Tag-Archive for » operator economic «

Premierul a anunţat în debutul şedinţei de Guvern, că vor fi modificate condiţiile privind schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor, permiţând astfel mai multor firme româneşti să poată aplica.

“În cadrul şedinţei de azi vom modifica schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor, cu impact major în economie. Prin acordarea acestei scheme de ajutor de stat, cu un buget anual de 145 de milioane de euro, se obţine un efect multiplicator în economie, prin angrenarea unor investiţii conexe, dar şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii. Prima modificare este dată de faptul că valoarea minimă a investiţiei se va reduce de la 10 milioane de euro la trei milioane de euro, pentru a da posiblitatea multor firme româneşti să poată aplica”, a precizat premierul. Mai mult …

Codul fiscal prevede anumite cazuri în care operatorul economic care se consideră lezat în drepturile sale de o decizie a unei autorități emitente poate formula contestație. Scopul acestei contestații este acela de a putea cere autorității publice emitente sau celei ierarhic superioare reexaminarea deciziei contestate, în senul revocării sau modificării acesteia.

Legiuitorul se referă la  anumite situații în care operatorul economic poate formula contestația: atunci când s-a respins cererea de autorizare a unui loc  ca antrepozit fiscal cel care a depus cererea poate contesta decizia sau când decizia de autorizare pentru un antrepozit fiscal a fost suspendată, revocată sau anulată. Un alt caz este acela în care s-a respins cererea de autorizare a unui destinatar sau expeditor înregistrat sau a fost revocată decizia de autorizare a acestora. Poate formula contestație și importatorul autorizat căruia i-a fost revocată autorizația. Mai mult …

De ani buni de zile statul acordă aceste ajutoare de stat care reprezintă un sprijin financiar acordat unei întreprinderi pe o durată de 3 ani fiscali consecutivi, iar valoarea sa nu depășește 200.000 euro. Sprijinul financiar este acordat de stat sau din resurse de stat, este selectiv și afectează comerțul între statele membre ale Uniunii Europene.

Legiuitorul a considerat util a preciza care este procedura în cazul în care se impune stopare și recuperarea acestor ajutoare de la întreprinderi. Aceste aspecte fac obiectul Ordinului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 793 din 6 octombrie 2017 și prevederile sale se aplică de la publicare. Mai mult …

Proiectul Legii prevenției, inițiat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a primit majoritatea avizelor ministerelor cu atribuții pe zona de control și a intrat în ședința Executivului, într-o primă lectură.

Actul normativ, construit pe principiile de bază ale Codului Economic al României, este structurat pe doi piloni esențiali, și anume crearea cadrului optim de educare și informare a operatorilor economici și identificarea zonei de rezonabilitate în actul de control.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a integrat propunerile de contravenții venite din partea a 17 ministere care au în portofoliul organisme cu atribuții de control. Aproximativ 290 de contravenții au fost introduse, la propunerea ministerelor implicate, sub incidența acestei legi. Este vorba despre fapte care nu se referă la activități unde intenția de a încălca legea este evidentă și care nu prezintă un grad de pericol social ridicat. Aceste contravenții sunt din domeniile fiscal, legislația muncii, agricultură, turism, ape și păduri, protecția mediului, comunicații, educație, protecția consumatorului, administrației locale, afacerilor interne.

Operatorii economici care doresc să îşi desfăşoare activitatea în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică trebuie să fie licenţiaţi conform legii.

O noutate legislativă în ceea ce priveşte licenţierea operatorilor economici este reprezentată de Ordinul nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, publicat în Monitorul Oficial nr. 271/2017. Mai mult …

imagesPrintr-o scrisoare deschisă, Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa cere premierului Dacian Cioloș să convoace de urgență Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, pentru urgentarea stabilirii nivelului salariului minim brut pe economie garantat în plată pentru anul viitor.

Astfel, CNS Cartel Alfa menţionează că a solicitat acest lucru în repetate rânduri și a precizat că este urgent, astfel încât operatorii economici să fie în măsură să își fundamenteze bugetele pentru anul 2017, în special cei din companiile multinaționale, care trebuie să aprobe bugetele într-o structură de decizie complexă.

