Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

A fost publicat proiectul de Hotărâre privind normele Legii care reglementează instrumentele moderne de plată!

Sfârşitul de an 2016 a adus noutăţi legislative pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei, şi anume instituirea obligaţiei de a accepta ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit.

Potrivit legislaţiei regimul acceptării la plată a instrumentelor de plată moderne este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, care a fost modificată şi completată de Legea nr. 209/2016, modificari care sunt în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Reexaminarea legii privind obligaţia magazinelor de a elibera avansuri în numerar

cardLegea referitoare la obligaţia magazinelor de a elibera avansuri în numerar a fost trimisă spre reexaminare Parlamentului de preşedintele Klaus Iohannis.

Potrivit cererii de reexaminare, legea transmisă la promulgare conţine unele prevederi ce pot genera incertitudine juridică şi lipsă de previzibilitate în aplicare.

Preşedintele mai arată că stabilirea conduitei abuzive a comerciantului nu este corelată cu norma stabilită, conform căreia în cazul în care numerarul aflat la dispoziţia comercianţilor acceptanţi prevăzuţi nu acoperă suma solicitată de utilizatorul de card, clientului i se va oferi suma disponibilă pentru astfel de operaţiuni.

De asemenea, Klaus Iohannis mai semnalează că normele nu pot afecta libertatea comerciantului de a dispune de lichidităţile sale, iar numerarul aflat la dispoziţia comercianţilor poate fi considerată ca fiind una neclară, deoarece nu se înţelege dacă se referă la suma existentă în casă sau la suma alocată de comerciant acestui tip de operaţiuni.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Legislaţie internaţională Substanţe periculoase/interzise

Operațiunile cu explozivi de uz civil. O nouă reglementare!

art„Un mare pericol nu îngăduie un om slab”, scria Pindar. „Și nici un om neștiutor sau neinstruit”, s-ar mai putea adăuga. Primul lucru care-ți vine în minte atunci când este pronunțat cuvântul „exploziv” e pericolul. Prin sine însuși un exploziv nu-i nici bun nici rău, dar consecințele manevrării sale depind de intențiile utilizatorului, de nivelul său de competență în domeniu, dar și de măsura în care sunt respectate normele de folosire, transport, stocare și producere a  acestei categorii de substanțe.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Fiscalitate Taxe/Impozite

Conturile bancare sub microscopul fiscului. Banii nefiscalizați au devenit… mai greu de tăinuit!

baniNe aflăm într-o epocă în care autoritățile vădesc un interes tot mai clar de a dobândi date amănunțite despre cetățeni iar nivelul tehnologic actual permite acest lucru. Apariția statelor a coincis cu primele încercări reușite de colectare eficientă a birurilor. Orice formațiune statală a fost și este interesată să cunoască numărul potențialilor plătitori de taxe, dar și să afle dacă nu cumva unii dintre contribuabili s-au sustras de la plata unor taxe și impozite.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 – Proiect

lcÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările ulterioare, şi a normelor metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1470/2007, Ministerul Finanţelor Publice este singurul administrator al datoriei publice guvernamentale. Normele metodologice la datoria publică necesită completări sau revizuiri ale prevederilor existente:

a) în vederea alinierii la practicile utilizate de către alte oficii de datorie publică, urmare a diversificării operațiunilor de administrare a datoriei publice prin introducerea operațiunilor de răscumpărare anticipată/preschimbare a titlurilor de stat emise pe piața internă și externă;
b) privind emisiunile de titluri de stat pe piețele externe;
c) privind procedurile de emisiuni de titluri de stat pentru populație prin mecanismul Bursei de valori București;
d) privind modalitatea de rambursare a ratelor de capital aferente împrumuturilor în valută; și
e) reglementarea situaţiei în care beneficiarii finanţărilor rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate nu transmit Ministerului Finanțelor Publice documentele prevăzute în reglementările în vigoare, care sunt necesare efectuării plăţii de către Ministerul Finanțelor Publice.

