Categories
Articole Notari Profesii juridice

Examenul pentru obținerea calității de notar stagiar. Cum se organizează și cum decurge?

Unii oameni au impresia că după ce vor isprăvi studiile și vor sui ghiozdanul și manualele în pod, nu vor mai trebui să mai participe la niciun examen. Nu va trece prea mult până să afle că n-a fost decât o simplă impresie!

Viața (mai ales cea profesională) ne supune la o sumedenie de examene. Și – surpriză – descoperim, cu timpul, că examinările din anii de școală au fost, în majoritatea lor, floare la ureche, față de testele și probele la care ne supune viața.

Categories
Administraţie publică locală Articole Fiscalitate Notari Proiecte şi propuneri legislative Taxe/Impozite

Birourile notariale ar putea încasa taxe locale de la contribuabilii cu restanţe

taxOricare dintre noi se poate găsi, la un moment dat, în situaţia de a înstrăina un bun impozabil – o casă, o maşină! La înstrăinarea acestor bunuri, este necesar şi certificatul de atestare fiscală, care vădeşte achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază e înregistrat fiscal bunul ce face obiectul înstrăinării.

În prag de vânzare, necazurile pot apărea atunci când birurile cuvenite autorităţilor locale n-au fost achitate de către actualul proprietar. În calitate de vânzător, el va trebui să-şi plătească mai întâi datoriile, abia apoi se poate gândi şi la încheierea tranzacţiei, la notar. Acum, să ne punem întrebarea: n-ar fi mai bine ca el să-şi poată achita birurile restante direct la biroul notarului, evitând peregrinările pe la ghişeele şi aşa aglomerate?

Categories
Articole Notari Profesii juridice

S-a aprobat noul Statut al Uniunii Notarilor Publici. Află ce drepturi şi obligaţii au notarii!

unnpRSingura organizaţie profesională a notarilor de pe teritoriul României e Uniunea Naţională a Notarilor Publici, posedând personalitate juridică, patrimoniu şi buget. Este o organizaţie de interes public şi are caracter apolitic. Uniunea Notarilor Publici posedă autonomie financiară, funcţională. Ea apără interesele profesionale ale notarilor, îi reprezintă şi susţine îmbunătăţirea pregătirii lor profesionale. Toţi notarii din România sunt membri ai Uniunii iar acolo li se aplică, tuturor, un tratament similar, nepărtinitor.

Categories
Notari Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Posturile de notari publici stagiari au fost actualizate

cincinotaristagiari-1413731228

În Monitorul Oficial nr. 752 din data de 16 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului Justiției nr. 3591/2014 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în anul 2014.

Potrivit actului normativ, numărul de 2.483 de posturi de notar public, din care 2.385 de notari publici în funcţie şi 98 de notari publici suspendaţi, se actualizează cu 74 de posturi destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2014.

Posturile de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2014, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, sunt prevăzute în anexele la ordin.