Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Suplimentarea numărului de posturi pentru aparatul propriu al Ministerul Muncii

descărcareProiectul de hotărâre, postat pe site-ul Ministerul Muncii în dezbatere publică, propune suplimentarea numărului de posturi pentru aparatul propriu. Necesitatea suplimentării numărului de posturi pentru aparatul propriu s-a datorat faptului că a crescut numărul lucrărilor, dosarelor, petiţiilor şi reclamaţiilor care trebuie gestionate de anumite direcţii.

Astfel se prevede suplimentarea numărului maxim de posturi cu 36, la care să se adauge încă un post, obţinut prin desfiinţarea unuia de secretar de stat.

De asemenea crește numărul de lucrări şi a dosarelor instrumentate prin Direcţia Juridică, Contencios, Legislaţia Muncii, dar și numărul de petiţii în domeniul asigurărilor sociale, salarizare, asistenţă socială, majorare număr de reclamaţii şi petiţii în ceea ce priveşte soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi intensificarea activităţii societăţii civile concretizată într-un volum foarte mare de propuneri şi reclamaţii privind Comisiile de Dialog Social, dar şi prin realizarea planului anual şi multianual de control şi gestionarea situaţiilor de criză.

Categories
Învăţământ şi educaţie

Aprobarea numărului de locuri disponibile pentru anul şcolar şi universitar 2015-2016

exmPentru anul şcolar şi universitar 2015-2016, a fost aprobat de Guvern, numărul de locuri pentru învăţământul preuniversitar şi pentru cel superior de stat.

De asemenea hotărârea adoptată include şi cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri – granturi de studii din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2015-2016. Se asigură un număr de locuri corespunzător cuprinderii generației de copii/elevi cu vârsta cuprinsă între 3 și 18/20 de ani atât la învăţământul preuniversitar de masă, cât și la învăţământul special, precum și înscrierea în totalitate a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2015 inclusiv, în clasa pregătitoare, se asigură continuitatea pregătirii profesionale a elevilor prin organizarea de clase pentru învăţământul profesional şi stagii de pregătire practică. Sunt preconizate 6745 de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diaspora (învăţământ preuniversitar şi superior), la care se adaugă 500 de luni-bursa pentru stagii de specializare ale cadrelor didactice şi mobilităţi studenţesti/practică studenţi.