Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Modificări privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

OUG nr. 104/2022 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan

Ordinul nr. 311/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 127/2021, prevede modificarea normelor privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie

Regulamentul de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi a fost modificat

Certificatul verde este un titlul care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie. Certificatul se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în condiţiile legii şi reprezintă schema suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

Statul roman sprijină investitorii în energie verde (regenerabila) prin intermediul certificatelor verzi şi prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. În prezent, fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un numar de certificate verzi. Aceste certificate verzi sunt cumpărate de furnizorii de energie electrică, companiile de profil fiind obligate să aibă o anumita cota de energie regenerabila în coşul de energie electrică livrată consumatorilor