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut, ca urmare a învăţării, rezultate la anumite standarde prestabilite.

Categories
Achiziţii publice Articole

Normele metodologice privind Registrul utilajelor au fost aprobate!

Au fost aprobate Normele metodologice privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii Transporturi

A fost aprobat modelul formularului 179 “Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”

Ordinul nr. 1363/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 754/2022, prevede aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 “Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”.

Categories
Articole Fiscalitate

Noutăţi privind factura electronică RO e – Factura

Legea nr. 139/2022 prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e – Factura şi factura electronică în România.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Ministerul Finanţelor continuă demersurile în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor

Ministerul Finanţelor continuă demersurile în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, cu accent pe prevenirea, combaterea evaziunii fiscale precum și îmbunătățirea gradului de colectare a TVA.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Modificări ale condiţiilor generale asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică

Ordinul nr. 25/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 163/2015 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se înfiinţează Registrul utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor

Se înfiinţează Registrul utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.

Hotărârea nr. 342/2022 aprobă mecanismul pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.