Tag-Archive for » operator «

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 810 din data de 21 septembrie 2018, a fost publicată Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, din 18.09.2018.

Tarifele de distribuție se aplică în baza contractelor de distribuție tuturor utilizatorilor racordați la rețeaua electrică de distribuție a operatorului de distribuție, în concordanță cu nivelul de tensiune la care este introdusă/extrasă energia electrică.

Operator de distribuție este persoană juridică, titulară a licenței de distribuție a energiei electrice, care deține o rețea electrică de distribuție pe care o exploatează, întreține, modernizează, dezvoltă și care deține concesiunea serviciului de distribuție a energiei electrice. Operatorul de distribuție concesionar distribuie energie electrică la mai mult de 100.000 de clienți finali. Mai mult …

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor) a fost pus in aplicare in toate statele membre ale Uniunii Europene incepand cu data de 25 mai 2018.
Un element de noutate pe care acest act normativ european il aduce in peisajul juridic romanesc il reprezinta instituirea obligativitatii desemnarii la nivelul operatorului sau persoanei imputernicite de operator, in anumite cazuri, a unui responsabil cu protectia datelor. Mai mult …

Cadrul legal aplicabil preparatelor, substanţelor, plantelor, ciupercilor sau combinaţiilor acestora susceptibile să aibă efecte psihoactive, asemănătoare celor determinate de substanţele sau preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele sau substanţele aflate sub control naţional este stabilit prin Legea nr. 194/2011.

Această lege prevede şi sancţiuni conform art. 16 din legea menţionată. Astfel, fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Iar fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Mai mult …

Ideal ar fi ca, în viață, să nu ne reducem așteptările, pentru a le aduce la același nivel cu performanțele de moment, ci să ne sporim nivelul de performanță, pentru a-l aduce la nivelul așteptărilor și aspirațiilor. Cum evaluăm performanța, în general? Dacă, la nivel strict individual, ne putem evalua activitatea ținând seama de trecutul personal sau ne putem compara cu alte persoane, la nivel organizațional trebuie să existe un set de standarde, pentru a cunoaște cu acuratețe unde ne situăm și unde ar trebui să ajungem. Mai mult …

acntntTot mai des întâlnite sunt acele situații în care, la scurtă vreme de la publicarea unei reglementări în „Monitorul Oficial”, survine necesitatea modificării sale. Când vine vorba despre o reglementare fiscală, sunt maxime șansele de-a se petrece acest fenomen.

Legislația fiscală nu doar că se dezvoltă precum Făt-Frumos, care creștea într-un an cât alții-n trei, dar mai trece și prin periodice intervenții și facelift-uri, mai abitir ca o celebritate hollywoodiană terifiată de primele semne de îmbătrânire. Astfel, din schimbare în modificare, actele normative ajung de nerecunoscut. Și totuși trebuie să fie (re)cunoscute! Mai mult …

aqstVremurile actuale vor rămâne în istoria umanității ca o etapă a dezvoltării accelerate a aplicațiilor inteligenței artificiale. Procesul de informatizare la care este martoră generația noastră constituie un salt tehnologic epocal. Episoade istorice comparabile? La vremea lor, răspândirea agriculturii și industrializarea.

Actualmente, un om obișnuit are la îndemână, în buzunar, dispozitive bazate pe tehnologii care, cu doar câteva decenii în urmă, erau prezentate în filmele și romanele SF. Influența informatizării e vizibilă pretutindeni. De voie și de nevoie, au survenit semnificative schimbări și la nivelul instituțiilor statului, al administrației publice. Altfel nici nu se putea! Mai mult …

ap-2014-2020.1

Printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul a aprobat preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a Programului RO 05 – Eficiență energetică în calitatea de operator de program, în locul Ministerului Economiei, având în vedere modificările și completările aduse în acest sens Memorandumului de Înțelegere aferent Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, a cărui formă nouă a intrat în vigoare la data de 20 aprilie 2016.

Modificările și completările aduse acestui Memorandum semnat între România și statele donatoare implică necesitatea asigurării de către noul operator de program (OP) a părții de co-finanțare aferentă programului, în cuantum de 15%.

Transferul de atribuții între cele două ministere a fost aprobat deoarece, în absenţa acestei măsuri nu ar fi existat bază legală națională în vederea solicitării către Ministerul Finanțelor Publice și virării de către acesta a sumelor aferente cofinanțării necesare implementării Programului RO 05 și pentru a nu exista riscul blocării implementării proiectelor din cadrul programului.

De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene este deja desemnat operator de program pentru următoarele domenii de finanțare: Monitorizarea mediului și planificare și control integrat și Eficiență energetică din Mecanismul financiar SEE 2009-2014 și Întărirea capacității și cooperarea instituțională între instituțiile publice, autoritățile locale și regionale românești și norvegiene din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.

grpTotul se transformă, dar nimic nu se pierde. De preferat este ca, în genere, materiile reziduale rezultate din procesele de producție industrială să nu fie irosite, atunci când prezintă valoare economică. Oricine a avut cât de cât de-a face cu procesul – gospodăresc sau industrial, de obținere a vinului, știe că în urma acestuia rămân și ceva „subproduse”. Mai pe românește, cine face vin se alege, vrea nu vrea, și cu… tescovină. Mai mult …

guvern
Guvernul a luat o serie de măsuri în scopul întăririi disciplinei financiare a operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

În acest sens, printr-o Ordonanță adoptată, se modifică și completează O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Actul normativ stabilește termenul de 45 de zile de la data intrării în vigoare a bugetului de stat pentru prezentarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în vederea aprobării, organelor administrației publice centrale. Același termen, de 45 de zile de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor este menționat și pentru prezentarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară. Mai mult …

Categorii: Bugete, Ştiri  Etichete: , ,  Lasa un comentariu

finante-shutterstock
Ministerul Finanţelor Publice a pus în dezbatere publică proiect Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015 şi a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici la 31 decembrie 2015, precum şi la depunerea lor la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Prezentul proiect de ordin este structurat în prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc raportări contabile anuale. Mai mult …