Categories
Pensii Ştiri

România trebuie să transpună Directiva privind drepturile la pensie suplimentară!

Comisia Europeană (CE) a decis să trimită avize motivate către Cipru, Franţa, Irlanda şi România pentru neîndeplinirea obligaţiei de a notifica transpunerea integrală în legislaţia naţională a normelor UE privind drepturile la pensie suplimentară (Directiva privind transferabilitatea pensiilor, Directiva 2014/50/UE), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Categories
Articole Dreptul muncii

Perioada de probă – studiu de caz

Identificarea unui loc de muncă corespunzător este aproape la fel de dificilă precum identificarea unui angajat compatibil cu oferta de muncă pe care o pune la dispoziție angajatorul. De cele mai multe ori, pentru a stabili parcursul unui angajat la locul de muncă, perioada imediat următoare angajării se dovedește crucială.

Această perioadă este definită drept perioadă de probă sau nu, în funcție de alegerea pe care au făcut-o părțile la încheierea contractului individual de muncă.  Perioada de probă este, astfel, o clauză facultativă; în practică, angajatorul și angajatul stabilesc, de cele mai multe ori și de comun acord, includerea unei astfel de clauze, dat fiind caracterul său util.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

Actele de procedură pot fi trimise Curţii de Justiţiei a UE prin intermediul aplicaţiei “e-Curia”

Actele de procedură pot fi depuse şi prin mijloace electronice. Conform legislaţiei europene, o aplicaţie informatică denumită “e-Curia”, comună instanţelor care compun Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, permite depunerea şi notificarea de acte de procedură pe cale electronică.

În Jurnalul Oficial al UE nr. 293/2018 a fost publicată Decizia referitoare la depunerea şi la notificarea de acte de procedură prin intermediul aplicaţiei e-Curia.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Dreptul muncii Economie Internaţional Piaţa muncii

Înregistrarea agenților de plasare a forței de muncă în străinătate – noutăți legislative

Viața trăită prin țări străine, departe de cei dragi și de locurile în care te-ai născut și te-ai format ca om, prezintă multiple dificultăți, capcane, provocări. Aceste dificultăți nu sunt cunoscute, în detaliu și cu adevărat, decât celor care le-au trăit și le-au experimentat în viața de zi cu zi.

Milioane de români s-au văzut puși în situația în care preferabil a fost s-o ia de la zero, printre străini, decât să mai zăbovească în țara natală, istovindu-se prematur în confruntarea cu neajunsurile. Este, desigur, regretabil că atâția și atâția români nu și-au putut găsi rostul și împlinirea decât pe alte meleaguri, în alte state. Cauzele acestui exod ne sunt cunoscute tuturor.

Categories
Articole Drept civil

Noi reguli privind răspunderea civilă auto

Viața a dovedit că „asigurările acoperă totul, în afară de ceea ce se întâmplă.”  (Murphy) Este cunoscută apetența românului pentru mașini care mai de care, astfel încât prețul RCA a crescut în timp mai ceva ca Făt-Frumos.  Bucuria de a avea mașină vine la pachet cu o serie de costuri care, de cele mai multe ori, nu sunt deloc de neglijat. Asigurarea obligatorie a mașinii poate atinge cote alarmante pentru tinerii șoferi, însă „obrazul subțire cu cheltuială se ține.”

Noi reglementări privind cazurile în care trebuie încheiat RCA, încetarea, suspendarea sau desființarea contractului RCA, asigurarea multiplă RCA, acordarea sau nu a despăgubirii, obligațiile asiguratului și sancțiunile impuse de legiuitor pentru încălcarea prevederilor în materia RCA, fac obiectul legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie publicată în Monitorul Oficial 431 din 12 iunie 2017. Prevederile sale se vor aplica începând cu 12 iulie 2017.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

ANAF are obligația de a discuta cu firmele înainte de a anula înregistrarea în scopuri de TVA

TVA

Având în vedere că multe firme declarau că doresc să se înregistreze în scopuri de TVA și, ulterior, se constata că acestea declarau achiziții de bunuri și servicii de la societăți fantomă, era necesar să se creeze un cadru legislativ care să permită retragerea de îndată a codului TVA acestor firme. În plus, legiuitorul a stabilit anumite criterii pentru ca firmele să poată obține codul de TVA și modalitatea în care se va desfășura  procesul de analiză pentru înregistrarea în scopuri de TVA.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Aplici TVA la încasare? Noi reguli privind înscrierea în registrul persoanelor impozabile sau radierea din acesta!

tva laincasare

Începând cu 1 ianuarie 2014 firmele care au înregistrat în anul anterior o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 lei pot aplica sistemul de TVA la încasare. Potrivit acestui sistem firmele trebuie să colecteze TVA atunci când se achită factura și deduc TVA când sunt primite facturile, dacă furnizorul nu aplică TVA la încasare sau îl deduc când achită furnizorul, dacă acesta aplică TVA la încasare. Practic, când ai încasat factura, înseamnă că ai colectat TVA-ul și dacă ai plătit o factură, poți deduce TVA-ul.