“Nu putem accepta culpabilizarea întregii mase de salariați pentru incapacitatea Guvernului de a gestiona politica salarizării unitare în sistemul bugetar. Toate datele arată că lipsa unor politici echilibrate și coerente de distribuire a rezultatelor muncii (în planul politicii fiscale, în planul încheierii și negocierii contractelor colective și al politicii privind salariul minim) face ca să avem o polarizare accentuată a societății, cu o proporție enormă de salariați aflați în risc de sărăcie. Inechitatea socială și sărăcia nu sunt factori de progres, ci dimpotrivă, surse de instabilitate și o frână în dezvoltare”,  se menţionează în scrisoarea deschisă.

scoli-profesionale
Un proverb românesc spune că „meseria este brățară de aur.”  Iată că tinerii români au înțeles, după două decenii în care visau să devină ingineri, economiști, avocați sau profesori, că o meserie pe care și-o însușesc le va asigura o anumită siguranță a zilei de mâine. Meseria este valoroasă la fel ca și aurul care nu-și pierde valoarea și asigură celui care o stăpânește posibilitatea de a se descurca în viață,  aidoma aurului care poate fi preschimbat în bani.

Anii comunismului i-au îndemnat pe mulți părinți să își îndrume copiii spre facultăți ca să o ducă mai bine decât au dus-o ei. Și uite așa, ani la rând, s-a ajuns ca numărul absolvenților de facultate să fie mult mai mare decât nevoile de pe piața muncii, finalul fiind unul previzibil, mulți dintre ei îngroșând numărul șomerilor. Acest fapt, i-a determinat pe mulți tineri să aleagă varianta de a urma o școală profesională care să le asigure o calificare și un loc de muncă. Mai mult …

medicamenteÎn ultimul an, piaţa de retail farmaceutic din România a suferit modificări esenţiale, în condiţiile în care scăderea administrativă a preţurilor la medicamente aplicată în 2015 a micşorat veniturile farmaciilor cu 15%. Astfel, tot mai multe dintre farmaciile independente ajung să depună armele în lupta economică şi să fie preluate de operatori economici mari.

Robert Popescu, preşedintele Asociaţiei Distri­buitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR) a declarat: „Ca trend general în retailul farmaceutic are loc consolidarea accelerată. Există jucători mici care nu mai pot să supravieţuiască datorită dificultăţilor din piaţă, iar cei mai mari reuşesc prin consolidare să captureze o cotă de piaţă importantă. Din nefericire, chiar dacă unele companii au de câştigat din acest lucru, global, pentru piaţă, această situaţie nu este de dorit. Din ce în ce mai multe farmacii independente depun armele în lupta economică şi ajung să fie preluate de operatori economici mari“.

descarcare-62Conform unei OUG adoptate de Guvern, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă aflați sub autoritatea sa.

Scopul documentului îl constituie crearea cadrului legal de finanțare de la bugetul de stat a măsurilor de protecție a mediului menite să remedieze factorii de mediu prin aducerea acestora în limitele admise în condițiile de mai jos, care trebuie îndeplinite cumulativ:

  • Operatorul economic responsabil de gestionarea deșeurilor din industria extractivă și care nu își poate îndeplini aceste obligații se află în procedura falimentului, deschisă conform legislației insolvenței;
  • Sumele constituite din garanția financiară stabilită în planul de refacere a mediului,în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului nu sunt suficiente pentru realizarea măsurilor stabilite.

masa-lemnoasa
În ultimii 25 de ani pădurile României au dispărut fără ca cineva să ia vreo măsură împotriva celor care s-au crezut stăpâni pe aurul verde al țării. De la perioada în care codrul era frate cu românul, s-a ajuns ca banul și interesele persoanele să dicteze modul în care se gestionează masa lemnoasă a patriei.

An după an, s-a constatat că defrișările necontrolate au afectat mediul înconjurător, au evaporat aurul verde cu o viteză de 3 ha/oră și au creat prejudicii uriașe statului român. Se încearcă stoparea tăierilor ilegale, fapt ce ne-a adus în situația de a afirma că „pădurile defrișate/Mă obligă să susțin,/Codrul cu românu-i frate?Precum Abel cu Cain!”  (Dumitru Monacu) Mai mult …