Prin prezentul act normativ, Ministerul Finanţelor Publice are în vederea ajustarea cadrului procedural astfel încât să permită executarea operațiunilor de răscumpărare (buy back) și preschimbare (exchange) anticipată a titlurilor de stat, atât cele aflate în circulație pe piața internă, cât și cele de pe piața externă.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Din mai se aplică noile plafoane pentru plăţile cash

Euro coins isolated on white

Legea nr. 70/2015 privind limitarea plăţilor în numerar va intra în vigoare pe 9 mai, după ce a fost publicată pe 9 aprilie în Monitorul Oficial. Legea impune plafoane şi pentru alte persoane decât cele juridice, cum ar fi liber profesionişti, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente, persoane fizice.

Prin Legea 70/2015, vor fi introduse limitări legale pentru următoarele operaţiuni cu numerar:

  • încasări şi plăţi efectuate de alţi operatori economici decât persoanele juridice, respectiv: liber profesionişti, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică;
  • încasări şi plăţi derulate între operatorii economici şi persoanele fizice, reprezentând contravaloarea livrării de bunuri şi prestării de servicii, dividende, cesiuni de creanţe, împrumuturi şi alte forme de finanţare;
  • încasări şi plăţi între persoanele fizice.

Totodată, amenzile vor creşte, din mai, la 10% din suma plătită/încasată care depăşeşte plafonul, dar nu mai puţin de 100 lei.

De asemenea, Legea nr. 70/2015 limitează şi comisioanele interbancare, însă aceste prevederi vor intra în vigoare peste un an.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Băncile, cazinourile, avocaţii, agenţii imobiliari, obligaţi să anunţe zilnic ANAF tranzacţii despre care “au luat cunoştinţă”

lc+oleseaPrin proiectul noului Cod de Procedură Fiscală, băncile, cazinourile, notarii, avocaţii, agenţii imobiliari vor fi obligaţi să anunţe zilnic ANAF, după caz, lista persoanelor şi firmelor care deschid-închid conturi, operaţiunile în lei sau valută sau tranzacţii despre care “au luat cunoştinţă” cu ocazia derulării activităţii, de peste 5.000 euro.

Prin urmare, potrivit documentului, instituţiile de credit vor fi obligate să comunice zilnic organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deschid ori închid conturi, cu datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea, lista persoanelor care închiriază casete de valori, dar şi operaţiunile în lei sau în valută a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacţia este efectuată prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

Totodată, va fi menţinută obligaţia băncilor ca, la cererea ANAF, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi, cu beneficiarii reali ai operaţiunilor bancare.

Guvernul asigură că ANAF este autorizat ca operator de date cu caracter personal, sens în care informaţiile deţinute şi care privesc persoanele fizice sau firmele sunt protejate, asigurându-se respectarea dispoziţiilor legale cu privirea la viaţa privată.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Social

România îşi trimite ostaşii la luptă! Dar familiile lor… în grija cui rămân?

soldierViaţa de militar te consumă! Te poate ţine şi la distanţă de familie, aşa cum se întâmplă cu militarii români aflaţi în misiune prin teatrele de operaţiuni din Orient. Puneţi-vă, măcar o clipă, în locul unui astfel de oştean. Dincolo de platoşa de oţel ce îmbracă sufletul celui mai dârz luptător, îndărătul privirii sale hotărâte, se află o inimă măcinată de dorul celor dragi şi-al ţării mamă.

Dorul uneşte, ca un fir nevăzut, sufletul ostaşului aflat peste mări şi ţări cu inimile celor de acasă. Depărtarea de familie, cotidiana întâlnire cu primejdia şi grijile neîncetate ale rudelor militarului iscă o mulţime de frământări, de probleme. Spre a uşura situaţia familiilor ostaşilor aflaţi în misiune şi mai ales pentru a rezolva dificultăţile lor concrete, a fost conceput un sistem legal de sprijin.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea principalelor operaţiuni de fuziune a societăţilor

1
Ministerul Finanțelor Publice a lansat într-o dezbatere publică, proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor.

Prezentul ordin se aplică de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Reglementărilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

Societăţile care se reorganizează vor lua măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate. În acest sens, societăţile care au preluat elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii de la alte societăţi în urma operaţiunilor de reorganizare poartă răspunderea pentru păstrarea şi arhivarea documentelor şi registrelor contabile aparţinând societăţilor predătoare, corespunzătoare elementelor preluate.