Legiuitorul a stabilit noi reguli privind înregistrarea firmelor care decid să aplice sistemul de TVA la încasare, respectiv să se radieze de la fisc atunci când decid să nu mai aplice acest sistem. Astfel, în Monitorul Oficial 403 din 27 mai 2016 a fost publicat Ordinul ANAF 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Prevederile sale intră în vigoare chiar de la publicare.

Categories
Articole Financiar bancar

Legea dării în plată: pentru unii mumă, pentru alții ciumă

lege darea in plata
Toți românii împovărați de credite au așteptat cu sufletul la gură ca mult-anunțata lege a dării în plată să capete forma finală și să îi ajute să scape de datoriile avute la bănci. Ceea ce se pregătea a fi o lege în favoarea românului cu credite bancare, s-a transformat în final într-o lege prin care s-a pus în aplicare dorința băncilor care nu au vrut să își asume niciun risc și să continue tot de pe poziția de forță în relația cu clientul.

Forma finală a legii a fost publicată în Monitorul Oficial 330 din 28 aprilie 2016. Astfel, legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credit va intra în vigoare începînd cu 13 mai 2016.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Persoanele care se află în incapacitatea de a-şi plăti datoriile pot preda casa la bancă

lcConform unei propuneri legislative adoptată de Senat, persoanele aflate în imposibilitatea de a-şi plăti datoriile rezultate în urma unui contract de credit pot ceda creditorilor dreptul de proprietate asupra imobilului ipotecat.

“Prin această acţiune, se pot stinge integral obligaţiile asumate prin contractul de credit. Nu mai există posibilitatea ca debitorul să fie obligat să plătească o diferenţă de plată, în condiţiile în care a cedat şi dreptul de proprietate asupra imobilul ipotecat. Este o soluţie echitabilă pentru debitor şi creditor, în condiţiile în care în momentul acordării împrumutului valoarea imobilului a fost stabilită de evaluatori ai creditorului”, a afirmat senatorul Gabriela Firea.

Proiectul de act normativ transpune prevederile Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului European, stabilind o “împărţire a riscului” generat de devalorizarea proprietăţii între debitor şi creditor.

Procedura introdusă prevede transmiterea de către debitor către creditor a unei notificari cu privire la posibilitatea transmiterii dreptului de proprietate, în care sunt detaliate condiţiile de admisibilitate a cererii. Notificarea va stabili şi un interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul creditorului se va prezenta la notarul public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate. Până la momentul transmiterii dreptului de proprietate, se suspendă orice plată către creditor, dar şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau alte persoane împotriva debitorului sau bunurilor acestuia.

Categories
Asigurări sociale Ştiri

Indemnizaţia de creştere a copilului va fi plătită dacă persoana dovedeşte suspendarea unei activităţi

copilConform unei Hotărâri aprobată de Guvern, persoanele care realizează concomitent venituri impozitate din mai multe activităţi vor beneficia de concediu şi de indemnizaţia pentru creşterea copilului dacă dovedesc suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi, dar pierd dreptul la indemnizaţie dacă suma veniturilor rămase depăşeşte 3000 lei.

Hotărârea citată modifică şi completează normele metodologice de aplicare a OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 830/2010.

Totodată, actul normativ menţionează condiţiile în care părinţii care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului pot realiza, concomitent, venituri supuse impozitării de până la 3.000 de lei anual, limită stabilită prin Legea 126/2014 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, dar şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

În cazul în care ambii părinţi cer succesiv dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, limita de venituri de 3.000 de lei pe care o pot realiza anual concomitent cu primirea indemnizaţiei se aplică fiecăruia, în dependenţă de opţiunea de concediu.

Persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului, în situaţia în care depăşesc limita veniturilor anuale de 3.000 de lei obţinute ca urmare a desfăşurării unor activităţi, sunt obligaţi să depună la primărie o notificare, care va fi transmisă agenţiei teritoriale, iar aceasta va verifica respectarea limitei de venituri.