Categories
Articole Domeniul energetic Economie

Regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice

Orice persoană care intenţionează să furnizeze, pe teritoriul României, reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia serviciilor de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere are obligaţia să transmită ANCOM o notificare cu privire la această intenţie, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cel mai târziu în ziua începerii activităţii.

Decizia nr. 70/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 131/2023, prevede regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Noutăţi privind Procedura stabilirii din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale

Ordinul nr. 1608/2021 prevede modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare

În vederea accesării măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Taxe/Impozite

Clarificări privind aplicarea sistemului TVA la încasare

Potrivit unui comunicat ANAF, prin Legea nr. 296/2020 au fost modificate prevederile Codului fiscal, intenţia fiind ca, începând cu 1 ianuarie 2021, persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent şi în anul în curs nu a depăşit plafonul de 4.500.000 lei să poată opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-au exercitat opțiunea.

Categories
Pensii Ştiri

România trebuie să transpună Directiva privind drepturile la pensie suplimentară!

Comisia Europeană (CE) a decis să trimită avize motivate către Cipru, Franţa, Irlanda şi România pentru neîndeplinirea obligaţiei de a notifica transpunerea integrală în legislaţia naţională a normelor UE privind drepturile la pensie suplimentară (Directiva privind transferabilitatea pensiilor, Directiva 2014/50/UE), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Categories
Articole Dreptul muncii

Perioada de probă – studiu de caz

Identificarea unui loc de muncă corespunzător este aproape la fel de dificilă precum identificarea unui angajat compatibil cu oferta de muncă pe care o pune la dispoziție angajatorul. De cele mai multe ori, pentru a stabili parcursul unui angajat la locul de muncă, perioada imediat următoare angajării se dovedește crucială.

Această perioadă este definită drept perioadă de probă sau nu, în funcție de alegerea pe care au făcut-o părțile la încheierea contractului individual de muncă.  Perioada de probă este, astfel, o clauză facultativă; în practică, angajatorul și angajatul stabilesc, de cele mai multe ori și de comun acord, includerea unei astfel de clauze, dat fiind caracterul său util.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

Actele de procedură pot fi trimise Curţii de Justiţiei a UE prin intermediul aplicaţiei “e-Curia”

Actele de procedură pot fi depuse şi prin mijloace electronice. Conform legislaţiei europene, o aplicaţie informatică denumită “e-Curia”, comună instanţelor care compun Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, permite depunerea şi notificarea de acte de procedură pe cale electronică.

În Jurnalul Oficial al UE nr. 293/2018 a fost publicată Decizia referitoare la depunerea şi la notificarea de acte de procedură prin intermediul aplicaţiei e-Curia.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Dreptul muncii Economie Internaţional Piaţa muncii

Înregistrarea agenților de plasare a forței de muncă în străinătate – noutăți legislative

Viața trăită prin țări străine, departe de cei dragi și de locurile în care te-ai născut și te-ai format ca om, prezintă multiple dificultăți, capcane, provocări. Aceste dificultăți nu sunt cunoscute, în detaliu și cu adevărat, decât celor care le-au trăit și le-au experimentat în viața de zi cu zi.

Milioane de români s-au văzut puși în situația în care preferabil a fost s-o ia de la zero, printre străini, decât să mai zăbovească în țara natală, istovindu-se prematur în confruntarea cu neajunsurile. Este, desigur, regretabil că atâția și atâția români nu și-au putut găsi rostul și împlinirea decât pe alte meleaguri, în alte state. Cauzele acestui exod ne sunt cunoscute tuturor.

Categories
Articole Drept civil

Noi reguli privind răspunderea civilă auto

Viața a dovedit că „asigurările acoperă totul, în afară de ceea ce se întâmplă.”  (Murphy) Este cunoscută apetența românului pentru mașini care mai de care, astfel încât prețul RCA a crescut în timp mai ceva ca Făt-Frumos.  Bucuria de a avea mașină vine la pachet cu o serie de costuri care, de cele mai multe ori, nu sunt deloc de neglijat. Asigurarea obligatorie a mașinii poate atinge cote alarmante pentru tinerii șoferi, însă „obrazul subțire cu cheltuială se ține.”

Noi reglementări privind cazurile în care trebuie încheiat RCA, încetarea, suspendarea sau desființarea contractului RCA, asigurarea multiplă RCA, acordarea sau nu a despăgubirii, obligațiile asiguratului și sancțiunile impuse de legiuitor pentru încălcarea prevederilor în materia RCA, fac obiectul legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie publicată în Monitorul Oficial 431 din 12 iunie 2017. Prevederile sale se vor aplica începând cu 12 iulie 2017.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

ANAF are obligația de a discuta cu firmele înainte de a anula înregistrarea în scopuri de TVA

TVA

Având în vedere că multe firme declarau că doresc să se înregistreze în scopuri de TVA și, ulterior, se constata că acestea declarau achiziții de bunuri și servicii de la societăți fantomă, era necesar să se creeze un cadru legislativ care să permită retragerea de îndată a codului TVA acestor firme. În plus, legiuitorul a stabilit anumite criterii pentru ca firmele să poată obține codul de TVA și modalitatea în care se va desfășura  procesul de analiză pentru înregistrarea în scopuri de TVA.