Categories
Articole Drept penal

Evidențierea în contabilitate a unor operațiuni fictive constituie infracțiunea de evaziune fiscală?

De ceva vreme multe firme aleg calea de a efectua tranzacții artificiale cu firme fantomă în scopul de a deduce TVA și de a înregistra cheltuieli fictive care să fie luate în calcul în scopul sustragerii de la plata impozitului sau al reducerii acestuia. Inspectorii antifraudă în urma verificărilor pot identifica dacă unele societăți au un comportament fiscal neconform și pot fi încadrate în categoria celor tip fantomă dacă nu desfășoară activitatea la sediul social, nu au sedii, puncte de lucru unde să presteze vreo activitate, nu dețin personal angajat și administratorii/asociații nu figurează cu venituri sau angajați undeva.

Categories
Articole Drept penal

Infracțiunea de evaziune fiscală, motiv de sesizare a ÎCCJ

De-a lungul vremii reglementarea infracțiunii de evaziune fiscală a suferit o serie de modificări și completări. Inițial a fost reglementată prin legea 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale și era definită ca fiind fapta de a nu evidenția prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază înregistrări reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei și a contribuției. Pedeapsa aplicată era închisoarea de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amenda de la 1.000.000 la 10.000.000 lei.

Acest text de lege a fost abrogat prin legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și evaziunea fiscală era definită ca fiind omisiunea în tot sau în parte a evidențierii în acte contabile sau în alte documente legale a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori înregistrarea de operațiuni sau cheltuieli nereale, în scopul de a nu plăti ori diminua impozitul, taxa sau contribuția. Pentru această faptă pedeapsa era închisoarea de la 2 la 8 ani și interzicerea unor drepturi.

Categories
Articole Drept penal

Infracţiunea de evaziune fiscală. Definiţia noţiunii de “operaţiune fictivă” este lipsită de claritate?

Măsurile de prevenire şi combatere a infracţiunilor de evaziune fiscală şi a unor infracţiuni aflate în legătură cu acestea sunt reglementate prin Legea nr. 241/2005.

Legea menţionată mai sus prevede infracţiunile care pot fi reţinute în legătură cu evaziunea fiscală iar potrivit acesteia se defineşte şi noţiunea de “operaţiune fictivă” ca fiind disimularea realităţii prin crearea aparenţei existenţei unei operaţiuni care în fapt nu există.

Potrivit ştirilor juridice, definiţia acestei operaţiuni a constituit motivul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate.